Zakończyła się modernizacja falochronu zachodniego w Mrzeżynie, inwestycja Urzędu Morskiego w Szczecinie, zrealizowana w ramach projektu UE „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”.

   W ramach przebudowy mrzeżyńskiego falochronu zachodniego podniesiono jego rzędną do wysokości określonych na podstawie analizy warunków falowych, wykonano remont nadbudowy i parapetu, wykonano uszczelnienie w postaci palisady ze stalowych ścianek szczelnych i pali stalowych, uzupełniono narzut kamienny od strony zewnętrznej, wykonano nową instalację elektryczną, zasilającą światło nawigacyjne oraz oświetlenie falochronu, a także wyposażono obiekt w barierki ochronne wzdłuż krawędzi falochronu, od strony kanału portowego. Od strony kanału wykonano również kierownicę dla jednostek pływających (konstrukcja hydrotechniczna, ukierunkowująca ruch statków), wyposażoną w odpowiednie oświetlenie nawigacyjne. Na odcinku głowicowym obiekt wyposażono w pachoły cumownicze o nośności 15 ton i belki odbojowe. Podstawowe parametry falochronu nie uległy zmianie, poza niezbędnymi, koniecznymi korektami, wynikającymi z potrzeb konstrukcyjnych. Falochron wschodni, który oddaliśmy do użytku w kwietniu ubiegłego roku, ma długość 138,5 m, a falochron zachodni – 316 m. Wykonawcą robót przy przebudowie obydwu falochronów była firma PHU Hydrobud z Ustronia Morskiego, za łączną kwotę prawie 26 mln złotych. Koszt przebudowy falochronu zachodniego to ponad 17 mln złotych.

Falochron zachodni w Mrzeżynie Falochron zachodni w Mrzeżynie Falochron zachodni w Mrzeżynie

   W środę, 31 maja, w Mielnie odbyła się konferencja informacyjna, poświęcona realizowanemu przez Urząd Morski w Szczecinie projektowi pn. „Przebudowa wraz z rozbudową systemu umocnień brzegowych w Mielnie”. W konferencji wzięli udział m.in. Czesław Hoc, poseł na Sejm RP, a także Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.
   Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020. Wartość projektu to 63,4 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniesie 100%. Zakończenie projektu nastąpi pod koniec września tego roku.

Konferencja w Mielnie 2023 Konferencja w Mielnie 2023 Konferencja w Mielnie 2023

Konferencja w Mielnie 2023 Konferencja w Mielnie 2023 Konferencja w Mielnie 2023

Kapitan Portu Szczecin informuje:

Wprowadzony zostaje jednokierunkowy ruch jednostek na odcinku Odry Zachodniej

od Trasy Zamkowej do południowego krańca Wyspy Bielawa

od dnia 25 maja 2023 r. godzina 08:00

do dnia 28 maja 2023 r. godzina 13:00

Dla żeglugi dostępny będzie wyłącznie pas ruchu po zachodniej stronie rzeki.

Ponadto żegluga zostaje wstrzymana na odcinku Odry Zachodniej

od Trasy Zamkowej do południowego krańca Wyspy Bielawa

od dnia 27 maja 2023 r. godzina 22:00

do dnia 27 maja 2023 r. godzina 23:30

Pełny komunikat dostępny jest w zakładce "Bezpieczeństwo Morskie --> Warunki żeglugi"

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania, na czas nieoznaczony, zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego,
tj. samochodu osobowego FIAT Scudo – nr rejestracyjny: ZS 2028S (z wyposażeniem dodatkowym).
Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”,
a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.
Wnioski zbierane są w terminie do dnia 02.06.2023 r.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. samochodu ciężarowego ISUZU D-Max – nr rejestracyjny: ZS 638MM.
Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”,
a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.
Oferty zakupu należy składać do dnia 05.06.2023 r., do godziny 13:00.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morsk​iego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. samochodu ciężarowego ISUZU D-Max – nr rejestracyjny: ZS 638MM.
Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”,
a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.
Oferty zakupu należy składać do dnia 12.05.2023 r., do godziny 13:00.

Kapitan Portu Szczecin informuje, że na odcinku Toru Wodnego Świnoujście – Szczecin od km. 64,0 do km. 67,0 dopuszcza się wzajemne mijanie się statków z grup wielkościowych > Komunikat_1_2023.pdf

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego,
tj. samochodu osobowego FIAT Scudo – nr rejestracyjny: ZS 2028S (z wyposażeniem dodatkowym).
Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”,
a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.
Oferty zakupu należy składać do dnia 12.05.2023 r., do godziny 13:00.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość przekazania w formie darowizny zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. motorówki hydrograficznej o nazwie „MALWINA” (z wyposażeniem dodatkowym). Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 31.03.2023 r.

W 2023 roku zakończą się dwie duże inwestycje, realizowane przez Urząd przy współudziale środków unijnych, z perspektywy finansowej 2014-2020. „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Jego elementami są: przebudowa falochronów wraz z umocnieniem brzegowym wschodnim w Mrzeżynie, przebudowa dwóch postojowych nabrzeży rybackich i prace czerpalne w Trzebieży, przebudowa dwóch nabrzeży rybackich w Lubinie, rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2021 roku, a ich zakończenie jest planowane na II kwartał tego roku. Łączny koszt całego projektu to ok. 45,5 mln złotych. Drugi projekt - „Przebudowa wraz z rozbudową systemu umocnień brzegowych w Mielnie” jest realizowany z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Jego elementami są: nowa opaska brzegowa, modernizacja istniejącej opaski z gwiazdobloków, nowy system ostróg brzegowych i sztuczne zasilanie brzegu w Mielnie, a także dwie nowe opaski brzegowe w Kołobrzegu i w Pleśnej. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2021 roku i potrwają do końca lutego tego roku. Koszt całego projektu to 54 mln zł.

Plany na 2023 rok Plany na 2023 rok Plany na 2023 rok

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość przekazania w formie darowizny zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. motorówki hydrograficznej o nazwie „MALWINA” (z wyposażeniem dodatkowym). Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.ums.gov.pl/ – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 31.01.2023 r.

W poniedziałek, 12 grudnia, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyło się symboliczne przekazanie pojazdów o napędzie elektrycznym, kupionych przez Urząd Morski w Szczecinie, dzięki dofinansowaniu ze szczecińskiego WFOŚiGW. W przekazaniu wzięli udział: Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, Marek Subocz, prezes zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, Paweł Szumny, zastępca dyrektora UMS ds. technicznych, a także Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który również otrzymał dwa auta (elektryczne i hybrydowe) z dofinansowaniem Funduszu. W 2020 roku, dzięki dofinansowaniu na kwotę 343 tysięcy złotych, Urząd Morski zakupił samochód dostawczo – osobowy Nissan eNV200 Evalia Acenta i samochód osobowy KIA Niro, natomiast w 2022 roku, dzięki dofinansowaniu wysokości 350 tysięcy złotych, baza transportowa Urzędu powiększyła się o kolejne trzy samochody osobowe KIA Niro. Nissan eNV200 Evalia Acenta ma zasięg ok. 200 kilometrów, natomiast samochody osobowe Kia Niro to zasięg ok. 450 kilometrów. Pojazdy elektryczne mogą być doładowywane w czterech punktach ładowania, znajdujących się na terenie zmodernizowanej ostatnio Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie (jest to także siedziba urzędowego oddziału transportu); możliwość doładowywania samochodów jest również w naszych placówkach terenowych, m.in. w Świnoujściu, Dziwnowie i Kołobrzegu. Eksploatowane przez nas od dwóch lat „elektryki” mają w tej chwili łączny przebieg ok. 90 tysięcy kilometrów, co pozwoliło uniknąć wyemitowania do atmosfery łącznie ok. 13,5 ton dwutlenku węgla.

Przekazanie Urzędowi pojazdów elektrycznych Przekazanie Urzędowi pojazdów elektrycznych Przekazanie Urzędowi pojazdów elektrycznych

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu kpt. ż. w. Macieja Jeleniewskiego, zastępcy dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. inspekcji morskiej. Składamy nasze najszczersze kondolencje Rodzinie i Bliskim kapitana oraz naszym Kolegom i Koleżankom z Urzędu Morskiego w Gdyni.

Kapitan Maciej Jeleniewski urodził się 24 sierpnia 1954 roku w Gdańsku. Był absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Przeszedł wszystkie szczeble kariery nawigatora, na statkach zarówno pod polską, jak i obcą banderą. Od 2016 roku był związany zawodowo z administracją morską, pełniąc w latach 2016 – 2019 funkcję zastępcy dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku ds. inspekcji morskiej, a od 23 stycznia 2020 roku zastępcy dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. inspekcji morskiej. W ramach swoich obowiązków nadzorował m.in. bezpieczeństwo i inspekcje statków, wydawanie dokumentów marynarskich i statkowych, warunki pracy marynarzy, ochronę żeglugi i portów morskich, bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochronę środowiska morskiego. Był przedstawicielem polskiej administracji morskiej w gremiach międzynarodowych i krajowych, brał udział m.in. w posiedzeniach komitetów i podkomitetów Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO.

W środę, 9 listopada, na terenie szczecińskiej Łasztowni miała miejsce symboliczna uroczystość odsłonięcia obiektu, upamiętniającego realizację projektu „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra”. W uroczystości wziął udział Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, Eric Tancré, dyrektor Dredging International i Govert van Oord, dyrektor Van Oord Dredging and Marine Contractors. Fundatorem pamiątkowej ławki jest wykonawca inwestycji, belgijsko-holenderskie konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv, autorem projektu natomiast dr hab. prof. AS Małgorzata Kopczyńska – Matusewicz, kierownik katedry architektury wnętrz i pracowni projektowania form przestrzennych Akademii Sztuki w Szczecinie.

Przypomnijmy, że pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 metra to najważniejsza i największa inwestycja hydrotechniczna szczecińskiego Urzędu Morskiego w ostatnich latach. Projekt był współfinansowany z Programu Operacyjnego ”Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020, a jego całkowita wartość wyniosła ok. 1,9 mld złotych. Dzięki jego realizacji maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do wartości ok. 11,0 m, a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków.

Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość przekazania w formie darowizny zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. motorówki hydrograficznej o nazwie „MALWINA”. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 05.12.2022 r.