Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż nw. zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • samochód ciężarowy do 3,5 t VW Transporter (nr rej. ZS 153MP)
 • przyczepa OPC-1 (nr rej. ZS 6064A)
 • przyczepa rolnicza Pronar (nr rej. ZS 4578A)
 • motorower Romet (nr rej. ZS 6914)
 • samochód ciężarowy Star (nr rej. ZS 889MM)
 • samochód ciężarowy do 3,5 t Nissan Pickup (nr rej. ZS 635MM)
 • przyczepa OPC-1 (nr rej. ZS 3531A)

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.

Oferty zakupu należy składać do dnia 15.03.2024 r., do godziny 13:00.

W związku rozpoczęciem I etapu prac pogłębiarskich w rejonie Terminalu Orlen Neptun (obszar po dawnej Morskiej Stoczni Remontowej) wykonywanych przez firmę PORR S.A., na podstawie par. 28 ust. 1 Zarządzenia Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2023 r. Przepisy Portowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego. z 2023 r. poz. 2321; zm.: z 2023 r. poz. 4769.) z dniem 23.02.2024 r. godz. 11:00 do odwołania wprowadzam

ZAKAZ żeglugi

na obszarze portu na całej szerokości Cieśniny Świny od pary pław SW-1 i SW-2 w kierunku południowym do szerokości 53°53’09,0”N z wyłączeniem obrotnicy Mielińskiej.

Zakaz nie dotyczy jednostek wchodzących i wychodzących do / z Basenu Bałtyckiego i Atlantyckiego. Każdorazowo ruch
w/w jednostek reguluje VTS Świnoujście w porozumieniu z jednostkami zaangażowanymi w prace pogłębiarskie. Dodatkowo wszystkie statki wchodzące i wychodzące do / z Basenu Atlantyckiego bez względu na wielkość zobowiązane są do korzystania z usług pilota.

Współrzędne strefy zamkniętej dla ruchu to:
A. 53°53’41,4” N 014°15’35,9” E (pława SW-2)
B. 53°53’33,4” N 014°15’36,2” E
C. 53°53’28,3” N 014°15’31,2” E
D. 53°53’09,0” N 014°16’22,9” E
E. 53°53’25,1” N 014°16’36,2” E

Jednostki zaangażowane w prace w w/w obszarze prowadzą nasłuch na k.12 UKF.

Pełna treść komunikatu > Komunikat nr 3/2024 Kapitana Portu Świnoujście

W czwartek, 11 stycznia, w Mielnie odbyła się konferencja informacyjna, poświęcona zrealizowanemu przez Urząd Morski w Szczecinie projektowi pn. „Przebudowa wraz z rozbudową systemu umocnień brzegowych w Mielnie”. W konferencji wzięli udział m.in. Dominik Gronet, zastępca burmistrza Mielna, Sylwia Halama, wójt gminy Będzino oraz Mirosława Diwyk-Koza, rzecznik Urzędu Miejskiego w Mielnie, a także przedstawiciele wykonawców, inżyniera kontraktu i pomocy technicznej, uczestniczący w pracach przy tym wieloelementowym, złożonym projekcie. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to 83,4 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło ostatecznie 100%.

Konferencja informacyjna w Mielnie Konferencja informacyjna w Mielnie Konferencja informacyjna w Mielnie

Mielno Pleśna Kołobrzeg

Wydział Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że do dnia 9 lutego 2024 r. przyjmuje zlecenia na wykonanie prac sondażowych w związku z potrzebą opracowania planu prac hydrograficznych na rok 2024.

W przypadku chęci złożenia zlecenia prosimy zawrzeć w nim dokładny zakres prac oraz termin (miesiąc) ich wykonania, a także adres e-mail i telefon osoby wyznaczonej do kontaktu z Wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, że przed przystąpieniem do w/w prac będzie wystawiony kosztorys wstępny według cennika dostępnego na stronie internetowej Urzędu (Zał. do Z.W. Nr 29 DUM z dn. 07.10.2020r. w/s opłat pobieranych przez Urząd Morski w Szczecinie; pkt. II 8.8)., a na jego podstawie będzie zawarta umowa, do sporządzenia której wymagane jest dostarczenie potwierdzenia nadania nr NIP.

Zlecenia zgłoszone w późniejszym terminie mogą nie być rozpatrywane, a ich ewentualne wykonanie będzie traktowane jako prace ekspresowe i zgodnie z cennikiem koszt ich wykonania wzrośnie o 100%.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 91 44 03 372, 369
Zlecenia opatrzone podpisem i pieczątką można nadsyłać na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy Państwa, że zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, 2 stycznia 2024 roku został dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie wyznaczony dniem wolnym od pracy, jako dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę, zgodnie z art. 130 par. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465). Swoją pracę wykonują natomiast, zgodnie z ustalonymi harmonogramami, pracownicy zatrudnieni w systemie równoważnego czasu pracy (służby 24 h).

