W poniedziałek, 6 maja, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie została podpisana umowa na studium wykonalności, przygotowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz na odkład urobku, a także opracowań pomocniczych dla zadania „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu” (budowa nowego, wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia), które będzie realizowane dzięki środkom europejskim z Programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” na lata 2021–2027. W wydarzeniu wzięli udział Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, oraz Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Wykonawcą studium jest, wyłonione w ramach postępowania przetargowego, konsorcjum firm „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego z Gdańska (lider konsorcjum) i EKO-KONSULT Sp. z o.o. z Gdańska, za kwotę 9 mln 771 tys. 995,21 zł. Oprócz studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla inwestycji „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”, umowa obejmuje również m.in. wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary NATURA 2000 (na potrzeby uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia, wydawanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), pobranie i zbadanie próbek urobku pochodzącego z dna trasy nowego toru oraz wykonanie raportu na jego odkład do morza, a także wariantowej koncepcji gospodarowania urobkiem pogłębiarskim. Termin wykonania umowy to 32 miesiące od dnia jej podpisania.

Budowa wschodniego toru podejściowego do nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu obejmie odcinek o długości ok. 70 km, szerokości od 250 do 530 m szerokości i głębokości technicznej 17,0 m. Maksymalne parametry statków, planowanych do żeglugi na nowo projektowanym torze, to: długość do ok. 400 m, szerokość do 60 m i zanurzenie do 15 m. Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Obszar, w którym będzie się mieścił tor, to korytarz wyznaczony dla tras żeglugowych, zawarty w „Planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów i uzgodnionym transgranicznie. Szacowana ilość urobku do wydobycia podczas prac pogłębiarskich to ok. 150 mln metrów sześciennych. Czas realizacji robót budowlanych: lata 2027 – 2029. Wartość zadania pn. „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”  to 7 mld 331 mln 25 tys. złotych, a kwota dofinansowania UE wynosi 2 mld 805 mln 770 tys. złotych. Zadanie jest jednym z elementów programu wieloletniego pn. "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029".

Podpisanie umowy Podpisanie umowy Podpisanie umowy