W tym tygodniu dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, podpisał ostatnie dwa porozumienia o współpracy partnerskiej z włodarzami gmin Police i Trzebiatów, w obszarze których znajdą się inwestycje, wchodzące w zakres projektu "Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”. Na terenie gminy Police, w Trzebieży, realizowana będzie przebudowa dwóch rybackich nabrzeży postojowych, natomiast na terenie gminy Trzebiatów, największa inwestycja w ramach projektu - przebudowa falochronów wraz ze wschodnim umocnieniem brzegowym w Mrzeżynie. Łączny koszt całego projektu to ponad 40 mln złotych, a nasz wniosek o dofinansowanie go z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” trafił już do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Kolejne porozumienia z gminami Kolejne porozumienia z gminami Kolejne porozumienia z gminami

W mijającym tygodniu dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, podpisał dwa, z czterech, porozumienia o współpracy partnerskiej z włodarzami gmin, w obszarze których będą znajdować się inwestycje związane z projektem "Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”. Urząd ubiega się obecnie o dofinansowanie tego projektu, w ramach unijnego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Porozumienia zawarto już z burmistrzem Międzyzdrojów i wójtem gminy Rewal, a dotyczą one wzajemnego wsparcia i wymiany informacji na temat przebudowy nabrzeża Południowego w basenie Rybackim w morskim porcie w Lubinie (inwestycja na terenie gminy Międzyzdroje) oraz rozbudowy pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu (inwestycja na terenie gminy Rewal). Niniejsze porozumienia nie powodują wzajemnych zobowiązań finansowych, przyczynią się natomiast do sprawniejszego wykonania zadań, które mają przynieść, przede wszystkim, poprawę warunków bezpieczeństwa żeglugi w małych portach i przystaniach naszego regionu.


Porozumienia o współpracy z gminami Porozumienia o współpracy z gminami Porozumienia o współpracy z gminami

Już po raz dziewiętnasty odbyło się w Szczecinie coroczne spotkanie, dotyczące polskiej żeglugi śródlądowej, w którym uczestniczyli przedstawiciele armatorów śródlądowych, organów administracji rządowej i samorządowej, a także szkół, instytucji, firm i stowarzyszeń żeglugowych. Na naradzie omawiano bieżące zagadnienia związane m.in. z rozwojem polskich dróg wodnych, projektami nowych regulacji prawnych, bezpieczeństwem żeglugi czy aktualną sytuacją hydrologiczną. W XIX. edycji narady wzięli udział przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie: zastępca dyrektora UMS ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard, zastępca dyrektora UMS ds. technicznych, Paweł Szumny, oraz kapitanowie portów w Szczecinie i Trzebieży.


XIX Narada Przednawigacyjna XIX Narada Przednawigacyjna XIX Narada Przednawigacyjna

W niezwykłej oprawie, związanej z obchodami setnej rocznicy utworzenia Polskiej Służby Hydrograficznej i zorganizowaną z tej okazji, w Bibliotece Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, konferencji „100 lat Polskiej Służby Hydrograficznej”, odbyło się wczoraj, 19 lutego, podpisanie porozumień o współpracy w 2020 roku pomiędzy szefem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej a dyrektorami Urzędów Morskich, a także pomiędzy dyrektorami Urzędów Morskich a Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Porozumienia podpisali: szef BHMW, komandor Dariusz Kolator, komendant MOSG, płk SG Andrzej Prokopski, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski, oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak.

Podczas konferencji, zorganizowanej przez BHMW we współpracy z Dywizjonem Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, Akademią MW oraz Stowarzyszeniem Hydrografów Morskich RP, przypomniano, że 19 lutego 1920 roku został utworzony Urząd Hydrograficzny Marynarki Wojennej, będący pierwszą polską instytucją państwową, realizującą zadania hydrograficzne na rzecz Odrodzonej Polski. Data ta jest traktowana jako początek funkcjonowania Polskiej Służby Hydrograficznej, działającej zarówno w strukturach Marynarki Wojennej, jak i cywilnej administracji morskiej.

Podpisane wczoraj dokumenty są kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami, między innymi w zakresie wykonywania pomiarów hydrograficznych, wymiany danych potrzebnych do opracowywania map morskich i publikacji nautycznych, wymiany informacji nawigacyjnych, hydrograficznych, geodezyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego, przekazywania informacji o rejonach prowadzenia badań naukowych, prac czerpalnych, nurkowań, informacji o sytuacjach lodowych, sztormowych i powodziowych, a także o statkach, wobec których wydano decyzję o zatrzymaniu lub na których mogą znajdować się nielegalni pasażerowie.