Informujemy Państwa, że zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, 2 listopada 2023 roku został dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie wyznaczony dniem wolnym od pracy, jako dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę, zgodnie z art. 130 par. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465). Swoją pracę wykonują natomiast, zgodnie z ustalonymi harmonogramami, pracownicy zatrudnieni w systemie równoważnego czasu pracy (służby 24 h).

W piątek,13 października, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisano umowę z Biurem Projektów Budownictwa Morskiego „PROJMORS” z Gdańska na wykonanie analizy nawigacyjnej dla ruchu statków po nowym podejściowym torze wodnym do portu w Świnoujściu. Umowę zawarto w obecności wiceministra Marka Gróbarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Wartość umowy to 602 700,00 złotych, a termin jej wykonania to koniec lutego 2024 roku.

Wykonanie analizy jest związane z zadaniem pn. „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”, dla którego w lipcu podpisano z Centrum Unijnych Projektów Transportowych pre-umowę na dofinansowanie z krajowego programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” na lata 2021–2027. Wartość tego przedsięwzięcia to 7 mld 331 mln 25 tys. złotych, a kwota dofinansowania z programu FEnIKS wynosi 2 mld 805 mln 770 tys. złotych. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia, o głębokości technicznej 17,0 m i szerokości 500 m, obejmującego odcinek długości ok. 70 km. Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Obszar, w którym będzie się mieścił tor, to korytarz wyznaczony dla tras żeglugowych, zawarty w „Planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów i uzgodnionym transgranicznie. Czas realizacji robót budowlanych: lata 2027 – 2029. Ilość urobku do wydobycia podczas prac pogłębiarskich to ok. 130 – 150 mln metrów sześciennych.

Podpisanie umowy na wykonanie analizy nawigacyjnej 2023 Podpisanie umowy na wykonanie analizy nawigacyjnej 2023 Podpisanie umowy na wykonanie analizy nawigacyjnej 2023

Kierownicy statków rybackich zobowiązani są do przekazywania informacji o:

 • wyjściu
 • ilości osób na pokładzie
 • przewidywanym czasie powrotu
 • planowanym akwenie połowowym
 • powrocie

na kanale 12 UKF do służby dyżurnej Kapitanatu portu w Kołobrzegu

Pełna treść komunikatu > Komunikat nr 1/23 Kapitana Portu Kołobrzeg

Kapitan Portu Szczecin informuje, że w dniach 18.08.2023 r.– 20.08.2023 r. zostanie przeprowadzona impreza pod nazwą „Żagle 2023”.
Żegluga na Odrze Zachodniej (od nab. Kapitanatu do Trasy Zamkowej) oraz Duńczycy zostanie wstrzymana

 • od dnia 17 sierpnia 2023 r. godzina 13:00
 • do dnia 21 sierpnia 2023 r. godzina 10:00
 
Na środku Odry Zachodniej zostaną wystawione żółte pławy, które należy mijać lewymi burtami.Dodatkowym warunkiem żeglugi jest zachowanie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do poleceń służb Policji, WOPR, Straży Miejskiej, Straży Granicznej oraz Urzędu Morskiego.

Informacja o imprezie „Żagle 2023” zamieszczona będzie również w zakładce "Bezpieczeństwo Morskie --> Warunki żeglugi"

W piątek, 11 sierpnia, w siedzibie Urzędu podpisano umowy na sztuczne zasilanie brzegu morskiego w Kołobrzegu i Pleśnej. Wykonawcą, wyłonionym w obydwu postępowaniach przetargowych, jest konsorcjum firm PRCiP Sp. z o.o. z Gdańska (lider konsorcjum), Hegemann GmbH oraz Rohde Nielsen A/S. Wartość obydwu kontraktów to w sumie ponad 19,8 mln złotych. Sztuczne zasilanie obejmie dwa odcinki brzegu morskiego, o łącznej długości ponad dwóch tysięcy metrów. Odłożonych zostanie prawie 290 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego. Prace zakończą się w połowie listopada.

Sztuczne zasilanie zostanie przeprowadzone w ramach realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie projektu POIiŚ „Przebudowa wraz z rozbudową systemu umocnień brzegowych w Mielnie”, na tych odcinkach brzegu, na których wcześniej wykonano kamienne opaski narzutowe w Pleśnej (na wysokości jednostki wojskowej, przy ujściu rzeki Czerwonej) oraz na wysokości Ekoparku Wschodniego w Kołobrzego. Wartość całego tego projektu to ponad 83 mln złotych, a dofinansowanie z UE wynosi w nim 100%.

