AKTUALNE OFERTY PRACY DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

 1. Inspektor ds. zabezpieczenia technicznego oznakowania nawigacyjnego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu (ogłoszenie nr 140314)
 2. Kierownik Oddziału w Wydziale Energetycznym Oddział w Świnoujściu (ogłoszenie nr 140308)
 3. Specjalista ds. techniczno-remontowych w Wydziale Gospodarczo-Administracyjnym (ogłoszenie nr 140001)
 4. Starszy Inspektor ds. techniczno-remontowych w Wydziale Gospodarczo-Administracyjnym (ogłoszenie nr 139995)
 5. Oficer Portu ds. inspekcyjno-dochodzeniowych w Kapitanacie Portu Świnoujście (ogłoszenie nr 139913)
 6. Bosman Portu w Kapitanacie Portu Kołobrzeg - Umowa o pracę na czas zastępstwa (ogłoszenie nr 139905)
 7. Kierownik Oddziału w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu (ogłoszenie nr 139353)

Oświadczenia wymagane przy rekrutacji na stanowiska należące do korpusu służby cywilnej:

Wzór


WYNIKI NABORU - KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

 1. Operator Służby Kontroli Ruchu Statków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego - Świnoujście (ogłoszenie nr 138996)
 2. INSPEKTOR ds. eksploatacji i remontów taboru pływającego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu (ogłoszenie nr 138025)
 3. Asystent ds. Służby Kontroli Ruchu Statków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego - Świnoujście (ogłoszenie nr 138961)
 4. Operator Służby Kontroli Ruchu Statków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego - Świnoujście (ogłoszenie nr 138963)
 5. Oficer Portu Do spraw: inspekcyjno-dochodzeniowych w Kapitanacie Portu Świnoujście (ogłoszenie nr 136595)
 6. INSPEKTOR ds. łączności radiowej w Wydziale Elektroniki i Łączności (ogłoszenie nr 136913)
 7. Główny Specjalista w Wydziale Środowiska (ogłoszenie nr 136575)
 8. Inspektor ds. elektroniki w Wydziale Elektroniki i Łączności Oddział w Świnoujściu (ogłoszenie nr 136920)
 9. Inspektor ds. łączności telefonicznej w Wydziale Elektroniki i Łączności (ogłoszenie nr 136899)
 10. Inspektor Realizujący Funkcje Publicznoprawne ds. Inspekcji Statków (FSC) w Inspektoracie Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC) (ogłoszenie nr 136562)
 11. Bosman Portu ds. nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi i utrzymaniem porządku portowo-żeglugowego w Kapitanacie Portu Darłowo- Umowa o pracę na czas zastępstwa (ogłoszenie nr 137467)
 12. Bosman Portu ds. nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi i utrzymaniem porządku portowo-żeglugowego w Kapitanacie Portu Darłowo (ogłoszenie nr 137186)
 13. Operator Służby Kontroli Ruchu Statków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego - Świnoujście (ogłoszenie nr 136770)
 14. Specjalista ds. hydrotechnicznych w Wydziale Dróg i Budowli Morskich (ogłoszenie nr 136671)
 15. Asystent ds. Służby Kontroli Ruchu Statków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego - Świnoujście (ogłoszenie nr 136011)
 16. Inspektor Realizujący Funkcje Publicznoprawne ds. Inspekcji Statków (FSC) w Inspektoracie Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC)(ogłoszenie nr 136287)
 17. Inspektor ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowo-Księgowym (ogłoszenie nr 136586)
 18. Inspektor Realizujący Funkcje Publicznoprawne ds. Inspekcji Statków (FSC) w Inspektoracie Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC) (ogłoszenie nr 136290)
 19. Bosman Portu w Kapitanacie Portu Kołobrzeg (ogłoszenie numer 136269)

 OFERTY PRACY NA STANOWISKA NIENALEŻĄCE DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

 1. Elektryk w Wydziale Energetycznym Oddział w Świnoujściu
 2. Elektryk w Wydziale Energetycznym Oddział w Świnoujściu
 3. Elektryk w Wydziale Energetycznym Oddział w Szczecinie
 4. Elektryk ds. obsługi jednostek pływających w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
 5. Robotnik specjalista w zakresie tokarz w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
 6. Robotnik w Wydziale Gospodarczo – Administracyjnym, Urząd Morski w Szczecinie
 7. Marynarz w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu
 8. Starszy marynarz w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu
 9. Robotnik specjalista (w zakresie ślusarz-spawacz) w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu
 10. Kierownik statku III kat. w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu

Oświadczenia wymagane przy rekrutacji na stanowiska nienależące do korpusu służby cywilnej:

Wzór