Święto Polskiej Służby Hydrograficznej i podpisanie porozumień o współpracy Święto Polskiej Służby Hydrograficznej i podpisanie porozumień o współpracy Święto Polskiej Służby Hydrograficznej i podpisanie porozumień o współpracy

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM rozpoczął prace przygotowawcze, w ramach projektu Baltic Pipe, związane z organizacją placu budowy, który będzie zlokalizowany w pobliżu miejscowości Niechorze i Pogorzelica, w gminie Rewal. Prace będą prowadzone w lutym i marcu tego roku, na terenie Nadleśnictwa Gryfice oraz na obszarach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie. Projekt Baltic Pipe zakłada stworzenie nowej drogi dostaw gazu z Norwegii do Polski. Prace, realizowane przez GAZ-SYSTEM po stronie polskiej, obejmują m.in. budowę gazociągu podmorskiego na dnie Morza Bałtyckiego, połączenie gazociągu podmorskiego z istniejącym systemem przesyłowym oraz rozbudowę i modernizację polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego, poprzez budowę gazociągów relacji Niechorze-Płoty i Goleniów-Lwówek, a także budowę nowej tłoczni gazu Gustorzyn oraz rozbudowę dwóch istniejących tłoczni (Goleniów i Odolanów).

GAZ-SYSTEM, Nadleśnictwo Gryfice oraz Urząd Morski w Szczecinie zwracają się z prośbą do mieszkańców i turystów o zachowanie ostrożności we wskazanych rejonach, gdzie są aktualnie prowadzone prace przygotowawcze oraz stosowanie się do zaleceń i informacji umieszczonych na tablicach informacyjnych, zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Gryfice (na obszarach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie). Ograniczenia wstępu będą obowiązywać od 6 lutego do 15 marca br. Prosimy o respektowanie zakazu wejścia na teren prac, zgodnie z wyznaczoną na mapie trasą.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z przedstawicielami spółki GAZ-SYSTEM:

  • Marta Leszczyńska tel. 22 220 13 72 (gazociąg podmorski Baltic Pipe)
  • Magdalena Mechlin tel. 61 854 45 03 (gazociąg lądowy Baltic Pipe)

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe znajdą Państwo na stronie: www.baltic-pipe.pl


Prace przygotowawcze w ramach projektu Baltic Pipe

Trwają prace przy budowie umocnień brzegowych wyspy Kiełpiński Ostrów, prowadzone w ramach inwestycji „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach”, której wykonawcą jest holenderska firma Van den Herik Kust. Wykonywane są umocnienia południowego brzegu wyspy, biegnącego wzdłuż północnego brzegu kanału Kiełpińskiego, na odcinku o długości ok. 576 metrów. Istniejąca skarpa została wyprofilowana poprzez wykonanie wykopu lub przez zasyp uzupełniający, w miejscach cofnięcia się linii brzegowej. Skarpie nadano odpowiedni kształt, o maksymalnym nachyleniu 1:2,5. Na odcinku pomiędzy skrajem toru wodnego a umocnieniem brzegowym wykonano skarpowanie toru o nachyleniu ok. 1:5. Narzut kamienny układany jest na geokompozycie, zbudowanym z powiązanych ze sobą: jednej warstwy geosyntetyku, dwóch warstw materaców faszynowych oraz trzech warstw kiszek faszynowych, ułożonych w kratę. Geosyntetyk został ułożony tak, by nie dopuszczać do przenikania gruntu w narzut. Narzut kamienny z kolei, ma za zadanie chronić brzeg przed miejscową erozją, na skutek działania fali, spowodowanej ruchem większych jednostek oraz przed ewentualnym naporem kry lodowej. Łączna masa kamienia wykorzystanego przy budowie umocnień wyniesie ok. 10 tys. ton.


Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach

Komunikat nr 1/2020 Kapitana Portu Szczecin w sprawie neutralizacji przedmiotu niebezpiecznego.

Od początku roku, na dziwnowskiej plaży trwają prace związane ze sztucznym zasilaniem brzegu. Prowadzi je, wyłonione w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych z Gdańska, Hegemann GmbH z Niemiec i Rohde Nielsen A/S z Danii. Do końca kwietnia, na niemal dwukilometrowym odcinku brzegu, w okolicy zejścia na plażę przy ul. Słonecznej, zostanie odłożonych około 180 tysięcy metrów sześciennych materiału piaszczystego. Koszt robót, realizowanych w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE POIŚ pn. „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża”, to ok. 4,4 mln złotych.

