W związku z sytuacją wprowadzenia w naszym kraju stanu epidemii, informujemy, że:

1. Statki wychodzące w morze i niezawijające do obcych portów – rybackie, holowniki itp. operują normalnie.

2. Na chwilę obecną, promy przewożą pojazdy ciężarowe i funkcjonuje obsługa statków towarowych w portach. Nie zostały również ograniczone wejścia jednostek na remonty do stoczni.

3. W przypadku statków przychodzących do polskich portów (dot. również stoczni), agent awizuje statek na wejście do portu. Służbom znany jest stan załogi, wiadomo, w jakich portach członkowie załogi byli wcześniej i kiedy. Po zacumowaniu na burtę wchodzą funkcjonariusze Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, w celu sprawdzenia stanu zdrowia załogi m.in. wykonania pomiaru temperatury. Wszelkie dalsze procedury, np. zakaz zejścia że statku w porcie dla załogi czy pomiar temperatury w kolejnych dniach, to decyzje służb GIS i SG.

4. Załogi oraz pasażerowie innych statków handlowych zawijających do naszych portów, o ile nie mieszczą się w określonych przepisami wyłączeniach, mają zakaz schodzenia na ląd, a objęci wyłączeniami podlegają kwarantannie 14 dni.

Poniżej znajdą Państwo także informacje na temat pracy w zespole portów Szczecin i Świnoujście w związku z wprowadzeniem ograniczeń w ruchu granicznym:

http://www.port.szczecin.pl/pl/aktualnosci/komunikat-zmpsi-sa-z-dn-14032020/

oraz odnośniki do odpowiednich rozporządzeń:

www.dziennikustaw.gov.pl

577 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

566 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

491 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

439 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

435 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

434 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną