OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na "Dzierżawę terenu w Porcie Dźwirzyno przeznaczonego pod parking samochodowy lub działalność rekreacyjno-rozrywkową"


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o możliwości zapoznania się z projektem planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody i prognozą oddziaływania na środowisko dla lasów będących w użytkowaniu Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata 2023-2032


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG) w sprawie projektu planu urządzenia lasu dla lasów będących w użytkowaniu Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata 2023 - 2032


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na "Dzierżawę terenu w Porcie Dźwirzyno przeznaczonego pod parking samochodowy lub działalność rekreacyjno-rozrywkową"


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla lasów użytkowanych przez Urząd Morski w Szczecinie na lata 2023-2032 wraz z Programami Ochrony Przyrody i Prognozami Oddziaływania na Środowisko. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla lasów użytkowanych przez Urząd Morski w Szczecinie na lata 2023-2032 wraz z Programami Ochrony Przyrody i Prognozami Oddziaływania na Środowisko.


OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 4 maja 2022 r., znak: OW.5220.2.22.AZ(4), w sprawie przyjęcia tymczasowych celów ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (PLH990002). Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 4 maja 2022 r., znak: OW.5220.2.22.AZ(4), w sprawie przyjęcia tymczasowych celów ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (PLH990002).


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o dzierżawę terenu w Porcie Dźwirzyno przeznaczonego pod parking samochodowy. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o dzierżawę terenu w Porcie Dźwirzyno przeznaczonego pod parking samochodowy.

Załączniki:


OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 14 lutego 2022 r., w sprawie listy obiektów portowych.


OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2022 r., znak: OW.5220.2.22.AZ(2), w sprawie sporządzenia projektu tymczasowych celów ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002), o możliwości zapoznania się z rzeczonym projektem, oraz możliwości zgłaszania uwag i propozycji względem tych celów.


OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2022 r., znak: OW.5220.1.22.AZ(6), w sprawie przyjęcia tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 "Zatoka Pomorska" (PLB990003). .


OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2022 r., znak: OW.5220.1.22.AZ(7), w sprawie rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych do projektu tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 "Zatoka Pomorska" (PLB990003).


OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 18 listopada 2021 r., znak: OW.5220.9.21.AZ(1), w sprawie sporządzenia projektu tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003), o możliwości zapoznania się z rzeczonym projektem, oraz możliwości zgłaszania uwag i propozycji względem tych celów.


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy odziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego.

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy odziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego.

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o poszukiwaniu właściciela pontonu wędkarskiego wydobytego z Zalewu Szczecińskiego.

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy odziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych –port morski w Świnoujściu

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Mrzeżynie.


Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 "Delta Świny" (PLB320002) i "Wolin i Uznam" (PLH320019) - w części obejmującej obszary morskie nadzorowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM Organizator przetargu publicznego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na " Najem lokalu w celu prowadzenia kiosku prasowego w budynku Urzędu Morskiego w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4".

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Szczecinie

Załączniki:

 


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Dziwnowie

Załączniki:

 


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Trzebieży

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2020 r. o zawieszeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych: port morski w Darłowie, port morski w Kołobrzegu i port morski w Dźwirzynie oraz o odwołaniu dyskusji publicznych.


Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Obwieszczenia z dnia 28 stycznia 2019 r. o wydaniu postanowienia (znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.KK.53) prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Nr 6/2017 z dnia 14.06.2017 r. znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”.


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. dokumentach

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Kamieńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. dokumentach

Załączniki:


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, opracowywanych w ramach projektu pn.: „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000”, oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Świnoujściu

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Szczecinie

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Policach

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Dziwnowie

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Trzebieży

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego.

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Kamieńskiego

Załączniki:


Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Obwieszczenia z dnia 21 listopada 2017 r. o wydaniu postanowienia (znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.KK.49) wyjaśniającego zapisy decyzji Nr 6/2017 z dnia 14.06.2017 r. znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”.


Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 5 października 2017 r. znak: DOOŚ-DŚII.4211.5.2017.EK uchylającego w całości skarżone postanowienie i przekazującego sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 października 2017 r. o wydaniu z urzędu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Nr 6/2017 z dnia 14.06.2017 r. znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”.


Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 9 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia "Projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – port morski w Świnoujściu"

Załączniki:


Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 9 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia "Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – port morski w Szczecinie"

Załączniki:


Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 9 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia "Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – port morski w Policach"

Załączniki:


Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 9 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia "Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – port morski w Dziwnowie"

Załączniki:


Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 9 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia "Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – port morski w Trzebieży"

Załączniki:


Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Obwieszczenia z dnia 08 września 2017 r. zawiadamiającego wszystkie Strony w sprawie o wniesieniu przez wnioskodawcę tj. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zażalenia od postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.08.2017 r., znak: WONS-OŚ.4211.17.2017.AT.39, prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Nr 6/2017 z dnia 14.06.2017 r. znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 2017 r. o wydaniu z urzędu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Nr 6/2017 z dnia 14.06.2017 r. znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”.


Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Obwieszczenia zawiadamiającego społeczeństwo o wydaniu decyzji nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”. Z treścią Zawiadomienia mogą się Państwo zapoznać tutaj lub korzystając z zakładki „Zawiadomienia”.


Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Obwieszczenia zawiadamiającego wszystkie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” o zebraniu przez organ dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Z treścią Zawiadomienia mogą się Państwo zapoznać tutaj lub korzystając z zakładki „Zawiadomienia”.


Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego

Załączniki:


Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Kamieńskiego

Załączniki:


Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Obwieszczenia o podaniu do publicznej informacji i informującego strony postępowania o przedłożeniu przez Urząd Morski w Szczecinie uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” oraz wezwaniu o ponownym przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Z treścią Zawiadomienia mogą się Państwo zapoznać tutaj lub korzystając z zakładki „Zawiadomienia”.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.


Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie taryfy opłat portowych w portach oraz w przystaniach morskich.


Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Zawiadomienia powiadamiającego strony o przedłożeniu przez Urząd Morski w Szczecinie uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” oraz wezwaniu do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu na środowisko w skali 1 : 200 000.

Załączniki:


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o zakończeniu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu Programu wieloletniego pod nazwą „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2017-2028” wraz prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353.), zwanej dalej „ustawą ooś”.

Załączniki :


Obwieszczenia RDOŚ z dnia 29 marca 2016 r. zawiadamia się wszystkie Strony w sprawie, że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” wpłynęły uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji.


Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2016 r. (znak: DBM-I-070/01/01/16) w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu wieloletniego pod nazwą „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2017-2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki :


Obwieszczenia RDOŚ dot. podania do publicznej informacji dla postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości - 12,5”


Zawiadomienie RDOŚ o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości - 12,5”


Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu OOŚ przedsięwzięcia „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m” oraz wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu OOŚ


Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 listopada 2014 r. o sporządzeniu projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000.


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że Minister Środowiska decyzją z dnia 17 lutego 2014 r. (znak: DLP-I-611-13/7226/14/ŁP), zatwierdził plan urządzania lasu dla lasów Skarbu Państwa w pasie technicznym wybrzeża morskiego i morskich wód wewnętrznych Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata od 01.01.2013 – 31.12.2022.
Plan Urządzenia Lasu wraz z podsumowaniem jest do wglądu w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie (pok.124), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. 91 44 03 487.

Załączniki :

 


Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody i prognozą oddziaływania na środowisko – dla lasów Skarbu Państwa w pasie technicznym wybrzeża morskiego i morskich wód wewnętrznych Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata od 1.1.2013-31.12.2022.

Załączniki :


Zawiadomienie o terminie i miejscu III. spotkania (II. dotyczącego projektów planów ochrony) w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000.


Zawiadomienie o terminie i miejscu II spotkania (I dotyczącego projektów planów ochrony) w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000.


Zawiadomienie o terminie i miejscu I. spotkania w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000.


Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody i prognozą oddziaływania na środowisko – dla lasów Skarbu Państwa w pasie technicznym wybrzeża morskiego i morskich wód wewnętrznych Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata od 1.01. 2013 – 31.12 2022


Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na układanie i utrzymywanie podmorskiego gazociągu na obszarze morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej


Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wraz z opisem założeńbaza 1080