Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza na spotkania, w trakcie których zaprezentowane zostaną wyniki kolejnego etapu prac nad sporządzeniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego – Założenia do planów.

Spotkania odbędą się:

     dnia 6. lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Założeń do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego,


     dnia 6. lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Założeń do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Kamieńskiego.


W trakcie spotkań Wykonawcy Założeń do planów zaprezentują wstępną wersję obu dokumentów. Możliwe będzie zapoznanie się z opracowaniami, a także wyrażenie opinii na ich temat oraz wskazanie ewentualnych błędów i nieścisłości w ich treści.

Jednocześnie informujemy, że obie wersje Założeń do planów wraz z rysunkami, dostępne są TU.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z dokumentami oraz przygotowanie ewentualnych uwag i wniosków, co umożliwi przedyskutowanie ich w trakcie wymienionych spotkań.

Prosimy także o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu, najpóźniej do dnia 31. stycznia br, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Wczoraj (24 stycznia) otwarto oferty, które wpłynęły do Urzędu w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” wraz z wykonywaniem nadzoru i monitoringu przyrodniczego. Komisja przetargowa zajmie się teraz analizą dwóch ofert, które złożono w tym postępowaniu: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTDziś (25 stycznia) w Warszawie odbywa się Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, pod honorowym patronatem m.in. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marka Gróbarczyka. Uczestniczy w nim także Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Jest to jednodniowe wydarzenie w formule konferencji wraz z towarzyszącą wystawą, którego celem jest promowanie roli i znaczenia Marynarki Wojennej RP. Tematyka Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa obejmuje m. in. prezentację pierwszych wyników prac nad projektem Strategii Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, postępów planów modernizacji technicznej MW oraz możliwości polskiego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj: http://www.fbm.ztw.pl/


Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

W środę, 17 stycznia, w Gdyni, zostały podpisane "Plany współpracy na 2018 rok” pomiędzy urzędami morskimi a Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej oraz Morskim Oddziałem Straży Granicznej. Instytucje reprezentowali: BHMW - komandor Andrzej Kowalski, MOSG – komandor Piotr Patla, Urząd Morski w Szczecinie – zastępcy dyrektora: Przemysław Lenard i Zenon Kozłowski, Urząd Morski w Gdyni - dyrektor Wiesław Piotrzkowski, Urząd Morski w Słupsku – zastępca dyrektora, Maciej Jeleniewski. Podpisane dokumenty są kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami, między innymi w zakresie wykonywania pomiarów hydrograficznych, wymiany danych potrzebnych do opracowywania map morskich i publikacji nautycznych, wymiany informacji nawigacyjnych, hydrograficznych, geodezyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego, przekazywania informacji o rejonach prowadzenia badań naukowych, prac czerpalnych, nurkowań, informacji o sytuacjach lodowych, sztormowych i powodziowych, a także o statkach, wobec których wydano decyzję o zatrzymaniu lub na których mogą znajdować się nielegalni pasażerowie.


Podpisanie planów współpracy z BHMW i MOSG na 2018 rok Podpisanie planów współpracy z BHMW i MOSG na 2018 rok Podpisanie planów współpracy z BHMW i MOSG na 2018 rokPrzedstawiamy Państwu informację na temat naborów, prowadzonych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na kierunek „Rybactwo”, dostępny na Wydziale Nauk o Środowisku UWM.

Studiuj Rybactwo - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w OlsztynieW czwartek, 11 stycznia, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Morza 2018, z udziałem wiceminister Anny Moskwy. Przedstawiciele resortu zaprezentowali na nim stan przygotowań do tego niezwykle ważnego i prestiżowego wydarzenia, organizowanego przez MGMiŻŚ we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO). Impreza odbędzie się w Szczecinie, w dniach 13-16 czerwca br.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele zarządów morskich portów, uczelni morskich, firm branżowych, a także Urzędu Morskiego w Szczecinie. Zebrani dyskutowali m.in. o przedstawionych przez MGMiŻŚ propozycjach tematów wiodących, wynikających z hasła przewodniego tegorocznych obchodów: „IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga morska dla lepszej przyszłości”. Rok 2018 będzie bowiem rokiem obchodów 70-lecia istnienia IMO. Przedstawiciele resortu wyrazili przekonanie, że wydarzenie wpisze się także w tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jak również będzie stanowić bardzo dobrą okazję do promocji wizerunku naszego kraju za granicą oraz polskiego potencjału w sektorze związanym z gospodarką morską.


Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (mgm.gov.pl) Komitet Organizacyjny Światowych Dni Morza 2018 Komitet Organizacyjny Światowych Dni Morza 2018Jak podaje portal „GazetaPrawna.pl”, powołując się na dane Ministerstwa Rozwoju, Urząd Morski w Szczecinie jest w tej chwili jednym z liderów wykorzystania funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Wartość umów o dofinansowanie, podpisanych do końca 2017 roku, to ponad 1 mld 600 mln złotych. Ze względu na realizowane inwestycje infrastrukturalne, Urząd jest przede wszystkim beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ale korzystamy także ze wsparcia środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (przy tzw. projektach miękkich).

http://biznes.gazetaprawna.pl/galerie/1097079,duze-zdjecie,1,podzial-srodkow-unijnych-w-polsce.htmlW ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę dwóch wielozadaniowych jednostek pływających, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez REMONTOWĄ Shipbuilding S.A. z Gdańska, za cenę ok. 213 mln złotych. Zgodnie z przepisami, dokumentacja przetargowa zostanie teraz skierowana do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej pozytywnej weryfikacji będzie możliwe podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.

Inwestycja jest realizowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i obejmuje budowę dwóch statków wielozadaniowych z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego wraz z wyposażeniem w urządzenia specjalistyczne. Jednostki wielozadaniowe w codziennej eksploatacji będą wykorzystywane m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, do wykonywania pomiarów hydrograficznych z obróbką i opracowywaniem pomiarów, do holowania i lodołamania oraz jako jednostki wspierające inne służby w ratownictwie morskim, gaszeniu pożarów i zwalczaniu rozlewów olejowych. Koszt całego projektu to 240 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 204 mln zł. Jednostki powinny być gotowe do czerwca 2020 roku.W ramach projektu pn. „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża”, realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie przy współudziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zostały podpisane kolejne umowy. W wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych wykonawcą prac, związanych ze sztucznym zasilaniem brzegu, zostało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska (lider konsorcjum), Rohde Nielsen A/S z Danii i Hegemann GmbH z Niemiec, za łączną kwotę ok. 20 mln zł, natomiast funkcję inżyniera kontraktu dla tego projektu będzie pełnić Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INVEST S.A. ze Szczecina, za kwotę ok. 421 tys. zł. Wartość całego projektu to ok. 53 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi ok. 45 mln zł.


Dla przypomnienia - projekt obejmuje:

  • zabezpieczenie 3 km brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem a Dziwnowem poprzez modernizację grupy ostróg brzegowych i późniejsze wykonanie na tym odcinku sztucznego zasilania brzegu (ok. 410 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego),

  • zabezpieczenie ok. 1,5 km brzegu morskiego pomiędzy Rewalem a Trzęsaczem, gdzie na odcinku ok. 210 m wybudowana będzie kamienna opaska brzegowa, osiem ostróg brzegowych oraz wykonane sztuczne zasilanie brzegu (ok. 195 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego).Informujemy Państwa, że w zakładce „Zamówienia publiczne – Aktualne – Powyżej 30 tys. euro – Przetarg nieograniczony” zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”.Jeszcze w grudniu ubiegłego roku, Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, podpisał Uchwałę nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 – 2028”. Program będzie finansowany z budżetu państwa, a ogólna kwota środków w całym okresie jego realizacji wyniesie 237 mln 967 tys. złotych. Celem programu jest trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry, a w szczególności Szczecina i Świnoujścia (w tym nowego portu zewnętrznego z terminalem LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego) oraz Polic. Dzięki temu zostanie utrzymana ich obecna pozycja gospodarcza oraz zostaną stworzone warunki do dalszego rozwoju (w oparciu o odrębne projekty inwestycyjne). Ponadto utrzymanie odpowiednich parametrów infrastruktury dostępowej (w tym obrotnicy NATO) jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa.W czwartek, 21 grudnia, w siedzibie Wojewody Zachodniopomorskiego odbyła się uroczystość podpisania przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”. W uroczystości wzięli udział m. in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju - Witold Słowik, wicewojewoda zachodniopomorski - Marek Subocz, prezydent Szczecina - Piotr Krzystek, a także zachodniopomorscy parlamentarzyści i przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020; Priorytet: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Jego efektem będzie uzyskanie docelowej głębokości 12,5 m na długości ok. 62 km toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Wartość całego projektu to ok. 1,4 mld zł

Więcej informacji o projekcie:
Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m – projekt nr POIS.03.02.00-00-0012/17Podpisanie umowy o dofinansowanie Podpisanie umowy o dofinansowanie Podpisanie umowy o dofinansowanieW tym tygodniu została podpisana pierwsza z większych umów w projekcie pn. „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża”, realizowanym przez Urząd Morski w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Wartość całego projektu to ok. 53 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi ok. 45 mln zł.

Projekt obejmuje:

  • zabezpieczenie 3 km brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem a Dziwnowem poprzez modernizację grupy ostróg brzegowych i późniejsze wykonanie na tym odcinku sztucznego zasilania brzegu (ok. 410 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego),
  • zabezpieczenie ok. 1,5 km brzegu morskiego pomiędzy Rewalem a Trzęsaczem, gdzie na odcinku ok. 210 m wybudowana będzie kamienna opaska brzegowa, osiem ostróg brzegowych oraz wykonane sztuczne zasilanie brzegu (ok. 195 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego).

W wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych wykonawcą robót budowlanych, związanych z usunięciem i budową ostróg brzegowych oraz budową opaski brzegowej, jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Adam Dzik z Ustronia Morskiego, za łączną kwotę ok. 20 mln zł. Termin wykonania robót to 30 października 2018 roku, z przerwą w sezonie letnim (lipiec – sierpień).Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zapraszamy Państwa do wyrażania opinii, dotyczących ewentualnej potrzeby zmian lub możliwości udoskonalenia zapisów obecnie obowiązujących Przepisów Portowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2932; zm.: z 2014 r. poz. 242, z 2015 r. poz. 4533 oraz z 2017 r. poz. 2099).
Prosimy o nadsyłanie konkretnych propozycji do 15 stycznia 2018 r., na poniższy adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O trybie procedowania ewentualnych zmian zdecydujemy po analizie Państwa propozycji.Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Kamieńskiego wraz prognozami oddziaływania na środowisko ww. planów.


Załączniki:


Mapa obrazująca obszar projektu planu - Zalew Szczeciński Mapa obrazująca obszar projektu planu - Zalew Kamieński