Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC):
ul. Jana z Kolna 9 (budynek Kapitanatu Portu)
71-603 Szczecin
tel.: 91 44 03 594
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC filia Świnoujście:
ul. Wybrzeże Władysława IV 7
72-600 Świnoujście
tel.: 91 44 03 559
fax: 91 44 03 385
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Słupsk:
Al. Henryka Sienkiewicza 18,
76-200 Słupsk
tel.: 59 84 74 212
fax: 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Kołobrzeg:
ul. Morska 8,
78-104 Kołobrzeg
tel.: 94 35 227 03
fax: 94 35 227 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje:
Anna Filińska - Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594
Bernadeta Krzeszczyk - Słupsk, pok. 4, tel.: (59) 84 74 212
Katarzyna Kolańska - Świnoujście, pok. 19, tel.: (91) 44 03 559

PODSTAWA PRAWNA:
1) Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
    a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie bezpiecznej       obsługi statku
    b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji       jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego
    c) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji      i audytów statku morskiego
2) Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.
    a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji           oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki.

Wnioski o przeprowadzenie inspekcji i wydanie certyfikatu dla:
   a) Statku konwencyjnego - formularz PS9.PD-01.F01_FormA-SOLAS (doc) (pdf)
   b) Statku niekonwencyjnego - formularz PS9.PD-01.F02_FormB-non SOLAS (doc) (pdf)
   c) Statku mającego odbyć podróż jednorazową/próbną/holowanie - formularz PS9.PD01.F03_FormC-SINGLE (doc) (pdf)
   d) Jachtu morskiego - formularz PS9.PD-01.F04_FormJ-JACHTY (doc) (pdf)
   e) Ustalenie składu załogi – jeden z wymienionych w punktach a) – d) formularzy, właściwy dla rodzaju statku

Dokumenty które trzeba załączyć do wniosku:
1. Dokument rejestracyjny jednostki - kopia*
2. Świadectwo pomiarowe jednostki - kopia*
3. Pozwolenie radiowe - kopia*
4. Zatwierdzony Plan Ochrony Przeciwpożarowej / Wykaz minimalnego wyposażenia w sprzęt pożarniczy dla statków o pojemności brutto mniejszej niż 150 - kopia* - lub wniosek o zatwierdzenie planu / wydanie wykazu
5. Dokumenty techniczne wydane przez klasyfikatora potwierdzające dokonanie przeglądu (kopia dla Urzędu/Administracji):
   a) Świadectwo klasy lub Orzeczenie techniczne
   b) Wykaz przeglądów, sprawozdania i protokoły
6. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej - w przypadkach wymaganych ustawą o bezpieczeństwie morskim

*Dokumenty wymagane w następujących przypadkach:
- przed inspekcją wstępną,
- gdy nastąpiły zmiany zapisów w tych dokumentach,
- gdy zostały odnowione.
- dla statku mającego odbyć podróż jednorazową / próbną / holowanie

Oryginały tych dokumentów muszą znajdować się na burcie jednostki i wymagane do wglądu podczas inspekcji

OPŁATY:
- Przeprowadzenie inspekcji i wydanie lub potwierdzenie odpowiedniego certyfikatu bezpieczeństwa lub KB – dział I załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
- Przeprowadzenie inspekcji i wydanie lub potwierdzenie odpowiedniego świadectwa lub certyfikatu w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki – załącznik 1 do Ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W trybie art. 35 k.p.a.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC):
ul. Jana z Kolna 9 (budynek Kapitanatu Portu)
71-603 Szczecin
tel.: 91 44 03 594
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC filia Świnoujście:
ul. Wybrzeże Władysława IV 7
72-600 Świnoujście
tel.: 91 44 03 559
fax: 91 44 03 385
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Słupsk:
Al. Henryka Sienkiewicza 18,
76-200 Słupsk
tel.: 59 84 74 212
fax: 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Kołobrzeg:
ul. Morska 8,
78-104 Kołobrzeg
tel.: 94 35 227 03
fax: 94 35 227 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie zleceń:
- Anna Filińska - Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594
- Bernadeta Krzeszczyk - Słupsk, pok. 4, tel.: (59) 84 74 212
- Katarzyna Kolańska - Świnoujście, pok. 19, tel.: (91) 44 03 559

