Informujemy Państwa, że 24 grudnia 2021 roku oraz 7 stycznia 2022 roku zostały dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie wyznaczone dniami wolnymi od pracy, jako dni wolne od pracy za święta przypadające w sobotę, zgodnie z art. 130 par. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320, z późniejszymi zmianami). Swoją pracę wykonują natomiast, zgodnie z ustalonymi harmonogramami, pracownicy zatrudnieni w systemie równoważnego czasu pracy (służby 24 h).