Wśród najważniejszych inwestycji, które będą kontynuowane w tym roku, jest „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra”. Celem inwestycji jest zmiana parametrów toru wodnego na długości około 62 km, tj. osiągnięcie głębokości 12,5 m. W 2021 roku trwać będą prace pogłębiarskie, a urobek będzie odkładany w formie wysp na Zalewie Szczecińskim. Planowane są dalsze prace przy formowaniu wysp i ich obrzeży. W ramach projektu wykonywana jest również modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. W tym roku realizowane będą prace wykończeniowo – instalacyjne oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu bazy (wykonanie dróg, chodników, oświetlenia i zieleni). Inwestycja na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie ma zostać zakończona w pierwszym półroczu 2022 roku.

Specjalistyczny ponton Jetsed, pracujący przy pogłębianiu toru wodnego do 12,5 metra Sztuczne zasilanie brzegu w Wiciu, listopad 2020 roku; fot. Marek Dąbrowski Remont tarasów Czerwonego Ratusza, siedziby UMS

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualności


W 2020 roku, roku obchodów 100-lecia Polskiej Administracji Morskiej, zakończyliśmy realizację kilku ważnych inwestycji i projektów. Największym z nich był projekt „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”, w ramach którego powstały dwa supernowoczesne statki wielozadaniowe dla Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni. Jednostki będą pełnić funkcję lodołamaczy, służyć do obsługi oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, prowadzenia prac hydrograficznych, a także wspomagania innych służb, np. w akcjach ratowniczych, przeciwpożarowych i przeciwrozlewowych. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” UE na lata 2014 – 2020, a jego całkowity koszt to ok. 240 mln złotych.

Zakończyliśmy także projekt „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach”, który objął pogłębienie toru podejściowego na Kanale Polickim do 10,5 m (z możliwością rozbudowania go w kolejnym etapie do 12,5 m) wraz z poszerzeniem w dnie do 100 m oraz pogłębienie i poszerzenie Kanału Kiełpińskiego (do głębokości 3 m i szerokości 25 m) wraz z podejściem (do głębokości 3,2 m i szerokości maksymalnej do 35 m) i zakolem (do głębokości 3,0 m i szerokości 35 m), a także umocnienie skarpy wyspy Kiełpiński Ostrów. Inwestycja została dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, jej koszt to ok. 23 mln złotych.

Wielozadaniowce w morzu, fot. Marek Czasnojć Mieczysława Piotrzkowska, matka chrzestna „Zodiaka II”, fot. Cezary Spigarski Agata Lichszteld, matka chrzestna „Planety I”, fot. Agnieszka Woronowicz

Pogłębiarka „Amazone” Budowa opaski w Pogorzelicy Nowa łódź pneumatyczna RIB „Aga I”

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościInformujemy Państwa, że 24 grudnia 2020 roku został dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie wyznaczony dniem wolnym od pracy, jako dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę, zgodnie z art. 130 par. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz. U. z 2020 poz. 1320, z późn. zm.