We wtorek, 23 lutego, podpisano porozumienia o współpracy w 2021 roku pomiędzy dyrektorami Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni a Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Porozumienia podpisali: zastępca komendanta MOSG, kmdr SG Wojciech Heninborch, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski.

Podpisane dokumenty są kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami, między innymi w zakresie wymiany informacji mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego, przekazywania informacji o rejonach prowadzenia badań naukowych, prac czerpalnych, nurkowań, informacji o sytuacjach lodowych, sztormowych i powodziowych, a także o statkach, wobec których wydano decyzję o zatrzymaniu lub na których mogą znajdować się nielegalni pasażerowie.

Podpisanie porozumień z MOSG Podpisanie porozumień z MOSG Podpisanie porozumień z MOSG

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przekaże nieodpłatnie Zespołowi Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu motorówkę „Mirka” (rok budowy 1999). Jednostka posłuży placówce oświatowej do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz propagowania sportów wodnych. Mienie zostanie przekazane zespołowi szkół zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, za pośrednictwem starostwa powiatowego w Kołobrzegu.

Motorówka „Mirka” Motorówka „Mirka” Motorówka „Mirka”

Wśród najważniejszych inwestycji, które będą kontynuowane w tym roku, jest „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra”. Celem inwestycji jest zmiana parametrów toru wodnego na długości około 62 km, tj. osiągnięcie głębokości 12,5 m. W 2021 roku trwać będą prace pogłębiarskie, a urobek będzie odkładany w formie wysp na Zalewie Szczecińskim. Planowane są dalsze prace przy formowaniu wysp i ich obrzeży. W ramach projektu wykonywana jest również modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. W tym roku realizowane będą prace wykończeniowo – instalacyjne oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu bazy (wykonanie dróg, chodników, oświetlenia i zieleni). Inwestycja na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie ma zostać zakończona w pierwszym półroczu 2022 roku.

Specjalistyczny ponton Jetsed, pracujący przy pogłębianiu toru wodnego do 12,5 metra Sztuczne zasilanie brzegu w Wiciu, listopad 2020 roku; fot. Marek Dąbrowski Remont tarasów Czerwonego Ratusza, siedziby UMS

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualności


W 2020 roku, roku obchodów 100-lecia Polskiej Administracji Morskiej, zakończyliśmy realizację kilku ważnych inwestycji i projektów. Największym z nich był projekt „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”, w ramach którego powstały dwa supernowoczesne statki wielozadaniowe dla Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni. Jednostki będą pełnić funkcję lodołamaczy, służyć do obsługi oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, prowadzenia prac hydrograficznych, a także wspomagania innych służb, np. w akcjach ratowniczych, przeciwpożarowych i przeciwrozlewowych. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” UE na lata 2014 – 2020, a jego całkowity koszt to ok. 240 mln złotych.

Zakończyliśmy także projekt „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach”, który objął pogłębienie toru podejściowego na Kanale Polickim do 10,5 m (z możliwością rozbudowania go w kolejnym etapie do 12,5 m) wraz z poszerzeniem w dnie do 100 m oraz pogłębienie i poszerzenie Kanału Kiełpińskiego (do głębokości 3 m i szerokości 25 m) wraz z podejściem (do głębokości 3,2 m i szerokości maksymalnej do 35 m) i zakolem (do głębokości 3,0 m i szerokości 35 m), a także umocnienie skarpy wyspy Kiełpiński Ostrów. Inwestycja została dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, jej koszt to ok. 23 mln złotych.

Wielozadaniowce w morzu, fot. Marek Czasnojć Mieczysława Piotrzkowska, matka chrzestna „Zodiaka II”, fot. Cezary Spigarski Agata Lichszteld, matka chrzestna „Planety I”, fot. Agnieszka Woronowicz

Pogłębiarka „Amazone” Budowa opaski w Pogorzelicy Nowa łódź pneumatyczna RIB „Aga I”