Szczegółowe informacje:
Michał Czubakowski – Główny Inspektor – Szczecin, pok. 115, tel.: 91 44 03 594
Leszek Skowroński – Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: 59 84 74 233
Agata Hoppe – Z-ca Głównego Inspektora – Szczecin, pok. 115, tel.: 91 44 03 594

PODSTAWA PRAWNA:
1) Konwencja SOLAS
2) Konwencja MARPOL
3) Ustawa o wyposażeniu morskim z dnia 2 grudnia 2016 r.
4) Ustawa o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 r.
   a) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego.
   b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów Morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego
   c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych
   d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia jachtu morskiego z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych
   e) Zarządzenia Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie dodatkowych wymagań w zakresie bezpiecznego uprawiania żeglugi dla Statków żeglugi śródlądowej uprawniających żeglugę na wodach Morskich (Dz. U. woj. Zach. z 2016 poz. 1073)
5) Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z dnia 16 marca 1995 r.
   a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki.

DOKUMENTY:
1) Formularz zgłoszeniowy właściwy dla rodzaju statku:
   a) Statku konwencyjnego - formularz PS9.PD-01.F01_FormA-SOLAS (doc) (pdf)
   b) Statku niekonwencyjnego - formularz PS9.PD-01.F02_FormB-non SOLAS (doc) (pdf)
   c) Jachtu morskiego - formularz PS9.PD-01.F04_FormJ-JACHTY (doc) (pdf)
2) Pisemny wniosek z uzasadnieniem;
Wniosek powinien zawierać nazwę i adres armatora lub właściciela statku, telefoniczny numer kontaktowy, parametry statku z uwzględnieniem rodzaju żeglugi oraz wszelkie inne informacje wymagane do określenia, czy zastosowanie rozwiązania równoważnego lub zwolnienia jest uzasadnione.

OPŁATY:
- Przeprowadzenie inspekcji i wydanie certyfikatu zwolnienia lub zwolnienia od wymagań przepisów krajowych opłata wynosi 50% stawki opłaty podstawowej za przeprowadzenie inspekcji, której zwolnienie dotyczy – dział I załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
- Przeprowadzenie postępowania i wydanie certyfikatu uznania wyposażenia statku za równoważne: 500 PLN. - dział I załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W trybie art. 35 k.p.a.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC):
ul. Jana z Kolna 9 (budynek Kapitanatu Portu)
71-603 Szczecin
tel.: 91 44 03 594
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC filia Świnoujście:
ul. Wybrzeże Władysława IV 7
72-600 Świnoujście
tel.: 91 44 03 559
fax: 91 44 03 385
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Słupsk:
Al. Henryka Sienkiewicza 18,
76-200 Słupsk
tel.: 59 84 74 212
fax: 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Kołobrzeg:
ul. Morska 8,
78-104 Kołobrzeg
tel.: 94 35 227 03
fax: 94 35 227 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie zleceń:
- Anna Filińska - Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594
- Bernadeta Krzeszczyk –  Słupsk, pok. 4, tel.: (59) 84 74 212
- Katarzyna Kolańska - Świnoujście, pok. 19, tel.: (91) 44 03 559

Szczegółowe informacje:
Michał Czubakowski – Główny Inspektor – Szczecin, pok. 115, tel.: 91 44 03 594
Leszek Skowroński – Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: 59 84 74 233
Agata Hoppe – Z-ca Głównego Inspektora – Szczecin, pok. 115, tel.: 91 44 03 594

PODSTAWA PRAWNA:
1) Konwencja SOLAS
2) Konwencja MARPOL
3) Ustawa o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 r.

DOKUMENTY:
1) Formularz zgłoszeniowy - formularz PS9.PD-08.F01(doc) (pdf)
2) Wnioskowana do zatwierdzenia ilość planów, rozkładów alarmowych lub innych dokumentów plus 1 kopia (dla urzędu).

