06-04-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało o pozytywnej ocenie złożonego przez Urząd Morski w Szczecinie wniosku o dofinansowanie projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” i rekomendacji do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów CPPC. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 3 494 278,06 zł. Po dopełnieniu przez Urząd niezbędnych formalności, możliwe będzie podpisanie z CPPC porozumienia o dofinansowanie.

Celem realizowanego przez Urząd projektu jest usprawnienie procesów związanych z realizacją obowiązków rejestracji oraz aktualizacją danych jednostek pływających, zmniejszenie obciążeń właścicieli oraz publikacja usług elektronicznych, zwiększających dostępność wynikowych informacji w procesach kontroli i nadzoru oraz ratowania życia ludzkiego. Cel ten zostanie osiągnięty przez budowę nowego ogólnopolskiego rejestru teleinformatycznego, dostarczenie usług dotyczących obowiązków rejestracji (w formie elektronicznej) oraz udostępnienie ich w ramach zintegrowanego i bezpiecznego systemu.


  05-04-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W środę, 4 kwietnia, w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, odbyła się konferencja naukowa z okazji 450. rocznicy powstania administracji morskiej w Polsce. Swoim patronatem objął ją Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk. Współorganizatorem wydarzenia był m.in. Urząd Morski w Gdyni. Konferencja zgromadziła ponad setkę uczestników, a jej tematyka dotyczyła okresu od utworzenia w 1568 roku, przez króla Zygmunta II Augusta, Komisji Morskiej aż po współczesne zadania i uwarunkowania działalności administracji morskiej RP. W konferencji, w imieniu dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, wziął udział jego zastępca ds. oznakowania nawigacyjnego – Zenon Kozłowski.


450 lat polskiej administracji morskiej/Fot. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 450 lat polskiej administracji morskiej/Fot. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 450 lat polskiej administracji morskiej/Fot. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

  22-03-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się 21 marca spotkanie programowe, dotyczące Światowych Dni Morza 2018. „Organizacja tego prestiżowego wydarzenia w Polsce, w Szczecinie to ogromna szansa na podniesienie znaczenia polskiej gospodarki morskiej, a także całej gospodarki naszego kraju” – powiedział na nim Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk - „Obiecuję, że ministerstwo dołoży wszelkich starań, żeby to wydarzenie było naszym wspólnym sukcesem. Warto podkreślić, że dzięki daleko idącym zmianom gospodarka morska odradza się. Jesteśmy w kluczowym okresie przejścia między starym a nowym napędem wzrostu. Przeprowadzone reformy sektora morskiego i otwarcie się na świat są dowodem, że dla gospodarki morskiej rozpoczyna się nowa era. Jestem przekonany, iż działania polskiego rządu w najbliższym czasie przyniosą wymierne efekty”.

Więcej informacji o Światowych Dniach Morza 2018 znajdą Państwo na stronie: http://worldmaritimedaypoland.org/


Spotkanie programowe ŚDM 2018 Spotkanie programowe ŚDM 2018 Spotkanie programowe ŚDM 2018

  22-03-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W środę, 21 marca, w Sejmie RP odbyło się 83. posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na którym rozpatrywano rządowy projekt Ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Projekt trafił pod obrady komisji po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Przebieg posiedzenia można obejrzeć na stronie Sejmu RP: Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  20-03-18      Robert Tomaszewski      Artykuły

We wtorek, 20 marca, w siedzibie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, zostały podpisane porozumienia o dofinansowaniu projektów, zgłoszonych przez Urząd Morski w Szczecinie do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, na lata 2014 – 2020. Są to dwa projekty: „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach” oraz „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy”. Porozumienia podpisali: Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, i Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Podpisanie porozumień o dofinansowaniu kolejnych projektów unijnych Podpisanie porozumień o dofinansowaniu kolejnych projektów unijnych Podpisanie porozumień o dofinansowaniu kolejnych projektów unijnych

 

  19-03-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W sobotę 17 marca, w godzinach 11.45-13.00, z okazji 6. edycji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Miejskiego, Urząd Morski w Szczecinie udostępnił swą siedzibę do zwiedzania. Czerwony Ratusz odwiedziły dwie grupy turystów prowadzone przez przemiłe panie przewodniczki. Pierwszą grupę stanowili mieszkańcy okolicznych miejscowości z Republiki Federalnej Niemiec, drugą szczecinianie. Na wszystkich zwiedzających wielkie wrażenie zrobił niedawno odremontowany główny hol Ratusza..


Zwiedzanie Czerwonego Ratusza Zwiedzanie Czerwonego Ratusza Zwiedzanie Czerwonego Ratusza

  16-03-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W czwartek, 15 marca odbył się rejs dla potencjalnych wykonawców inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”, zorganizowany przez Urząd Morski w Szczecinie. Oferenci wraz z pracownikami Urzędu płynęli jednostką „Kapitan Cook” od Dworca Morskiego, poprzez Przekop Mieleński do obrotnicy Parnica i następnie wzdłuż toru wodnego Świnoujście-Szczecin, aż do wejścia na Zalew Szczeciński. Celem rejsu była wizja lokalna obszaru przyszłej inwestycji. Sprzyjające warunki pogodowe sprawiły, że przedsięwzięcie należy uznać za udane.


Wizja lokalna obszaru inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” Wizja lokalna obszaru inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” Wizja lokalna obszaru inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”

  15-03-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Już w najbliższą sobotę, 17 marca, Urząd Morski w Szczecinie po raz kolejny bierze udział w obchodach Dnia Przewodnika Turystycznego, udostępniając do zwiedzania swą zabytkową siedzibę - dziewiętnastowieczny, neogotycki gmach Czerwonego Ratusza. Zapraszamy Państwa serdecznie, w budynku będzie można zobaczyć przepięknie odrestaurowaną główną klatkę schodową, gabinet dyrektora UMS oraz dużą salę konferencyjną.

Więcej informacji na temat imprezy znajdą Państwo na stronie organizatora: Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników.


Szóste obchody Dnia Przewodnika Turystycznego Szóste obchody Dnia Przewodnika Turystycznego Szóste obchody Dnia Przewodnika Turystycznego

  15-03-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Pod koniec lutego przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu partnerów projektu "Pan Baltic Scope", które miało miejsce w siedzibie Nordregio (Nordic Centre for Spatial Development and Planning), w Sztokholmie.

Projekt jest kontynuacją prac podjętych w latach 2015-2017 przez instytucje odpowiedzialne za planowanie przestrzenne obszarów morskich z państw nadbałtyckich wspólnie z organizacjami i jednostkami badawczymi o wymiarze ponadnarodowym, w ramach projektu "Baltic Scope Towards coherence and cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans".

Projekt "Pan Baltic Scope" ma na celu wsparcie wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r., ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz celów określonych w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, strategii Niebieskiej Gospodarki (Blue Economy), strategii Europa 2020, a także bałtyckiego planu działań HELCOM i długoterminowej perspektywy VASAB dla Terytorialnego Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego. Planuje się podjęcie prac zmierzających do osiągnięcia spójności w planowaniu przestrzennym obszarów morskich w regionie Morza Bałtyckiego pomiędzy krajami sąsiednimi oraz stworzenie trwałych mechanizmów dla transgranicznej współpracy w tej dziedzinie.

Czytaj więcej

Pan Baltic SCOPE Pan Baltic SCOPE Pan Baltic SCOPE

  08-03-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Do piątku, 9 marca, potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty w postępowaniu przetargowym na remont i renowację tarasu, elewacji ścian poniżej tarasu oraz głównych schodów od strony wschodniej budynku Czerwonego Ratusza.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce "Zamówienia publiczne - Aktualne - Powyżej 30 tys. euro - Przetarg nieograniczony".  05-03-18      Paweł Szary      Artykuły

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisał umowę z wykonawcą inwestycji, związanej z budową dwóch wielozadaniowych jednostek pływających (projekt unijny, w ramach POiŚ) – Remontową Shipbuilding S.A. z Gdańska. Wartość umowy – ok. 213,5 mln złotych.

Inwestycja jest realizowana z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i obejmuje budowę dwóch statków wielozadaniowych dla Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni, z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego wraz z wyposażeniem w urządzenia specjalistyczne. Jednostki wielozadaniowe w codziennej eksploatacji będą wykorzystywane m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, do wykonywania pomiarów hydrograficznych z obróbką i opracowywaniem pomiarów, do holowania i lodołamania oraz jako jednostki wspierające inne służby w ratownictwie morskim, gaszeniu pożarów i zwalczaniu rozlewów olejowych.

