Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 31 maja 2021 r. do 12 lipca 2021 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Mrzeżynie. Dokument ten wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 268) oraz na stronie internetowej tutejszego urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie planu odbędzie się dnia 15 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie (pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin). Ze względu na sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia dotyczące zgromadzeń, dyskusja publiczna przeprowadzona zostanie w formie on-line; dopuszcza się także osobisty udział w dyskusji - w ograniczonej ilości osób (szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia i udziału w dyskusji publicznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu).

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj.: pojazdu YAMAHA Grizzly 450, samochodu SSANGYONG Actyon Sports oraz motorówki o nazwie "AGA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt --> Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy --> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 31.05.2021 r., do godziny 13:00.

Dziś, 30 kwietnia, w siedzibie Urzędu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych, w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, w ramach projektu POIiŚ „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno”. Wykonawcą zadania jest, wyłonione w przeprowadzonej procedurze zamówień publicznych, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Wartość umowy to 21 milionów 475 tys. 380 złotych.

Projekt jest realizowany w ramach unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020, a jego realizacja obejmie sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych, tj. budowę trzech odcinków nowej opaski brzegowej, remont istniejącej opaski brzegowej z gwiazdobloków, rozbiórkę ok. 36 sztuk zniszczonych ostróg brzegowych, wykonanie ok. 34 sztuk nowych ostróg, budowę nowego, schodkowego zejścia na plażę, a także wykonanie sztucznego zasilania plaży na odcinku ok. 2330 metrów (na wykonanie tego zadania ogłoszone będzie osobne postępowanie przetargowe). Roboty budowlane potrwają do końca stycznia 2023 roku (z przerwami w sezonie letnim), a cały projekt zakończy się do 30 czerwca 2023 roku.

Celem projektu jest zabezpieczenie, w sumie, ponad 3 kilometrów brzegu morskiego. Całkowita wartość projektu to 54 mln złotych, z czego dofinansowanie UE wyniesie 85%, czyli ok. 45,9 mln złotych.

Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę umocnień brzegowych w Mielnie Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę umocnień brzegowych w Mielnie Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę umocnień brzegowych w Mielnie

Informujemy Państwa, że w zakładce „Zawiadomienia i obwieszczenia” na naszej stronie oraz w BIP-ie, opublikowane zostało Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 "Delta Świny" (PLB320002) i "Wolin i Uznam" (PLH320019) - w części obejmującej obszary morskie nadzorowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. statku specjalistycznego o nazwie "PLANETA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt -> Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 17.05.2021 r., do godziny 13:00.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościOrganizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. motorówki o nazwie "AGA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt -> Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 30.04.2021 r., do godziny 13:00.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. motorówki o nazwie "AGA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt -> Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 06.04.2021 r., do godziny 13:00.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościOrganizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. statku specjalistycznego o nazwie "PLANETA".
Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt -> Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.
Oferty zakupu należy składać do dnia 19.03.2021 r., do godziny 13:00.

Od dnia 01.03.2021 r. pytania dotyczące funkcjonowania systemu REJA24 prosimy kierować tylko elektronicznie na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pytania merytoryczne należy kierować do wybranych Organów Rejestrujących, zajmujących się rejestracją jednostek. Zachęcamy do korzystania z materiałów zamieszczonych na Portalu Publicznym, Platformie Szkoleniowej oraz pomocy kontekstowej.

Adres Portalu Publicznego: portal.reja24.gov.pl
Adres Platformy Szkoleniowej: szkolenia.reja24.gov.pl