OPŁATY:
- od 100 do 1200 PLN w zależności od pojemności brutto – dział I załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W trybie art. 35 k.p.a.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Wykaz placówek Urzędu Morskiego w Szczecinie
  • Urząd Morski w Szczecinie
   pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

   Informacja telefoniczna, łączenie rozmów - tel. 91 44 03 319

   Sekretariat Dyrektora Urzędu i Z-cy Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
   tel. 91 44 03 400, fax: 91 43 44 656

   Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej i Z-cy Dyrektora ds. Technicznych
   tel. 91 44 03 402

   Kancelaria ogólna
   tel. 91 44 03 469, 91 44 03 462

   Sekretariat oddziału UMS w Słupsku
   al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
   tel. 59 847 42 57, fax: 59 847 42 55

   Wydział Finansowo-Księgowy
   tel. 91 44 03 413, 91 44 03 434

   Wydział Prawno-Organizacyjny
   tel. 91 44 03 422, 91 44 03 489, 91 44 03 491

   Wydział Spraw Pracowniczych
   tel. 91 44 03 486, 91 44 03 407, 91 44 03 482, 91 44 03 411, 91 44 03 240,
   91 44 03 408, 91 44 03 456, 91 44 03 409,
   tel. 59 84 74 215 - oddział w Słupsku

   Biuro Dyrektora Urzędu, rzecznik prasowy
   tel. 91 44 03 508

   Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
   tel. 91 44 03 202
   tel. 59 84 74 216 – oddział w Słupsku

   Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
   tel. 91 44 03 440

   Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
   tel. 91 44 03 502, 91 44 03 505

   Zespół ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego
   tel. 91 44 03 562, 91 44 03 506

   Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej
   tel. 91 44 03 309

   Inspektorat Ochrony Wybrzeża
   tel. 91 44 03 224, 91 44 03 487, 91 44 03 435, 91 44 03 315
   tel. 59 84 74 237, 59 84 74 223– oddział w Słupsku

   Obwód Ochrony Wybrzeża Międzyzdroje
   ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18, 72-500 Międzyzdroje
   tel. 91 328 01 19, 91 328 28 27

   Obwód Ochrony Wybrzeża Niechorze
   ul. Nadmorska 4, 72-350 Niechorze
   tel. 91 386 34 61

   Obwód Ochrony Wybrzeża Wolin
   ul. Niedamira 22, 72-510 Wolin
   tel. 91 326 18 09

   Obwód Ochrony Wybrzeża Nowe Warpno
   ul. Kilińskiego 5, 72-022 Nowe Warpno
   tel. 91 312 96 70

   Obwód Ochrony Wybrzeża Ustronie Morskie
   78-111 Ustronie Morskie, ul. Nadbrzeżna 8
   tel. 94 351 55 89

   Obwód Ochrony Wybrzeża Darłowo
   76-150 Darłowo, ul. Helska 2
   tel. 94 314 22 29

   Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji
   tel. 91 44 03 230, 91 44 03 346, 91 44 03 226
   tel. 59 847 42 17 – oddział w Słupsku

   Wydział Środowiska
   tel. 91 44 03 325, 91 44 03 485,
   Tel. 91 44 03 576 – oddział w Świnoujściu

   Wydział Techniczno-Inwestycyjny
   tel. 91 44 03 436, 91 44 03 485, 91 44 03 420

   Wydział Dróg i Budowli Morskich
   tel. 91 44 03 454, 91 44 03 233, 91 44 03 259
   tel. 59 84 74 230, 59 84 74 258– oddział w Słupsku

   Wydział Zaopatrzenia i Transportu
   tel. 91 44 03 480, 91 44 03 380, 91 44 03 257

   Wydział Gospodarczo - Administracyjny
   tel. 91 44 03 458, 91 44 03 479
   tel. 59 84 74 201, 59 84 74 208, 59 84 74 222 – Zespół ds. Zarządzania Nieruchomościami w Słupsku
   tel. 59 84 74 203, 59 84 74 205  – Zespół ds. Techniczno-Remontowych w Słupsku
   tel. 94 34 06 837 – Zespół ds. Techniczno-Remontowych w Darłowie

   Wydział Technologii Informatycznych
   tel. 91 44 03 218, 91 44 03 516, 91 44 03 517

