W piątek, 25 września br. przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni, odbyły się uroczystości chrztu i podniesienia bandery statku Zodiak II, które są częścią obchodów jubileuszu Stulecia Administracji Morskiej RP. Wydarzenie poprzedziło odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku, w którym mieścił się Urząd Morski w latach 1945-1950, a także briefing prasowy. W ceremonii udział wzięli m.in. Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Grzegorz Witkowski – podsekretarz stanu w MGMiŻŚ, Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Wojciech Zdanowicz – dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, dr hab. inż. kpt ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG – wiceprzewodniczący Konwentu Morskiego, wiceadmirał Jarosław Ziemiański – inspektor Marynarki Wojennej, wiceadmirał Krzysztof Jaworski – dowódca Centrum Operacji Morskich, kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec – dowódca 3. Flotylli Okrętów, Marcin Ryngwelski – prezes Remontowa Shipbuilding SA, Andrzej Madejski – prezes Polskiego Rejestru Statków, o. Edward Pracz – krajowy duszpasterz ludzi morza, Adam Meller – prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdyni, Łukasz Greinke – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, gospodarz uroczystości.

ZODIAK II został zbudowany w ramach projektu NostriMaris - budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” prowadzonego przez Urząd Morski w Szczecinie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 - 2020. Jednostki będą pełnić funkcję lodołamaczy, służyć do obsługi oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, a także prowadzenia prac hydrograficznych (badań czystości dna i głębokości akwenów). Mogą również wspomagać inne służby, np. w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych.

Przedstawiamy kalendarium budowy dwóch wielozadaniowych jednostek pływających dla Urzędu Morskiego w Szczecinie i w Gdyni.

Maj 2017 r. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na 240 mln. zł (204 mln. dofinansowania z Unii Europejskiej).

Styczeń 2018 r. Postępowanie przetargowe – wybór najkorzystniejszej oferty – Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. z Gdańska, kwota: 213 mln. 650 tys. zł.

Marzec 2018 r. Podpisanie umowy z Wykonawcą na kwotę: 213 mln. 650 tys. zł.

Czerwiec 2018 r. Próby modelowe i manewrowe w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku.

Październik 2018 r. Położenie stępki pod statek Zodiak II.

Marzec 2019 r. Położenie stępki pod statek Planeta I.

Lipiec 2019 r. Wodowanie kadłuba Zodiak II.

Październik 2019 r. Wodowanie kadłuba Planeta I.

Lipiec 2020 r. Próby morskie Zodiak II.

Sierpień 2020 r. Odbiór końcowy i przekazanie Zodiak II.

Wrzesień 2020 r. Chrzest i podniesienie bandery Zodiak II.

Październik 2020 r. Próby morskie, odbiór końcowy i przekazanie Planeta I.

Listopad 2020 r. Chrzest i podniesienie bandery Planeta I.

Ceremonia chrztu i podniesienia bandery na statku ZODIAK IICeremonia chrztu i podniesienia bandery na statku ZODIAK IICeremonia chrztu i podniesienia bandery na statku ZODIAK IICeremonia chrztu i podniesienia bandery na statku ZODIAK IICeremonia chrztu i podniesienia bandery na statku ZODIAK IICeremonia chrztu i podniesienia bandery na statku ZODIAK II