Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. 1716, z późn. zm.), z tą datą zostaje uruchomiony teleinformatyczny system REJA24, na potrzeby rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Oddanie do użytku systemu REJA24 umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom realizację obowiązku rejestracji oraz aktualizacji danych jednostek pływających (jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m), w formie elektronicznej.

Zgodnie z ustawą, organami rejestrowymi są starostowie (także prezydenci miast na prawach powiatu) oraz wyznaczone związki sportowe: Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. W rejestrze rejestrowane będą jachty i inne jednostki pływające o długości do 24 m, żaglowe i motorowe, przeznaczone lub używane do uprawiania sportu, rekreacji albo połowu ryb, które uprawiają żeglugę na wodach śródlądowych lub morskich. Udostępniany system REJA24 stanowi narzędzie, które ułatwi proces rejestracji oraz umożliwi dokonanie rejestracji, a także aktualizację danych w rejestrze, poprzez złożenie wniosku w formie elektronicznej, za pośrednictwem internetu. W wyniku wdrożenia systemu wydawane będą dokumenty rejestracyjne o ujednoliconym wzorze, zawierające podstawowe informacje o jednostce, zabezpieczone przed podrobieniem (a nawet zamoczeniem), stanowiące jednocześnie dowód własności jednostki. W konsekwencji, powstanie mechanizm utrudniający powtórną legalizację skradzionych jednostek czy silników zaburtowych, co wspomoże wykrywanie i ściganie sprawców tych czynów. Dzięki wdrożeniu systemu REJA24 zainteresowani będą mieli stały, całodobowy dostęp do rejestru. Ma on ma również wspomóc skuteczne działanie służb ratunkowych.

Uruchamiając system REJA24, oddajemy Państwu aplikację „Konto interesanta”, umożliwiającą zainteresowanym osobom zdalne zarejestrowanie jednostki pływającej, jak również składanie do rejestru wniosków w innym zakresie, w sprawach dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (np. wyciągi lub zmiana danych rejestrowych), drogą internetową

Aplikacja „Konto interesanta” jest dostępna pod adresem:

https://interesant.reja24.gov.pl

W celu wsparcia procesu rejestracji jednostek i obsługi systemu REJA24 utworzony został także serwis Help Desk, dostępny dla zainteresowanych w dni robocze, w godzinach 7:00 -15:00, do którego można kierować pytania i zgłaszać problemy, związane z obsługą systemu. Kontakt z serwisem Help Desk można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: + 48 91 44 03 526.

Wkrótce uruchomiony zostanie również Portal Publiczny systemu REJA24, na którym zamieścimy informacje nt. funkcjonowania systemu, wzory dokumentów oraz serwis najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Do czasu uruchomienia Portalu Publicznego, powyższe informacje i wzory publikujemy na stronie www.ums.gov.pl w zakładce poświęconej prezentacji projektu REJA24 – adres:
Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.REGULAMINYPOLITYKA PRYWATNOŚCI