10-05-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Dziś, tj. 10 maja 2018 roku, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”. Złożone przez wykonawców oferty będą teraz szczegółowo analizowane i sprawdzane przez komisję przetargową.

Informację z otwarcia ofert znajdą Państwo tutaj.


Otwarcie ofert w przetargu na modernizację toru wodnego Otwarcie ofert w przetargu na modernizację toru wodnego Otwarcie ofert w przetargu na modernizację toru wodnego

  07-05-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

2 maja 2018 roku, w Dniu Flagi RP, na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS, odbyła się organizowana przez Urząd Morski w Szczecinie impreza "Pod biało-czerwoną”. Przy nabrzeżach Bazy można było nieodpłatnie zwiedzić specjalistyczne statki Urzędu Morskiego w Szczecinie: stawiacze pław, motorówki hydrograficzne i motorówki inspekcyjne, m.in. „Planetę”, „Syriusza”, „Galaktykę” i „Lucynkę”. Gości oprowadzali pracownicy, którzy z pasją opowiadali o pracy na jednostkach, pływających pod biało-czerwoną banderą. Wielkie zainteresowanie i emocje wzbudził widowiskowy pokaz ratownictwa wodnego przygotowany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie. Wśród atrakcji czekających na zwiedzających, był także pokaz wystawiania i zdejmowania z wody znaków nawigacyjnych


Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną

  30-04-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Do poniedziałku, 7 maja, potencjalni wykonawcy mogą składać oferty w postępowaniu przetargowym na tegoroczne prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych, znajdujących się w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. To ostatni raz, kiedy zadanie to zostanie zrealizowane z bieżących środków budżetowych Urzędu, bowiem dzięki ustanowieniu przez Radę Ministrów programu wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 – 2028” już od przyszłego roku bieżące roboty pogłębiarskie będą finansowane z zagwarantowanych w programie środków finansowych na ten cel.  27-04-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W najbliższą środę, 2 maja 2018 roku, w Dniu Flagi RP, w godz. 9:00 - 17:00 zapraszamy Państwa na teren Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS, przy ul. Światowida 16c, gdzie odbędzie się organizowana przez Urząd Morski w Szczecinie impreza "Pod biało-czerwoną". Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, pod auspicjami Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 - 2021. Jego zadaniem jest podkreślenie rangi biało-czerwonej bandery, a także uświadomienie, jak ważne jest bezpieczeństwo na wodzie.

Przy nabrzeżach Bazy będzie można nieodpłatnie zwiedzić specjalistyczne statki Urzędu Morskiego w Szczecinie, pływające pod biało-czerwoną banderą. Będą to stawiacze pław, motorówki hydrograficzne i motorówki inspekcyjne, m.in. „Planeta”, „Syriusz”, „Galaktyka”, „Kastor”, i „Lucynka”. Ok. godz. 12:30 i ok. 16:00 odbędą się pokazy ratownictwa wodnego, przygotowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie. Odbędą się także pokazy wystawiania i zdejmowania z wody znaków nawigacyjnych. Będzie można również zwiedzać teren Bazy, po którym oprowadzać i opowiadać o pracy, związanej z oznakowywaniem torów wodnych, będą pracownicy UMS.  25-04-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Informujemy Państwa, że zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 4 maja 2018 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej (w tym także dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie), natomiast jako dzień pracy wyznaczony został 19 maja 2018 roku.  24-04-18      Mirosław Kopiczko      Artykuły

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami, przygotowanymi przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na temat Światowych Dni Morza 2018 (World Maritime Day Parallel Event 2018), które odbędą się w Szczecinie, w dniach 13 - 15 czerwca br. Obchody tego święta są organizowane przez MGMiŻŚ we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO). Wszystkie informacje, a także formularze rejestracyjne, znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia: http://worldmaritimedaypoland.org.
Strona jest również dostępna w j. polskim, j. hiszpańskim, j. francuskim i j. rosyjskim. Obecnie trwa już rejestracja uczestników.
Oficjalnym hasztagiem wydarzenia jest #PolskaMorska, natomiast w j. angielskim – #MaritimePoland.
Ulotki informacyjne oraz wstępny program obchodów znajdą Państwo także na naszej stronie – banner „World Maritime Day Parallel Event 2018”.

  19-04-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

"Pod biało-czerwoną" – imprezę pod taką nazwą Urząd Morski w Szczecinie organizuje 2 maja 2018 roku, w Dniu Flagi RP. Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Jego zadaniem jest podkreślenie rangi biało-czerwonej bandery, a także uświadomienie, jak ważne jest bezpieczeństwo na wodzie.

Od godz. 9:00 do 17:00 zapraszamy Państwa na teren Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS, przy ul. Światowida 16c, gdzie przy nabrzeżach będzie można nieodpłatnie zwiedzić specjalistyczne statki Urzędu Morskiego w Szczecinie, pływające pod biało-czerwoną banderą. Będą to stawiacze pław, motorówki hydrograficzne i motorówki inspekcyjne, m.in. „Planeta”, „Syriusz”, „Galaktyka”, „Kastor”, i „Lucynka”. Ok. godz. 12:30 i ok. 16:00 odbędą się pokazy ratownictwa wodnego, przygotowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie. Odbędą się także pokazy wystawiania i zdejmowania z wody znaków nawigacyjnych. Będzie można również zwiedzać teren Bazy, po którym oprowadzać i opowiadać o pracy, związanej z oznakowywaniem torów wodnych, będą pracownicy UMS.


