AKTUALNE OFERTY PRACY DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Oświadczenia wymagane przy rekrutacji na stanowiska należące do korpusu służby cywilnej:

WzórWYNIKI NABORU - KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

 


 

OFERTY PRACY NA STANOWISKA NIENALEŻĄCE DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Oświadczenia wymagane przy rekrutacji na stanowiska nienależące do korpusu służby cywilnej:

Wzór