Do poniedziałku, 7 maja, potencjalni wykonawcy mogą składać oferty w postępowaniu przetargowym na tegoroczne prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych, znajdujących się w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. To ostatni raz, kiedy zadanie to zostanie zrealizowane z bieżących środków budżetowych Urzędu, bowiem dzięki ustanowieniu przez Radę Ministrów programu wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 – 2028” już od przyszłego roku bieżące roboty pogłębiarskie będą finansowane z zagwarantowanych w programie środków finansowych na ten cel.W najbliższą środę, 2 maja 2018 roku, w Dniu Flagi RP, w godz. 9:00 - 17:00 zapraszamy Państwa na teren Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS, przy ul. Światowida 16c, gdzie odbędzie się organizowana przez Urząd Morski w Szczecinie impreza "Pod biało-czerwoną". Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, pod auspicjami Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 - 2021. Jego zadaniem jest podkreślenie rangi biało-czerwonej bandery, a także uświadomienie, jak ważne jest bezpieczeństwo na wodzie.

Przy nabrzeżach Bazy będzie można nieodpłatnie zwiedzić specjalistyczne statki Urzędu Morskiego w Szczecinie, pływające pod biało-czerwoną banderą. Będą to stawiacze pław, motorówki hydrograficzne i motorówki inspekcyjne, m.in. „Planeta”, „Syriusz”, „Galaktyka”, „Kastor”, i „Lucynka”. Ok. godz. 12:30 i ok. 16:00 odbędą się pokazy ratownictwa wodnego, przygotowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie. Odbędą się także pokazy wystawiania i zdejmowania z wody znaków nawigacyjnych. Będzie można również zwiedzać teren Bazy, po którym oprowadzać i opowiadać o pracy, związanej z oznakowywaniem torów wodnych, będą pracownicy UMS.Informujemy Państwa, że zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 4 maja 2018 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej (w tym także dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie), natomiast jako dzień pracy wyznaczony został 19 maja 2018 roku.Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami, przygotowanymi przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na temat Światowych Dni Morza 2018 (World Maritime Day Parallel Event 2018), które odbędą się w Szczecinie, w dniach 13 - 15 czerwca br. Obchody tego święta są organizowane przez MGMiŻŚ we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO). Wszystkie informacje, a także formularze rejestracyjne, znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia: http://worldmaritimedaypoland.org.
Strona jest również dostępna w j. polskim, j. hiszpańskim, j. francuskim i j. rosyjskim. Obecnie trwa już rejestracja uczestników.
Oficjalnym hasztagiem wydarzenia jest #PolskaMorska, natomiast w j. angielskim – #MaritimePoland.
Ulotki informacyjne oraz wstępny program obchodów znajdą Państwo także na naszej stronie – banner „World Maritime Day Parallel Event 2018”.

"Pod biało-czerwoną" – imprezę pod taką nazwą Urząd Morski w Szczecinie organizuje 2 maja 2018 roku, w Dniu Flagi RP. Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Jego zadaniem jest podkreślenie rangi biało-czerwonej bandery, a także uświadomienie, jak ważne jest bezpieczeństwo na wodzie.

Od godz. 9:00 do 17:00 zapraszamy Państwa na teren Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS, przy ul. Światowida 16c, gdzie przy nabrzeżach będzie można nieodpłatnie zwiedzić specjalistyczne statki Urzędu Morskiego w Szczecinie, pływające pod biało-czerwoną banderą. Będą to stawiacze pław, motorówki hydrograficzne i motorówki inspekcyjne, m.in. „Planeta”, „Syriusz”, „Galaktyka”, „Kastor”, i „Lucynka”. Ok. godz. 12:30 i ok. 16:00 odbędą się pokazy ratownictwa wodnego, przygotowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie. Odbędą się także pokazy wystawiania i zdejmowania z wody znaków nawigacyjnych. Będzie można również zwiedzać teren Bazy, po którym oprowadzać i opowiadać o pracy, związanej z oznakowywaniem torów wodnych, będą pracownicy UMS.


Kasia i Magda Lodołamanie Baza Oznakowania Nawigacyjnego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego RP oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze portu morskiego w Świnoujściu oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Szczecinie, Policach, Dziwnowie oraz Trzebieży wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla ww. planów.

Dziś, tj. 12 kwietnia, odbywa się w Szczecinie konferencja naukowa „Porty Morskie 2018”, której organizatorem jest m.in. Akademia Morska w Szczecinie. Tegoroczna edycja wydarzenia została podzielona na dwa obszary tematyczne: Port morski w obsłudze turystyki morskiej” oraz „Automatyzacja portowych procesów obsługi ładunków”. Jeden z tematów, dotyczący Elektronicznego Systemu Kontrolno-Informacyjnego dla Portów Polskich (PHICS), będzie referowany przez przedstawiciela Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Informacje i program konferencji znajdą Państwo tutaj: http://www.portymorskie.am.szczecin.pl/

Od 9 do 13 kwietnia trwa w Londynie 72. sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Jej główne tematy to:

  • zagadnienia związane z Konwencją dot. Kontroli i Postępowania ze Statkowymi Wodami Balastowymi i Osadami,
  • efektywność energetyczna statków w żegludze międzynarodowej,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych ze statków, w tym kwestia strategii IMO w tym zakresie,
  • opracowanie środków, mających na celu zmniejszenie ryzyka używania i przewozu paliwa ciężkiego przez statki pływające po wodach arktycznych,
  • inne sprawy, związane z ochroną środowiska morskiego oraz zapobieganiem i reagowaniem na zanieczyszczenia wód morskich.

