Dziś, w siedzibie zachodniopomorskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”, który będziemy realizować z unijnego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (perspektywa 2014 – 2020). Łączny koszt całego projektu, jak również kwota dofinansowania, to ok. 45 mln złotych. W jego zakres wchodzą cztery zadania: przebudowa falochronów wraz ze wschodnim umocnieniem brzegowym w Mrzeżynie, przebudowa dwóch rybackich nabrzeży postojowych w Trzebieży, przebudowa nabrzeża Południowego w Lubinie oraz rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu. Głównym celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa żeglugi w małych portach i przystaniach naszego regionu.


Podpisanie z ARiMR umowy o dofinansowanie projektu. Podpisanie z ARiMR umowy o dofinansowanie projektu. Podpisanie z ARiMR umowy o dofinansowanie projektu.