Wydział Dokumentów marynarzy

 
Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu


Kapitanat Portu Szczecin


Kapitanat Portu Świnoujście


Wydział Środowiska


Inspektorat Ochrony Wybrzeża


Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie


Kapitanat Portu Dziwnów


Wydział Pomiarów Morskich


Wydział Energetyczny


Wydział Prawno-Organizacyjny

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy


Formularz zgłoszeniowy - PS16.F01 ( docx ) ( pdf )

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć:
1.    zakres usług dotyczących atestacji, odpowiadający przepisom dotyczących stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku;
2.    aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3.    imiona i nazwiska pracowników stacji wraz ze wskazaniem stanowisk tych pracowników oraz uprawnieniami do wykonywania atestacji;
4.    kopie posiadanych autoryzacji producenta na poszczególne urządzenia i wyposażenie statku.

OPŁATY:
Opłata administracyjna zgodna z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie morskim, Załącznik - Opłaty za przeprowadzenie inspekcji i wystawienie certyfikatów.

Szczegółowe informacje i uzgodnienia:
1.    - Michał Czubakowski – Główny Inspektor – pok. 115, tel.: 91 44 03 594
2.    - Leszek Skowroński – Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: 59 84 74 233
3.    - Agata Hoppe – Z-ca Głównego Inspektora - pok. 115, tel.: 91 44 03 594

Wykaz stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku uznanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ( pdf )

Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC):
ul. Jana z Kolna 9 (budynek Kapitanatu Portu)
71-603 Szczecin
tel.: 91 44 03 594
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC filia Świnoujście:
ul. Wybrzeże Władysława IV 7
72-600 Świnoujście
tel.: 91 44 03 559
fax: 91 44 03 385
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Słupsk:
Al. Henryka Sienkiewicza 18,
76-200 Słupsk
tel.: 59 84 74 212
fax: 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Kołobrzeg:
ul. Morska 8,
78-104 Kołobrzeg
tel.: 94 35 227 03
fax: 94 35 227 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie zgłoszeń i zleceń oraz wstępne ustalanie terminu:
- Anna Filińska Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594
- Bernadeta Krzeszczyk - Słupsk, pok. 4, tel.: (59) 84 74 212
- Katarzyna Kolańska - Świnoujście, pok. 19, tel.: (91) 44 03 559

Szczegółowe informacje i uzgodnienia:
- Michał Czubakowski – Główny Inspektor – pok. 115, tel.: 91 44 03 594
- Leszek Skowroński – Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: 59 84 74 233
- Agata Hoppe – Z-ca Głównego Inspektora - pok. 115, tel.: 91 44 03 594

Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
   - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego.
2. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich.
   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zapisu historii statku oraz listy portów zawinięć statku.

Wnioski:
Wniosek o przeprowadzenie audytu ISM i wydanie certyfikatu DOC/SMC – formularz PS9.PD-05.F01_Form_ISM( docx ) ( pdf )
Wniosek o zatwierdzenie planu ochrony tatku (SSP), wydanie zapisu historii statku (CSR) lub przeprowadzenia weryfikacji ISPS celem wydania certyfikatu ochrony statku (ISSC) (tymczasowego lub stałego) formularz PS9.PD-11.F01_Form_ISPS-CSR ( docx ) ( pdf )

Opłaty:
- Przeprowadzenie audytu ISM i wydanie lub potwierdzenie odpowiedniego certyfikatu – dział I załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
- Przeprowadzenie weryfikacji ISPS i wydanie lub potwierdzenie odpowiedniego certyfikatu, zapisu historii lub zatwierdzenie planu ochrony statku – załącznik nr 3 do Ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich.

Termin załatwienia sprawy:
W trybie art. 35 k.p.a.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji (wynik inspekcji, polecenia, zatrzymania, decyzja dot. świadectwa lub certyfikatu) przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC)
ul. Jana z Kolna 9 (budynek Kapitanatu Portu)
71-603 Szczecin
tel.: 91 44 03 594
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Słupsk:
Al. Henryka Sienkiewicza 18,
76-200 Słupsk
tel.: 59 84 74 212
fax: 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje:

Michał Czubakowski – Główny Inspektor – Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594
Leszek Skowroński –Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: (59) 84 74 233
Agata Hoppe – Z-ca Głównego Inspektora - Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594

PODSTAWA PRAWNA:
1.    Konwencja MLC 2006 (ILO) – prawidło 5.1.3., aneks A5-II
2.    Dyrektywa Rady (UE) 2017/159 z dnia 19 grudnia 2016 r.
3.    Konwencja  Nr 188 (ILO) z dnia 14 czerwca 2007 r.
4.    Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu – rozdział 8
5.    Ustawa z dnia 11 września 2019 r o pracy na statkach rybackich – rozdział 7

Akty wykonawcze do ustaw wymienionych w punkcie 4 i punkcie 5.

DOKUMENTY:
- Wniosek o wydanie Morskiego Certyfikatu Pracy lub Rybackiego Certyfikatu Pracy formularz „PS9.PD-14.F01 Wniosek-MLC Statek” (docx.) (pdf).
- Wniosek o przeprowadzenie inspekcji warunków pracy dla statków , które nie muszą posiadać certyfikatów pracy - formularz „PS9.PD-02.F02 Wniosek warunki pracy”(docx.) (pdf)

OPŁATY:
- Przeprowadzenie inspekcji i wydanie lub potwierdzenie Morskiego Certyfikatu Pracy – art. 93 ustawy wymienionej w punkcie 4
- Przeprowadzenie inspekcji i wydanie lub potwierdzenie Rybackiego Certyfikatu Pracy – art. 48 ustawy wymienionej w punkcie 5

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki w terminie uzgodnionym z armatorem / kapitanem jednostki, której dotyczy certyfikat.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Podkategorie