Podpisanie umów na sztuczne zasilanie plaż 2023 Podpisanie umów na sztuczne zasilanie plaż 2023 Podpisanie umów na sztuczne zasilanie plaż 2023

Wczoraj, 25 lipca, w Warszawie podpisano pre-umowę na dofinansowania zadania pn. „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”. Umowa została zawarta pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, który będzie odpowiadał za realizację tego zadania, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 7 mld 331 mln 25 tys. złotych, a kwota dofinansowania z Programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” na lata 2021–2027 wynosi 2 mld 805 mln 770 tys. złotych. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia, o głębokości technicznej 17,0 m i szerokości 500 m, obejmującego odcinek długości ok. 70 km. Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej.

Pre-umowa na nowy tor podejściowy 2023 Pre-umowa na nowy tor podejściowy 2023 Pre-umowa na nowy tor podejściowy 2023

 

Zakończyła się modernizacja falochronu zachodniego w Mrzeżynie, inwestycja Urzędu Morskiego w Szczecinie, zrealizowana w ramach projektu UE „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”.

W ramach przebudowy mrzeżyńskiego falochronu zachodniego podniesiono jego rzędną do wysokości określonych na podstawie analizy warunków falowych, wykonano remont nadbudowy i parapetu, wykonano uszczelnienie w postaci palisady ze stalowych ścianek szczelnych i pali stalowych, uzupełniono narzut kamienny od strony zewnętrznej, wykonano nową instalację elektryczną, zasilającą światło nawigacyjne oraz oświetlenie falochronu, a także wyposażono obiekt w barierki ochronne wzdłuż krawędzi falochronu, od strony kanału portowego. Od strony kanału wykonano również kierownicę dla jednostek pływających (konstrukcja hydrotechniczna, ukierunkowująca ruch statków), wyposażoną w odpowiednie oświetlenie nawigacyjne. Na odcinku głowicowym obiekt wyposażono w pachoły cumownicze o nośności 15 ton i belki odbojowe. Podstawowe parametry falochronu nie uległy zmianie, poza niezbędnymi, koniecznymi korektami, wynikającymi z potrzeb konstrukcyjnych. Falochron wschodni, który oddaliśmy do użytku w kwietniu ubiegłego roku, ma długość 138,5 m, a falochron zachodni – 316 m. Wykonawcą robót przy przebudowie obydwu falochronów była firma PHU Hydrobud z Ustronia Morskiego, za łączną kwotę prawie 26 mln złotych. Koszt przebudowy falochronu zachodniego to ponad 17 mln złotych.

Falochron zachodni w Mrzeżynie Falochron zachodni w Mrzeżynie Falochron zachodni w Mrzeżynie

W środę, 31 maja, w Mielnie odbyła się konferencja informacyjna, poświęcona realizowanemu przez Urząd Morski w Szczecinie projektowi pn. „Przebudowa wraz z rozbudową systemu umocnień brzegowych w Mielnie”. W konferencji wzięli udział m.in. Czesław Hoc, poseł na Sejm RP, a także Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020. Wartość projektu to 63,4 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniesie 100%. Zakończenie projektu nastąpi pod koniec września tego roku.

Konferencja w Mielnie 2023 Konferencja w Mielnie 2023 Konferencja w Mielnie 2023

Konferencja w Mielnie 2023 Konferencja w Mielnie 2023 Konferencja w Mielnie 2023

Kapitan Portu Szczecin informuje:

Wprowadzony zostaje jednokierunkowy ruch jednostek na odcinku Odry Zachodniej

od Trasy Zamkowej do południowego krańca Wyspy Bielawa

od dnia 25 maja 2023 r. godzina 08:00

do dnia 28 maja 2023 r. godzina 13:00

Dla żeglugi dostępny będzie wyłącznie pas ruchu po zachodniej stronie rzeki.

Ponadto żegluga zostaje wstrzymana na odcinku Odry Zachodniej

od Trasy Zamkowej do południowego krańca Wyspy Bielawa

od dnia 27 maja 2023 r. godzina 22:00

do dnia 27 maja 2023 r. godzina 23:30

Pełny komunikat dostępny jest w zakładce "Bezpieczeństwo Morskie --> Warunki żeglugi"

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania, na czas nieoznaczony, zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego,
tj. samochodu osobowego FIAT Scudo – nr rejestracyjny: ZS 2028S (z wyposażeniem dodatkowym).
Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”,
a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.
Wnioski zbierane są w terminie do dnia 02.06.2023 r.