Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. motorówki o nazwie "AGA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt -> Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 06.04.2021 r., do godziny 13:00.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościOrganizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. statku specjalistycznego o nazwie "PLANETA".
Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt -> Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.
Oferty zakupu należy składać do dnia 19.03.2021 r., do godziny 13:00.

Od dnia 01.03.2021 r. pytania dotyczące funkcjonowania systemu REJA24 prosimy kierować tylko elektronicznie na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pytania merytoryczne należy kierować do wybranych Organów Rejestrujących, zajmujących się rejestracją jednostek. Zachęcamy do korzystania z materiałów zamieszczonych na Portalu Publicznym, Platformie Szkoleniowej oraz pomocy kontekstowej.

Adres Portalu Publicznego: portal.reja24.gov.pl
Adres Platformy Szkoleniowej: szkolenia.reja24.gov.pl

We wtorek, 23 lutego, podpisano porozumienia o współpracy w 2021 roku pomiędzy dyrektorami Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni a Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Porozumienia podpisali: zastępca komendanta MOSG, kmdr SG Wojciech Heninborch, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski.

Podpisane dokumenty są kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami, między innymi w zakresie wymiany informacji mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego, przekazywania informacji o rejonach prowadzenia badań naukowych, prac czerpalnych, nurkowań, informacji o sytuacjach lodowych, sztormowych i powodziowych, a także o statkach, wobec których wydano decyzję o zatrzymaniu lub na których mogą znajdować się nielegalni pasażerowie.

Podpisanie porozumień z MOSG Podpisanie porozumień z MOSG Podpisanie porozumień z MOSG

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przekaże nieodpłatnie Zespołowi Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu motorówkę „Mirka” (rok budowy 1999). Jednostka posłuży placówce oświatowej do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz propagowania sportów wodnych. Mienie zostanie przekazane zespołowi szkół zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, za pośrednictwem starostwa powiatowego w Kołobrzegu.

Motorówka „Mirka” Motorówka „Mirka” Motorówka „Mirka”

Wśród najważniejszych inwestycji, które będą kontynuowane w tym roku, jest „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra”. Celem inwestycji jest zmiana parametrów toru wodnego na długości około 62 km, tj. osiągnięcie głębokości 12,5 m. W 2021 roku trwać będą prace pogłębiarskie, a urobek będzie odkładany w formie wysp na Zalewie Szczecińskim. Planowane są dalsze prace przy formowaniu wysp i ich obrzeży. W ramach projektu wykonywana jest również modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. W tym roku realizowane będą prace wykończeniowo – instalacyjne oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu bazy (wykonanie dróg, chodników, oświetlenia i zieleni). Inwestycja na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie ma zostać zakończona w pierwszym półroczu 2022 roku.

Specjalistyczny ponton Jetsed, pracujący przy pogłębianiu toru wodnego do 12,5 metra Sztuczne zasilanie brzegu w Wiciu, listopad 2020 roku; fot. Marek Dąbrowski Remont tarasów Czerwonego Ratusza, siedziby UMS

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualności