W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem COVID-19 informujemy, że pomimo tej trudnej sytuacji Urząd Morski w Szczecinie funkcjonuje w sposób zapewniający nieprzerwaną realizację wszystkich zadań.

Zgodnie z art. 8.1.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zmuszeni jesteśmy jednak do zamknięcia bezpośredniej obsługi interesantów, a także możliwości bezpośredniego składania dokumentów do Urzędu w ogóle. Bezpośrednio obsługiwać będziemy tylko te sprawy, które wymagają stawiennictwa osobistego (odbiór dokumentów marynarzy, składanie wniosków o wydanie książeczek żeglarskich i ich odbiór, potwierdzanie wyciągów pływania za zgodność z zapisami w książeczce żeglarskiej dla potrzeb zewnętrznych instytucji).

Wnioski o wydanie i odnowienie dokumentów kwalifikacyjnych marynarzy, wymagające przedłożenia wyciągów pływania oraz innych dokumentów, takich jak świadectwa zdrowia, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, zaświadczenia o rozliczeniu książek praktyk itp. mogą być składane w postaci elektronicznej, pod warunkiem przesłania skanów wymaganych dokumentów wraz ze stosownym oświadczeniem. W takich przypadkach opłatę należy uiścić przelewem na konto Urzędu. W przypadku dokumentów ze zdjęciem, do wniosku składanego elektronicznie należy dołączyć plik zawierający kolorową fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB w formacie: jpg, bmp, tiff lub png. Wniosek, wyciąg pływania, oświadczenie i zgodę na wysyłkę dokumentów należy własnoręcznie podpisać, zeskanować i przesłać wraz z resztą wymaganych skanów/ kopii dokumentów:

  • pocztą tradycyjną,
  • poprzez platformę ePUAP (Skrzynka ePUAP: /Urzmorszc/SkrytkaESP)
  • mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Potrzebne formularze, cennik, nr konta oraz dane telefoniczne i adresowe Wydziału Dokumentów Marynarzy są dostępne w zakładce dokumenty marynarzy: http://www.ums.gov.pl/dokumenty-marynarzy.html

Przypominamy także o możliwości odsyłania przez nas gotowych do odbioru dokumentów (z wyjątkiem książeczek żeglarskich) drogą pocztową, na koszt adresata, a w czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego - na koszt Urzędu. W tej chwili nie realizujemy natomiast wysyłek dokumentów za granicę.

Załatwianie innych spraw w Urzędzie może być w tej chwili wykonane tylko w formie telefonicznej, poprzez platformę ePUAP oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Nie jest możliwe osobiste składanie dokumentów do kancelarii Urzędu.

Płatności w kasach Urzędu można dokonywać wyłącznie w formie bezgotówkowej przez terminale płatnicze.

Zachęcamy do załatwiania spraw przy wykorzystaniu profilu zaufanego. Osoby, które go nie mają, mogą go założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej w większości serwisów bankowych, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skrzynka ePUAP: /Urzmorszc/SkrytkaESP

Dzięki temu zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na powyższe ograniczenia wstrzymywane są obecnie (do odwołania) prowadzone procedury naborów do pracy w Urzędzie.