   Wydział Oznakowania Nawigacyjnego
   tel. 91 44 03 448, 91 44 03 499

   Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej
   tel. 91 44 03 386

   Biuro Spraw Obronnych Żeglugi
   tel. 91 44 03 355
   tel. 59 84 74 236– oddział w Słupsku

   Kapitanat Portu Szczecin
   ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin
   tel. 91 44 03 596

   Służba dyżurna Kapitanatu Portu w Szczecinie
   tel. 91 44 03 510

   Inspektorat Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego
   tel. 91 44 03 219, 91 44 03 590

   Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu
   tel. 91 44 03 594 – oddział w Szczecinie
   tel. 94 35 227 03 – oddział w Kołobrzegu
   tel. 59 84 74 212 – oddział w Słupsku
   tel. 91 44 03 559 – oddział w Świnoujściu

   Wydział Dokumentów Marynarzy
   zespół Dokumentów Marynarzy w Szczecinie:
   ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin
   91 44 03 463 (dok. kwalifikacyjne)
   91 44 03 412 (książeczki żeglarskie)
   91 44 03 592 (biuro wydawcze)
   91 44 03 528 (naczelnik wydziału)

   Zespół Dokumentów Marynarzy w Słupsku:
   ul. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
   59 84 74 263 (dok. kwalifikacyjne)
   59 84 74 213 (książeczki żeglarskie)

   Wydział Elektroniki i Łączności
   tel. 91 44 03 361, 91 44 03 329

   Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
   ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin
   tel. 91 44 03 324, 91 44 03 334

   Wydział Pomiarów Morskich
   tel. 91 44 03 369, 91 44 03 371, 91 44 03 370

   Wydział Energetyczny
   tel. 91 44 03 310, 91 44 03 312, 91 44 03 311

   Kapitanat Portu Świnoujście
   ul. Wybrzeże Władysława IV 7, 72-600 Świnoujście
   tel. 91 44 03 570, 91 44 03 571, 91 44 03 572

   Służba dyżurna Kapitanatu Portu w Świnoujściu
   tel. 91 321 62 03

   Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu
   ul. Fińska 5, 72-602 Świnoujście
   tel. 91 44 03 513, 91 44 03 519, 91 44 03 541

   Latarnia Morska w Świnoujściu
   ul. Ku Morzu 5a, 72-600 Świnoujście
   tel. 91 321 60 63

   Latarnia Morska w Niechorzu
   ul. Polna 30, 72-350 Niechorze
   tel. 91 386 35 43

   Kapitanat Portu Trzebież
   ul. Portowa 23, 72-020 Trzebież
   tel. 91 424 16 54, tel./fax 91 31 28 405

   Bosmanat Portu Wolin
   ul. Niedamira 22, 72-510 Wolin
   tel./fax 91 326 11 14

   Bosmanat Portu Stepnica
   ul. Portowa 6, 72-112 Stepnica
   tel./fax 91 418 84 27

   Kapitanat Portu Dziwnów
   ul. Przymorze 4, 72-420 Dziwnów
   sekretariat tel. 91 381 37 54, 91 4403349
   kapitan portu tel. 91 4403360
   służba dyżurna (24 h) 91 3813340

   Bosmanat Portu Mrzeżyno
   ul. Marynarska 1, 72-330 Mrzeżyno
   tel. 91 386 61 19, 91 44 03 379

   Kapitanat Portu Kołobrzeg
   ul. Morska 8, 78-100 Kołobrzeg
   sekretariat tel./ fax 94 35 227 03
   kapitan portu tel. 94 35 227 03

   Bosmanat Portu Kołobrzeg
   ul. Morska 2, 78-100 Kołobrzeg
   służba dyżurna (24 h) tel. 94 35 227 99
   oficer portu tel. 94 35 490 28

   Bosmanat Portu Dźwirzyno
   ul. Wyzwolenia 1, 78-131 Dźwirzyno
   tel. 94 35 85 423

   Kapitanat Portu Darłowo
   ul. Zachodnia 2, 76-153 Darłowo
   sekretariat tel. 94 340 68 31
   kapitan portu tel. 94 340 68 34

   Bosmanat Portu Darłowo
   ul. Zachodnia 15, 76-153 Darłowo
   służba dyżurna (24h) tel. 94 340 68 40Urząd Morski w Szczecinie zorganizował w dniach 7-9 czerwca br. 29 międzynarodową Konferencję Porozumienia Bałtyckiego w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami typu ro-ro.

