Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania, na czas nieoznaczony, zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. statku specjalistycznego o nazwie „PLANETA”. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 21.01.2022 r.