W czwartek, 20 sierpnia 2020 roku, nastąpił odbiór końcowy i przekazanie nowej jednostki wielozadaniowej ZODIAK II Urzędowi Morskiemu w Gdyni. Ze strony stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. statek przekazali: wiceprezes zarządu, Bartłomiej Pomierski, oraz członek zarządu, Dariusz Jaguszewski. Po stronie odbiorcy podpisy złożyli: Zenon Kozłowski, zastępca dyrektora ds. oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie, Piotr Jesion, naczelnik Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Jan Młotkowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego.

ZODIAK II tego samego dnia formalnie został przekazany Urzędowi Morskiemu w Gdyni przez beneficjenta projektu Nostri Maris – Urząd Morski w Szczecinie. Nastąpiło to poprzez złożenie podpisów przez kierownika projektu, Zenona Kozłowskiego, oraz kpt. ż.w. Wiesława Piotrzkowskiego, dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, który poprzez dokonanie tej formalności oficjalnie włączył ZODIAKA II do gdyńskiego taboru pływającego.

- Od dzisiaj śmiało możemy mówić, że flota Urzędu Morskiego w Gdyni spełnia najwyższe standardy. Nowa jednostka wpłynie na zwiększenie efektywności naszej pracy i realizację zadań na światowym poziomie. Możliwość eksploatacji ZODIAKA II niewątpliwie zwiększa konkurencyjność, atrakcyjność, bezpieczeństwo administrowanego przez nas obszaru, ale również znacznie podniesie komfort pracy naszych specjalistów – powiedział kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

ZODIAK II to największa spośród eksploatowanych dotychczas przez urzędy morskie jednostek. Będzie on pełnić funkcję lodołamacza, służyć do wystawiania oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, prowadzenia prac hydrograficznych i zwalczania rozlewów olejowych. Posiada również funkcje ratownicze i przeciwpożarowe. Zastąpi wysłużony, prawie 40-letni statek „Zodiak”, który jest planowany do wycofania z eksploatacji i wystawienia na sprzedaż jesienią tego roku.

Zodiak II został zbudowany w ramach prowadzonego przez Urząd Morski w Szczecinie projektu „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020. Wartość kontraktu na budowę dwóch jednostek wielozadaniowych to 213 mln 650 tys. złotych. Drugą, bliźniaczą jednostkę, budowaną w ramach projektu – PLANETĘ I będzie eksploatował Urząd Morski w Szczecinie.

- Rzeczywistym beneficjentem tego projektu jest nie tylko administracja morska. Te supernowoczesne, wielofunkcyjne jednostki będą bowiem pracować na rzecz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników naszych portów i szlaków żeglugowych - powiedział Zenon Kozłowski, kierownik projektu Nostri Maris.

Do budowy drugiej z jednostek wielozadaniowych odniósł się Dariusz Jaguszewski, członek zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., w której obie jednostki powstały – Planeta I jest na końcowym etapie wyposażania. Rozpoczęły się próby na uwięzi, kolejne systemy są przekazywane do odbioru armatorowi i towarzystwu klasyfikacyjnemu PRS. Doświadczenia z budowy pierwszej jednostki pozwalają na szybsze przechodzenie do kolejnych etapów przy pracach związanych z Planetą I. Obecnie trwają przygotowania do prób morskich.
Więcej o projekcie: http://nostrimaris.pl/

ZODIAK II już w służbie ZODIAK II już w służbie ZODIAK II już w służbie

ZODIAK II już w służbie ZODIAK II już w służbie ZODIAK II już w służbie