Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania złożone po 1 kwietnia 2019 r.

W przypadku wystąpienia problemów z wysłaniem oferty na adres skrzynki ePUAP:
/Urzmorszc/zamowienia,
proszę wysłać ofertę na adres głównej skrzynki ePUAP:
/Urzmorszc/SkrzynkaESP