W 2021 roku, roku obchodów 75-lecia istnienia Urzędu Morskiego w Szczecinie, zakończyliśmy, trwający od marca 2019 roku, dwuetapowy remont tarasów zabytkowego gmachu Czerwonego Ratusza, który jest naszą siedzibą od 1963 roku. Pierwszy etap obejmował remont posadzki tarasu i schodów zejściowych z terenu parkingów od strony południowej i północnej budynku na poziom tarasu, natomiast etap drugi – remont balustrad tarasu, głównych schodów wejściowych na taras oraz remont elewacji ścian poniżej tarasu. Częścią prac było m.in. laserowe czyszczenie balustrad i elewacji ścian oraz odtworzenie detali architektonicznych, w tym 17 fial murowanych o bogatej rzeźbie, zwieńczających balustrady, a także montaż 10 podwójnych lamp z odlewu żeliwnego, wzorowanych na oświetleniu XIX- wiecznym. Koszt remontu to ok. 5,4 mln złotych. Zadanie zrealizowano w całości ze środków budżetu państwa.

Wśród najważniejszych inwestycji, które toczyły się w ubiegłym roku i nadal trwają, jest modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra. Na torze wodnym zakończyły się już roboty czerpalne, trwają jeszcze prace związane z profilowaniem skarp i niwelacją dna oraz czynności odbiorowe. Dobiega także końca montaż kamienia hydrotechnicznego do umacniania skarp podwodnych przy jednej z nowych wysp. W obszarze obrotnicy Orli Przesmyk natomiast toczą się prace przy umacnianiu i profilowaniu skarp podwodnych przy Ostrowie Grabowskim, Wielkiej Kępie i Radolinie, trwa także instalacja geowłókniny i kamienia hydrotechnicznego. W ramach modernizacji obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, która również jest częścią tej inwestycji, trwają jeszcze ostatnie prace rozbiórkowe, prace drogowe oraz prace przy stawianiu ostatniego obiektu budowlanego – wiaty na pławy, o powierzchni ok. 2 tys. metrów kwadratowych. Zakończenie całej inwestycji jest planowane na pierwsze półrocze 2022 roku.

Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Wyspa W28 Mielno

W 2021 roku rozpoczęły się roboty budowlane związane z projektem, realizowanym z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”. W jego ramach przebudowano dwa nabrzeża rybackie w Trzebieży i Lubinie, rozbudowano pomost rybacki nr 1 w Niechorzu, a także wykonano prace czerpalne w trzebieskim porcie. Dobiega także końca przebudowa falochronu wschodniego wraz z umocnieniem brzegowym w Mrzeżynie. Na ten rok zaplanowano prace związane z przebudową kolejnych dwóch nabrzeży rybackich w portach Trzebieży i Lubina oraz mrzeżyńskiego falochronu zachodniego. Łączny koszt całego projektu to ok. 45,5 mln złotych.

W trzecim kwartale minionego roku rozpoczął także prace budowlane jeden z wykonawców kolejnej dużej inwestycji UMS, w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” -  „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno”. Jego elementami są: wykonanie odcinków opaski narzutowej z kamienia łamanego o łącznej długości ok. 1663 metrów, modernizacja istniejącej opaski z gwiazdobloków o długości ok. 950 m, usunięcie grupy ok. 36 zniszczonych palisadowych drewnianych ostróg brzegowych i zastąpienie ich grupą 33 ostróg o analogicznej konstrukcji, wykonanie sztucznego zasilania; zaplanowano odłożenie ok. 396 tys. m3 piasku, wykonanie opaski narzutowej o długości ok. 840 metrów w Pleśnej oraz wykonanie opaski narzutowej o długości ok. 1330 m na wschód od Kołobrzegu. Koszt tego projektu to ok. 54 mln złotych, a jego realizacja potrwa do połowy 2023 roku.

W grudniu ubiegłego roku podpisaliśmy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, kolejnego, realizowanego przez nas projektu dotyczącego małych portów - „Poprawa infrastruktury w małych portach: Wolin”. Obejmie on budowę nowego nabrzeża rybackiego z dwoma pomostami pływającymi, zlokalizowanego przy portowym elewatorze. Nabrzeże będzie miało długość ponad 50 m, będzie wyposażone w systemy odbojowe, punkty poboru energii, oświetlenie. Projekt będzie realizowany w systemie „Zaprojektuj i zbuduj”; postępowania przetargowe na inżyniera kontraktu i wykonawcę inwestycji planujemy przeprowadzić w I kwartale 2022 roku. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2023 roku. Jego całkowity koszt to niemal 6 mln złotych, a kwota dofinansowania wyniesie ponad 4 mln złotych.

Rok 2021 był kolejnym rokiem funkcjonowania programu wieloletniego „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 – 2028”, dzięki któremu mogliśmy wykonać bieżące prace czerpalne na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, o łącznej kubaturze prawie 280 tys. metrów sześciennych (koszt ok. 10 mln zł). Ze środków programu wykonaliśmy także remonty oznakowania nawigacyjnego (stawy, dalby), prace remontowo-konserwacyjne budowli hydrotechnicznych oraz bieżące utrzymanie wałów na polach refulacyjnych za łączną kwotę ok. 5 mln złotych. W ramach bieżących prac remontowo-konserwacyjnych (z naszych środków budżetowych) wykonaliśmy m.in. prace czerpalne w Dziwnowie, Darłowie i Kołobrzegu. Ich łączny koszt to ponad 2 mln złotych. W tym roku z programu wieloletniego będą realizowane m.in. prace czerpalno-refulacyjne na torze podejściowym do Świnoujścia i torze wodnym Świnoujście-Szczecin, prace konserwacyjne na polach refulacyjnych, remont stawy górnej nabieżnika Mielin, remont stawy dolnej nabieżnika Karsibór, remont staw 20, 21, 24 na zakręcie Mańkowskim, wymiana systemu odbojowego na nabrzeżu BONn, remont pomostu dojściowego i cumowniczego na Mańkowie. Na ten cel przeznaczone jest w programie ok. 15,5 mln złotych. Ze środków budżetowych natomiast wykonamy prace czerpalne w Kołobrzegu, Darłowie, Nowym Warpnie i Stepnicy. Prognozowany łączny koszt tych prac to ok. 3 mln złotych.

W ramach wieloletniego „Programu Ochrony Brzegów Morskich” w 2021 roku zostały wybudowane opaski brzegowe zabezpieczające brzeg w Jarosławcu, Międzywodziu i Kołobrzegu, przebudowano grupę ostróg brzegowych w Dziwnowie, wykonano sztuczne zasilanie brzegu w Wiciu oraz skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej. Dobiegają jeszcze końca prace związane ze sztucznym zasilaniem brzegu morskiego w Ustroniu Morskim i Kołobrzegu. Koszt wykonania tych zadań to łącznie ponad 15 milionów złotych. Ze środków budżetowych Urzędu natomiast wykonano, za łączną kwotę ok. 1,3 mln złotych, zjazd techniczny na plażę oraz sztuczne zasilanie w Międzyzdrojach (we współpracy z Gminą Międzyzdroje). W 2022 roku planujemy wykonanie z POBM m.in. budowy ostróg brzegowych na odcinku Niechorze – Pogorzelica, przebudowę grupy ostróg w Kołobrzegu i coroczne skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej. Środki przeznaczone na te zadania to łącznie ponad 15 mln złotych. Ze środków budżetowych natomiast wykonamy m.in. zjazdy techniczne na plaże w Pobierowie i Niechorzu. Łączny koszt ich budowy wyniesie ok. 1,2 mln złotych.

Pomimo utrudnień, spowodowanych wciąż trwającą pandemią COVID-19, wszystkie komórki Urzędu obsługujące interesantów funkcjonowały w 2021 roku bez zakłóceń - wydaliśmy ponad 26 tysięcy różnego typu dokumentów kwalifikacyjnych dla członków załóg statków morskich, a nasi inspektorzy przeprowadzili m.in. 287 inspekcji Port State Control i 759 inspekcji Flag State Control.