Informujemy, że dziś tj. w dniu 19.07.2024 r. od godz.: 20:00 do godz.: 23:00 system REJA24 będzie niedostępny z powodu zaplanowanych prac serwisowych.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania / darowizny masztu stalowego kratowego, usytuowanego przy Nabrzeżu Kołobrzeskim przy Bosmanacie Portu w Darłowie, stanowiącego zbędny i zużyty składnik rzeczowy majątku ruchomego.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.

Oferty należy składać do dnia 30.08.2024 r.

 Pasek3a

Zapraszamy Państwa serdecznie na, celebrowane w tym roku w Szczecinie, krajowe obchody Światowego Dnia Hydrografii – World Hydrography Day 2024. Organizatorami obchodów są wspólnie: Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, Urząd Morski w Szczecinie, Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP oraz Politechnika Morska w Szczecinie. Imprezę patronatem honorowym objął Minister Infrastruktury oraz Prezydent Miasta Szczecina.

W dniach 28 – 29 czerwca, w godzinach 11:00 - 17:00 (w sobotę do godz. 16:00), przy nabrzeżu Bulwar Chrobrego będzie można zobaczyć i zwiedzić m.in. okręt hydrograficzny Marynarki Wojennej ORP „Arctowski”, jednego z niszczycieli min Marynarki Wojennej RP, statek wielozadaniowy Urzędu Morskiego w Szczecinie „Planeta I”, statek szkolno-badawczy Politechniki Morskiej w Szczecinie „Nawigator XXI” oraz wiele innych jednostek, służących przede wszystkim do wykonywania pomiarów morskich i badań dna. Na pokładach jednostek przez dwa dni będzie toczyć się także Gra Miejska dla zarejestrowanych wcześniej drużyn.

W piątek, 28 czerwca, w siedzibie Politechniki Morskiej odbędzie się konferencja naukowa dla zaproszonych gości pt. „Informacja hydrograficzna – dla zwiększenia bezpieczeństwa, wydajności oraz zrównoważonego rozwoju w działalności ludzkiej na morzu”. Oprócz sesji referatowych zaplanowane jest także wręczenie przez Szefa BHMW nagrody „Laur Hydrografa”, przyznawanej za szczególne osiągnięcia w działalności hydrograficznej. Na nabrzeżu Bulwar Chrobrego natomiast będą przygotowane stoiska wystawowe, gdzie w godz. 11:00 - 17:00 będzie można obejrzeć m.in. najnowocześniejszy sprzęt hydrograficzny, taki jak sonary czy echosondy podwodne. W godzinach od 11:00 do 15:00 będzie można również obserwować pokazy dynamiczne na wodzie, m.in. ratownictwa wodnego, prowadzenia sondażu i skanowania laserowego z łodzi pomiarowej i bezzałogowego statku powietrznego, a także pokazy szybkich łodzi patrolowych.

Program krajowych obchodów WHD 2024  
Plan cumowania jednostek  
Plan pokazów dynamicznych na wodzie

ZabytkiPlaneta ISonar

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na "Dzierżawę terenu w Porcie Dźwirzyno przeznaczonego pod parking samochodowy lub działalność rekreacyjno-rozrywkową"

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zawiadomienia i obwieszczenia”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> "Zawiadomienia i obwieszczenia"

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza zmianę miejsca przetargu publicznego w sprawie sprzedaży niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego:

 • samochód ciężarowy do 3,5 t VW Transporter (nr rej. ZS 153MP)
 • przyczepa rolnicza Pronar (nr rej. ZS 4578A)
 • motorower Romet (nr rej. ZS 6914)

ogłoszenie o zmianie miejsca przetargu

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym z dnia 12 kwietnia 2024 r.

W poniedziałek, 6 maja, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie została podpisana umowa na studium wykonalności, przygotowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz na odkład urobku, a także opracowań pomocniczych dla zadania „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu” (budowa nowego, wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia), które będzie realizowane dzięki środkom europejskim z Programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” na lata 2021–2027. W wydarzeniu wzięli udział Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, oraz Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Wykonawcą studium jest, wyłonione w ramach postępowania przetargowego, konsorcjum firm „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego z Gdańska (lider konsorcjum) i EKO-KONSULT Sp. z o.o. z Gdańska, za kwotę 9 mln 771 tys. 995,21 zł. Oprócz studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla inwestycji „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”, umowa obejmuje również m.in. wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary NATURA 2000 (na potrzeby uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia, wydawanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), pobranie i zbadanie próbek urobku pochodzącego z dna trasy nowego toru oraz wykonanie raportu na jego odkład do morza, a także wariantowej koncepcji gospodarowania urobkiem pogłębiarskim. Termin wykonania umowy to 32 miesiące od dnia jej podpisania.

Podpisanie umowy Podpisanie umowy Podpisanie umowy
     

W środę, 1 maja, mija 20 lat, odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Przez dwie dekady naszej obecności we Wspólnocie udało nam się zrobić naprawdę dużo.

Oto podsumowanie wszystkich inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie, zrealizowanych w tym czasie dzięki funduszom unijnym:

 • zrealizowaliśmy 24 projekty dofinansowane z funduszy UE
  (8 projektów w perspektywie 2007-2013 oraz 16 projektów w perspektywie 2014-2020),
 • uczestniczyliśmy jako partner w 6 dużych projektach planistycznych, dofinansowanych z funduszy UE
  (w tym, w 4 międzynarodowych),

Dobrze, że jesteśmy razem, bo razem możemy więcej Dobrze, że jesteśmy razem, bo razem możemy więcej Dobrze, że jesteśmy razem, bo razem możemy więcej
     

Urząd Morski w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Latarń Morskich i Stowarzyszeniem „Latarnik” zapraszają do wspólnego świętowania 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej. Już 1 maja 2024 roku rozpoczynamy świętowanie pod hasłem: „Dobrze, że jesteśmy razem, bo wspólnie nawigujemy do bezpiecznych portów” i zapraszamy Państwa do zwiedzania pięknych latarń zachodniopomorskiego wybrzeża – w Niechorzu, Gąskach, Darłowie i Jarosławcu. W Niechorzu, w godz. 10:00 – 18:00 wstęp za 1 zł dla każdego, natomiast w Gąskach, Darłowie i Jarosławcu zapraszamy na zwiedzanie nocne - wstęp wolny w godz. 20:00 – 23:00. W akcji bierze także udział Urząd Morski w Gdyni i latarnie morskie wybrzeża pomorskiego – szczegóły na www.umgdy.gov.pl oraz profilu FB Urzędu Morskiego w Gdyni.

Jubileusz 20-lecia Polski we Wspólnocie Europejskiej świętujemy do końca tego roku, poniżej znajdą Państwo cały program obchodów, przygotowany przez Urząd Morski w Szczecinie. Zachęcamy także do odwiedzania strony www.20lat.eu, gdzie znajdą Państwo informacje o wydarzeniach i imprezach, odbywających się z tej okazji, w całym kraju.

podnaglowekgrafikaSM2

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż niżej wymienionego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • samochód ciężarowy do 3,5 t VW Transporter (nr rej. ZS 153MP)
 • przyczepa rolnicza Pronar (nr rej. ZS 4578A)
 • motorower Romet (nr rej. ZS 6914)

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.

Oferty zakupu należy składać do dnia 10.05.2024 r., do godziny 13:00.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż niżej wymienionego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • maszt stalowy kratowy usytuowany przy Bosmanacie Portu w Darłowie

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.

Oferty zakupu należy składać do dnia 13.05.2024 r., do godziny 13:00.

Informujemy Państwa, że z przyczyn losowych w piątek, 29 marca br.,  biuro zespołu Wydziału Dokumentów Marynarzy w Słupsku będzie nieczynne. Bardzo przepraszamy za niedogodności.

W piątek, 15 marca, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz podpisał pre-umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony dla wybranych obszarów Natura 2000 nadzorowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie”, przewidzianego do wyboru w sposób niekonkurencyjny, finansowanego ze środków Funduszu Spójności z Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury. Szacunkowe maksymalne koszty realizacji projektu wynoszą 11 000 000,00 PLN, z czego finansowanie podlegające refundacji UE wynosi 85 %, tj. 9 350 000,00 PLN.

Projekt będzie dotyczyć obszarów Natura 2000, zlokalizowanych w całości lub częściowo na wodach morskich, w granicach kompetencji terytorialnych Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, tj.:

 • obszaru specjalnej ochrony ptaków „Delta Świny” (PLB320002), „Przybrzeżne Wody Bałtyku” (PLB990002), „Zalew Szczeciński” (PLB320009), „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011) i „Zatoka Pomorska” (PLB990003),
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Wolin i Uznam” (PLH320019), „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002).
Podpisanie pre-umowy na kolejny projekt UE Podpisanie pre-umowy na kolejny projekt UE Podpisanie pre-umowy na kolejny projekt UE

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż niżej wymienionego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • maszt stalowy kratowy usytuowany przy Bosmanacie Portu w Darłowie

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.

Oferty zakupu należy składać do dnia 18.03.2024 r., do godziny 13:00.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż nw. zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • samochód ciężarowy do 3,5 t VW Transporter (nr rej. ZS 153MP)
 • przyczepa OPC-1 (nr rej. ZS 6064A)
 • przyczepa rolnicza Pronar (nr rej. ZS 4578A)
 • motorower Romet (nr rej. ZS 6914)
 • samochód ciężarowy Star (nr rej. ZS 889MM)
 • samochód ciężarowy do 3,5 t Nissan Pickup (nr rej. ZS 635MM)
 • przyczepa OPC-1 (nr rej. ZS 3531A)

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.

Oferty zakupu należy składać do dnia 15.03.2024 r., do godziny 13:00.

W czwartek, 11 stycznia, w Mielnie odbyła się konferencja informacyjna, poświęcona zrealizowanemu przez Urząd Morski w Szczecinie projektowi pn. „Przebudowa wraz z rozbudową systemu umocnień brzegowych w Mielnie”. W konferencji wzięli udział m.in. Dominik Gronet, zastępca burmistrza Mielna, Sylwia Halama, wójt gminy Będzino oraz Mirosława Diwyk-Koza, rzecznik Urzędu Miejskiego w Mielnie, a także przedstawiciele wykonawców, inżyniera kontraktu i pomocy technicznej, uczestniczący w pracach przy tym wieloelementowym, złożonym projekcie. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to 83,4 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło ostatecznie 100%.

Konferencja informacyjna w Mielnie Konferencja informacyjna w Mielnie Konferencja informacyjna w Mielnie

Mielno Pleśna Kołobrzeg