Od 26 stycznia 2013 roku, na podstawie art. 77 i art. 143 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie morskim, za organizację i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych odpowiada Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna, podległa ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej.