Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu kpt. ż. w. Macieja Jeleniewskiego, zastępcy dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. inspekcji morskiej. Składamy nasze najszczersze kondolencje Rodzinie i Bliskim kapitana oraz naszym Kolegom i Koleżankom z Urzędu Morskiego w Gdyni.

Kapitan Maciej Jeleniewski urodził się 24 sierpnia 1954 roku w Gdańsku. Był absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Przeszedł wszystkie szczeble kariery nawigatora, na statkach zarówno pod polską, jak i obcą banderą. Od 2016 roku był związany zawodowo z administracją morską, pełniąc w latach 2016 – 2019 funkcję zastępcy dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku ds. inspekcji morskiej, a od 23 stycznia 2020 roku zastępcy dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. inspekcji morskiej. W ramach swoich obowiązków nadzorował m.in. bezpieczeństwo i inspekcje statków, wydawanie dokumentów marynarskich i statkowych, warunki pracy marynarzy, ochronę żeglugi i portów morskich, bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochronę środowiska morskiego. Był przedstawicielem polskiej administracji morskiej w gremiach międzynarodowych i krajowych, brał udział m.in. w posiedzeniach komitetów i podkomitetów Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO.

W środę, 9 listopada, na terenie szczecińskiej Łasztowni miała miejsce symboliczna uroczystość odsłonięcia obiektu, upamiętniającego realizację projektu „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra”. W uroczystości wziął udział Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, Eric Tancré, dyrektor Dredging International i Govert van Oord, dyrektor Van Oord Dredging and Marine Contractors. Fundatorem pamiątkowej ławki jest wykonawca inwestycji, belgijsko-holenderskie konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv, autorem projektu natomiast dr hab. prof. AS Małgorzata Kopczyńska – Matusewicz, kierownik katedry architektury wnętrz i pracowni projektowania form przestrzennych Akademii Sztuki w Szczecinie.

Przypomnijmy, że pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 metra to najważniejsza i największa inwestycja hydrotechniczna szczecińskiego Urzędu Morskiego w ostatnich latach. Projekt był współfinansowany z Programu Operacyjnego ”Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020, a jego całkowita wartość wyniosła ok. 1,9 mld złotych. Dzięki jego realizacji maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do wartości ok. 11,0 m, a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków.

Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość przekazania w formie darowizny zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. motorówki hydrograficznej o nazwie „MALWINA”. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 05.12.2022 r.

W piątek, 14 października, odbyła się konferencja informacyjna, połączona z symbolicznym oddaniem do użytku nowych obiektów zmodernizowanej Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. W konferencji wzięli udział: Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz przedstawiciele samorządów, uczelni wyższych, instytucji, firm i organizacji branży gospodarki morskiej.

Modernizacja Bazy Oznakowania Nawigacyjnego była jednym z elementów realizowanej przez Urząd Morski w Szczecinie inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra”. Kontrakt z wykonawcą, Przedsiębiorstwem Budowlanym CALBUD Sp. z o.o. ze Szczecina, został podpisany w sierpniu 2019 roku, a jego wartość to ok. 54 mln złotych.

Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego

W czwartek, 29 września, Międzynarodowa Organizacja Morska IMO oraz wszystkie państwa członkowskie obchodzą święto Światowego Dnia Morza. Temat przewodni tegorocznych obchodów to „Nowe technologie dla proekologicznej żeglugi”. Zapraszamy do zapoznania się z przesłaniem, jakie z tej okazji przygotował Sekretarz Generalny IMO, Kitack Lim.

Przesłanie Sekretarza Generalnego IMO, Kitacka Lima - video
Przesłanie Sekretarza Generalnego IMO – tłumaczenie na język polski

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. motorówki hydrograficznej o nazwie „MALWINA”. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 28.10.2022 r.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. motorówki hydrograficznej o nazwie „MALWINA”. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 14.09.2022 r., do godziny 13:00.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość przekazania zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w formie darowizny, tj. Zapory przeciwolejowej zdalnie uruchamianej. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Wnioski zbierane są w terminie do dnia 23.09.2022 r.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. Pilarki stolarskiej tarczowej DMSR-40. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 16.09.2022 r.r.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. motorówki hydrograficznej o nazwie „MALWINA”. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 05.08.2022 r., do godziny 13:00.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. następujących sprzętów: Pilarki stolarskiej tarczowej DMSR-40, Frezarki dolnowrzecionowej DFDA-2, Tokarki uniwersalnej szybkobieżnej TUR – 50x1500, Tokarki uniwersalnej C11MB (011MB). Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 15.07.2022 r., do godziny 13:00.