W sesji, w imieniu dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, uczestniczy jego zastępca ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.


Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało o pozytywnej ocenie złożonego przez Urząd Morski w Szczecinie wniosku o dofinansowanie projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” i rekomendacji do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów CPPC. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 3 494 278,06 zł. Po dopełnieniu przez Urząd niezbędnych formalności, możliwe będzie podpisanie z CPPC porozumienia o dofinansowanie.

Celem realizowanego przez Urząd projektu jest usprawnienie procesów związanych z realizacją obowiązków rejestracji oraz aktualizacją danych jednostek pływających, zmniejszenie obciążeń właścicieli oraz publikacja usług elektronicznych, zwiększających dostępność wynikowych informacji w procesach kontroli i nadzoru oraz ratowania życia ludzkiego. Cel ten zostanie osiągnięty przez budowę nowego ogólnopolskiego rejestru teleinformatycznego, dostarczenie usług dotyczących obowiązków rejestracji (w formie elektronicznej) oraz udostępnienie ich w ramach zintegrowanego i bezpiecznego systemu.


W środę, 4 kwietnia, w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, odbyła się konferencja naukowa z okazji 450. rocznicy powstania administracji morskiej w Polsce. Swoim patronatem objął ją Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk. Współorganizatorem wydarzenia był m.in. Urząd Morski w Gdyni. Konferencja zgromadziła ponad setkę uczestników, a jej tematyka dotyczyła okresu od utworzenia w 1568 roku, przez króla Zygmunta II Augusta, Komisji Morskiej aż po współczesne zadania i uwarunkowania działalności administracji morskiej RP. W konferencji, w imieniu dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, wziął udział jego zastępca ds. oznakowania nawigacyjnego – Zenon Kozłowski.


450 lat polskiej administracji morskiej/Fot. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 450 lat polskiej administracji morskiej/Fot. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 450 lat polskiej administracji morskiej/Fot. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się 21 marca spotkanie programowe, dotyczące Światowych Dni Morza 2018. „Organizacja tego prestiżowego wydarzenia w Polsce, w Szczecinie to ogromna szansa na podniesienie znaczenia polskiej gospodarki morskiej, a także całej gospodarki naszego kraju” – powiedział na nim Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk - „Obiecuję, że ministerstwo dołoży wszelkich starań, żeby to wydarzenie było naszym wspólnym sukcesem. Warto podkreślić, że dzięki daleko idącym zmianom gospodarka morska odradza się. Jesteśmy w kluczowym okresie przejścia między starym a nowym napędem wzrostu. Przeprowadzone reformy sektora morskiego i otwarcie się na świat są dowodem, że dla gospodarki morskiej rozpoczyna się nowa era. Jestem przekonany, iż działania polskiego rządu w najbliższym czasie przyniosą wymierne efekty”.

Więcej informacji o Światowych Dniach Morza 2018 znajdą Państwo na stronie: http://worldmaritimedaypoland.org/


Spotkanie programowe ŚDM 2018 Spotkanie programowe ŚDM 2018 Spotkanie programowe ŚDM 2018

W środę, 21 marca, w Sejmie RP odbyło się 83. posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na którym rozpatrywano rządowy projekt Ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Projekt trafił pod obrady komisji po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Przebieg posiedzenia można obejrzeć na stronie Sejmu RP: Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejWe wtorek, 20 marca, w siedzibie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, zostały podpisane porozumienia o dofinansowaniu projektów, zgłoszonych przez Urząd Morski w Szczecinie do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, na lata 2014 – 2020. Są to dwa projekty: „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach” oraz „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy”. Porozumienia podpisali: Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, i Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Podpisanie porozumień o dofinansowaniu kolejnych projektów unijnych Podpisanie porozumień o dofinansowaniu kolejnych projektów unijnych Podpisanie porozumień o dofinansowaniu kolejnych projektów unijnych

 

W sobotę 17 marca, w godzinach 11.45-13.00, z okazji 6. edycji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Miejskiego, Urząd Morski w Szczecinie udostępnił swą siedzibę do zwiedzania. Czerwony Ratusz odwiedziły dwie grupy turystów prowadzone przez przemiłe panie przewodniczki. Pierwszą grupę stanowili mieszkańcy okolicznych miejscowości z Republiki Federalnej Niemiec, drugą szczecinianie. Na wszystkich zwiedzających wielkie wrażenie zrobił niedawno odremontowany główny hol Ratusza..


Zwiedzanie Czerwonego Ratusza Zwiedzanie Czerwonego Ratusza Zwiedzanie Czerwonego Ratusza

W czwartek, 15 marca odbył się rejs dla potencjalnych wykonawców inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”, zorganizowany przez Urząd Morski w Szczecinie. Oferenci wraz z pracownikami Urzędu płynęli jednostką „Kapitan Cook” od Dworca Morskiego, poprzez Przekop Mieleński do obrotnicy Parnica i następnie wzdłuż toru wodnego Świnoujście-Szczecin, aż do wejścia na Zalew Szczeciński. Celem rejsu była wizja lokalna obszaru przyszłej inwestycji. Sprzyjające warunki pogodowe sprawiły, że przedsięwzięcie należy uznać za udane.


Wizja lokalna obszaru inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” Wizja lokalna obszaru inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” Wizja lokalna obszaru inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”