Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Wnioski można składać do dnia 23.11.2021 r.