Sztuczne zasilanie plaży w Dziwnowie Sztuczne zasilanie plaży w Dziwnowie Sztuczne zasilanie plaży w Dziwnowie Sztuczne zasilanie plaży w Dziwnowie Sztuczne zasilanie plaży w Dziwnowie Sztuczne zasilanie plaży w Dziwnowie

Wczoraj, na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, odbył się uroczysty Apel Pamięci, związany z 27. rocznicą zatonięcia promu „Jan Heweliusz”. Była to największa katastrofa morska w powojennej historii polskiej marynarki handlowej, w której zginęło 55 osób. Przy pomniku pamięci ofiar, jak co roku, wyczytano nazwiska wszystkich, którzy zginęli. W uroczystości wziął udział Zenon Kozłowski, zastępca dyrektora UMS ds. oznakowania nawigacyjnego.

27 rocznica zatonięcia promu Jan Heweliusz 27 rocznica zatonięcia promu Jan Heweliusz 27 rocznica zatonięcia promu Jan Heweliusz

O najważniejszych, w minionym roku, działaniach Urzędu Morskiego w Szczecinie, a także o planach na rok 2020 dowiedzą się Państwo z rozmowy, przeprowadzonej przez portal Polska Morska, z dyrektorem Urzędu, Wojciechem Zdanowiczem. Zapraszamy do lektury.

http://polska-morska.pl/en/projekt-125-m-czas-na-budowe


Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego. Szczegółowe informacje o przetargu publicznym zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ums.gov.pl – w zakładce „Zbyt – Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce „Informator urzędowy - Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 17.01.2020 r., do godziny 13:00.


Od końca 2018 roku trwają prace związane z projektowaniem i wykonaniem robót pogłębiarskich i budowlanych, w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach”. Wykonawcą zadania jest holenderska firma Van den Herik Kust, która aktualnie prowadzi prace w rejonie kanału Kiełpińskiego. Obejmują one pogłębienie i poszerzenie kanału (do głębokości 3 m i szerokości 25 m) wraz z podejściem (do głębokości 3,2 m i szerokości maksymalnej do 35 m) i zakolem (do głębokości 3,0 m i szerokości 35 m), a także umocnienie skarpy wyspy Kiełpiński Ostrów.

W zakres inwestycji wchodzi jeszcze pogłębienie toru podejściowego na kanale Polickim do 10,5 m (z możliwością rozbudowania go w kolejnym etapie do 12,5 m) wraz z poszerzeniem w dnie do 100 m oraz zakup dwóch pław świetlnych (kanał Policki) i dwóch pław dziennych (podejście do kanału Kiełpińskiego). Zgodnie z harmonogramem, cała inwestycja, dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, powinna zostać zrealizowana do końca 2020 roku. Koszt całego projektu to ok. 23 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniesie ok. 19,6 mln zł.


 Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach  Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach  Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach

Zgodnie z zarządzeniem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 27 grudnia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę, 14 grudnia. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie szefa KPRM dotyczy administracji rządowej:

  • centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),
  • terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy morskie).
Zarządznie nr 21 szefa Kancelari Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

Na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie trwają prace rozbiórkowe i prace przygotowawcze do robót budowlanych, związanych z modernizacją obiektu, będącą jednym z elementów inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”. Rozebrano już m.in. jeden z budynków biurowych, kontenery i wiaty magazynowe, kompostowniki, plac do składowania łańcuchów, przygotowywane są także platformy robocze pod palownice i przekładane są sieci.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego zajmuje teren prawie 6,8 ha i znajdują się na niej m.in. budynki biurowe, budynki warsztatowe, hala pław, budynki magazynowe, trafostacje, parking, garaże, zaplecze kontenerowe, place i drogi wewnętrzne oraz baseny dla jednostek pływających. Zatrudnionych jest tam ponad 100 pracowników różnych wydziałów Urzędu. Realizacja robót planowana jest na lata 2019 – 2022, a wykonawcą modernizacji jest Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. z o.o. ze Szczecina, za kwotę ok. 52,5 miliona złotych.


 Modernizacja Bazy Oznakowania Nawigacyjnego  Modernizacja Bazy Oznakowania Nawigacyjnego  Modernizacja Bazy Oznakowania Nawigacyjnego

W tym tygodniu odbyła się II. edycja targów pracy, zorganizowanych przez Akademię Morską w Szczecinie. Targi odbyły się pod hasłem „Obierz namiar na karierę”. Urząd Morski w Szczecinie znalazł się wśród ponad 30 wystawców, m.in. z branży morskiej, transportowej, IT, a nawet wywiadowczej. Ponownie celem naszego udziału w imprezie było zapoznanie odwiedzających targi z działalnością i zadaniami Urzędu Morskiego w Szczecinie, zachęcenie przyszłych absolwentów uczelni do pracy w administracji morskiej, a także przedstawienie naszej oferty dotyczącej zatrudnienia oraz warunków odbywania w Urzędzie stażu lub praktyki.

Targi pracy Akademia MorskaIMO Targi pracy Akademia MorskaIMO Targi pracy Akademia MorskaIMO Targi pracy Akademia MorskaIMO