 

Budowa dwóch statków wielozadaniowych Budowa dwóch statków wielozadaniowych Budowa dwóch statków wielozadaniowych  01-03-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 pozytywnie oceniła dwa projekty zgłoszone przez Urząd Morski w Szczecinie do realizacji w ramach RPO WZ. Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego projekty te otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach”

Inwestycja będzie polegać na pogłębieniu toru podejściowego na Kanale Polickim do 10,5 m (z możliwością rozbudowania go w kolejnym etapie do 12,5 m) wraz z poszerzeniem w dnie do 100 m oraz pogłębieniem i poszerzeniem Kanału Kiełpińskiego (do głębokości 3 m i szerokości 25 m) wraz z podejściem (do głębokości 3,2 m i szerokości maksymalnej do 35 m) i zakolem (do głębokości 3,0 m i szerokości 35 m), a także na umocnienieniu skarpy wyspy Kiełpiński Ostrów. W zakres inwestycji wchodzi także zakup dwóch pław świetlnych (Kanał Policki) oraz dwóch pław dziennych (podejście do Kanału Kiełpińskiego).
W marcu 2018 r. planowane jest podpisanie porozumienia o dofinansowaniu. Po podpisaniu porozumienia zostaną rozpoczęte procedury przetargowe. Roboty budowlane będą realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z harmonogramem, inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2020 roku. Szacunkowy koszt projektu to ok. 22,5 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniesie ok. 19 mln zł.


Projekt „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy”

Przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie toru podejściowego do Stepnicy (od stawy 24 do głowic falochronów basenu Kolejowego) wraz z obrotnicą, związanej ze zwiększeniem głębokości do 4,5 m.
W marcu 2018 r. planowane jest podpisanie porozumienia o dofinansowaniu. Po podpisaniu porozumienia zostaną rozpoczęte procedury przetargowe. Roboty budowlane będą realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z harmonogramem, inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2019 roku.

Szacunkowy koszt projektu to ok. 6,3 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniesie ok. 5,3 mln zł.  22-02-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisał z firmą WUPROHYD Sp. z o. o. Biuro Projektów z Gdyni umowę na wykonanie projektu przebudowy falochronów i umocnienia brzegu wschodniego w Mrzeżynie. Zadanie to jest związane z poprawą bezpieczeństwa żeglugi i stanu technicznego wejścia do mrzeżyńskiego portu. Wykonawca opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, z uzyskaniem dwóch pozwoleń na budowę, za kwotę ok. 455 tysięcy złotych, do końca lutego 2019 roku.


  21-02-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

We wtorek, 20 lutego, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA, zorganizowane dla szeroko rozumianego przemysłu morskiego i administracji morskiej. Ich tematyka objęła zagadnienia związane z unijnymi regulacjami dotyczącymi MRV (monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla ze statków), recyclingiem statków w zakresie sporządzania „Inventory of Hazardous Materials”, wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie bunkrowania LNG, konwencją Ballast Water Management oraz regulacjami dotyczącymi PRF (portowych urządzeń odbiorczych).

W warsztatach wzięło udział ok. 100 osób, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zarządów portów, instytucji klasyfikujących, firm żeglugowych, armatorów i uczelni wyższych.

 

Warsztaty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA Warsztaty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA Warsztaty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA Warsztaty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA Warsztaty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA Warsztaty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA

 

  14-02-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W minioną sobotę, 10 lutego, w Pucku, odbyły się obchody 98. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, przypadające w roku 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk, odczytał na nich, specjalnie przygotowany na tę okazję, list od Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, w którym szef rządu podkreślił m.in., że obecnie Polska jest na etapie reindustrializacji w oparciu o odbudowę przemysłu morskiego, a rząd podjął kluczowe decyzje o realizacji projektów związanych z infrastrukturą strategiczną. „Dziś musimy stanowczo podkreślić, że gospodarczo efektywne wykorzystanie dostępu do morza jest polską racją stanu. Nie będzie silnego państwa bez właściwego wykorzystania naszego strategicznego położenia geopolitycznego” – napisał premier Morawiecki. W uroczystościach, w imieniu dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, wziął udział jego zastępca ds. oznakowania nawigacyjnego – Zenon Kozłowski.