Kasia i Magda Lodołamanie Baza Oznakowania Nawigacyjnego

  19-04-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego RP oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze portu morskiego w Świnoujściu oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Szczecinie, Policach, Dziwnowie oraz Trzebieży wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla ww. planów.

  12-04-18      Paweł Szary      Artykuły

Dziś, tj. 12 kwietnia, odbywa się w Szczecinie konferencja naukowa „Porty Morskie 2018”, której organizatorem jest m.in. Akademia Morska w Szczecinie. Tegoroczna edycja wydarzenia została podzielona na dwa obszary tematyczne: Port morski w obsłudze turystyki morskiej” oraz „Automatyzacja portowych procesów obsługi ładunków”. Jeden z tematów, dotyczący Elektronicznego Systemu Kontrolno-Informacyjnego dla Portów Polskich (PHICS), będzie referowany przez przedstawiciela Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Informacje i program konferencji znajdą Państwo tutaj: http://www.portymorskie.am.szczecin.pl/

  11-04-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Od 9 do 13 kwietnia trwa w Londynie 72. sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Jej główne tematy to:

  • zagadnienia związane z Konwencją dot. Kontroli i Postępowania ze Statkowymi Wodami Balastowymi i Osadami,
  • efektywność energetyczna statków w żegludze międzynarodowej,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych ze statków, w tym kwestia strategii IMO w tym zakresie,
  • opracowanie środków, mających na celu zmniejszenie ryzyka używania i przewozu paliwa ciężkiego przez statki pływające po wodach arktycznych,
  • inne sprawy, związane z ochroną środowiska morskiego oraz zapobieganiem i reagowaniem na zanieczyszczenia wód morskich.

W sesji, w imieniu dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, uczestniczy jego zastępca ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.


  06-04-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało o pozytywnej ocenie złożonego przez Urząd Morski w Szczecinie wniosku o dofinansowanie projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” i rekomendacji do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów CPPC. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 3 494 278,06 zł. Po dopełnieniu przez Urząd niezbędnych formalności, możliwe będzie podpisanie z CPPC porozumienia o dofinansowanie.

Celem realizowanego przez Urząd projektu jest usprawnienie procesów związanych z realizacją obowiązków rejestracji oraz aktualizacją danych jednostek pływających, zmniejszenie obciążeń właścicieli oraz publikacja usług elektronicznych, zwiększających dostępność wynikowych informacji w procesach kontroli i nadzoru oraz ratowania życia ludzkiego. Cel ten zostanie osiągnięty przez budowę nowego ogólnopolskiego rejestru teleinformatycznego, dostarczenie usług dotyczących obowiązków rejestracji (w formie elektronicznej) oraz udostępnienie ich w ramach zintegrowanego i bezpiecznego systemu.


  05-04-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W środę, 4 kwietnia, w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, odbyła się konferencja naukowa z okazji 450. rocznicy powstania administracji morskiej w Polsce. Swoim patronatem objął ją Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk. Współorganizatorem wydarzenia był m.in. Urząd Morski w Gdyni. Konferencja zgromadziła ponad setkę uczestników, a jej tematyka dotyczyła okresu od utworzenia w 1568 roku, przez króla Zygmunta II Augusta, Komisji Morskiej aż po współczesne zadania i uwarunkowania działalności administracji morskiej RP. W konferencji, w imieniu dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, wziął udział jego zastępca ds. oznakowania nawigacyjnego – Zenon Kozłowski.


450 lat polskiej administracji morskiej/Fot. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 450 lat polskiej administracji morskiej/Fot. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 450 lat polskiej administracji morskiej/Fot. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

  22-03-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się 21 marca spotkanie programowe, dotyczące Światowych Dni Morza 2018. „Organizacja tego prestiżowego wydarzenia w Polsce, w Szczecinie to ogromna szansa na podniesienie znaczenia polskiej gospodarki morskiej, a także całej gospodarki naszego kraju” – powiedział na nim Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk - „Obiecuję, że ministerstwo dołoży wszelkich starań, żeby to wydarzenie było naszym wspólnym sukcesem. Warto podkreślić, że dzięki daleko idącym zmianom gospodarka morska odradza się. Jesteśmy w kluczowym okresie przejścia między starym a nowym napędem wzrostu. Przeprowadzone reformy sektora morskiego i otwarcie się na świat są dowodem, że dla gospodarki morskiej rozpoczyna się nowa era. Jestem przekonany, iż działania polskiego rządu w najbliższym czasie przyniosą wymierne efekty”.

Więcej informacji o Światowych Dniach Morza 2018 znajdą Państwo na stronie: http://worldmaritimedaypoland.org/


Spotkanie programowe ŚDM 2018 Spotkanie programowe ŚDM 2018 Spotkanie programowe ŚDM 2018

  22-03-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W środę, 21 marca, w Sejmie RP odbyło się 83. posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na którym rozpatrywano rządowy projekt Ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Projekt trafił pod obrady komisji po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Przebieg posiedzenia można obejrzeć na stronie Sejmu RP: Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  20-03-18      Robert Tomaszewski      Artykuły

We wtorek, 20 marca, w siedzibie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, zostały podpisane porozumienia o dofinansowaniu projektów, zgłoszonych przez Urząd Morski w Szczecinie do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, na lata 2014 – 2020. Są to dwa projekty: „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach” oraz „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy”. Porozumienia podpisali: Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, i Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Podpisanie porozumień o dofinansowaniu kolejnych projektów unijnych Podpisanie porozumień o dofinansowaniu kolejnych projektów unijnych Podpisanie porozumień o dofinansowaniu kolejnych projektów unijnych