W trzydniowej konferencji wzięło udział ok. 40 przedstawicieli administracji morskich państw nadbałtyckich: Danii, Szwecji, Estonii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Finlandii, Polski oraz przedstawicieli linii żeglugowych operujących w rejonie Morza Bałtyckiego.

Konferencja Porozumienia Bałtyckiego zmieniła część zapisów Porozumienia dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych statkami typu ro-ro na Bałtyku. Wprowadzono między innymi zmiany w liście kontrolnej służącej do wspólnych inspekcji na statkach, które pozwolą na bezpieczniejszy przewóz tego typu materiałów drogą morską.

Jednym z ważniejszych dokumentów przyjętych przez uczestników spotkania jest Poradnik przeprowadzania wspólnych kontroli. Będzie on formalną podstawą do efektywnego przeprowadzania inspekcji na statkach przewożących niebezpieczne ładunki, a co za tym idzie – poprawi stopień ochrony Morza Bałtyckiego.

Sponsorami Konferencji byli: Unity Line, EuroAfrica Shipping Lines oraz Polska Żegluga Bałtycka.

Kolejna, trzydziesta Konferencja Porozumienia Bałtyckiego odbędzie się w 2006. Chęć organizacji tego spotkania zadeklarowały Niemcy.

Poniżej przedstawiamy Państwu zmieniony tekst Porozumienia Bałtyckiego (Memorandum of Understandig) oraz Raport z 29 Konferencji. W galerii mogą Państwo obejrzeć zdjęcia robione przez delegatów w trakcie Konferencji.
Maritime Office in Szczecin organized on 7 – 9 June 2005 the 29th International Conference on the Memorandum of Understanding for the Transport of Dangerous Goods in ro-ro Ships in the Baltic.

40 Delegates – representatives of the maritime administration and industry of Balic countries too part in the Conference. They represented the following countries: Denmark, Sweden, Estonia, Germany, Latvia, Lithuania, Finland and Poland.

The MoU Conference changed some of the regulations of the Memorandum of Understanding for the Transport of Dangerous Goods in ro-ro Ships in the Baltic. Among those changes, there were revisions on the Checklist for inspections in accordance with the MoU on ro-ro ships. These corrections will enable more safe transport of dangerous goods on sea.

One of the most important documents approved by the Delegates was the Appendix of the MoU - Guidelines for joint checks according to section 9 (6) in the Memorandum of Understanding for the transport of dangerous goods in ro-ro ships in the Baltic Sea. This Guideline will set the legal framework for conducting effective inspections on ships carrying dangerous goods, thus improving the extent of the security in the Baltic.

The Conference in Szczecin was sponsored by Unity Line, EuroAfrica Shipping Lines and Polferries.

The 30th Conference will take place next year - in June 2006. The German Delegates have declared the willingness to prepare the meeting.

We present the revised text of the Memorandum of Understanding for the Transport of Dangerous Goods in ro-ro Ships in the Baltic and the Report of the 29th Conference. You may watch the pictures taken by the Delegates during the Conference in our Gallery.

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na "Dzierżawę terenu w Porcie Dźwirzyno przeznaczonego pod parking samochodowy lub działalność rekreacyjno-rozrywkową"


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o możliwości zapoznania się z projektem planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody i prognozą oddziaływania na środowisko dla lasów będących w użytkowaniu Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata 2023-2032


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG) w sprawie projektu planu urządzenia lasu dla lasów będących w użytkowaniu Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata 2023 - 2032


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na "Dzierżawę terenu w Porcie Dźwirzyno przeznaczonego pod parking samochodowy lub działalność rekreacyjno-rozrywkową"


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla lasów użytkowanych przez Urząd Morski w Szczecinie na lata 2023-2032 wraz z Programami Ochrony Przyrody i Prognozami Oddziaływania na Środowisko. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla lasów użytkowanych przez Urząd Morski w Szczecinie na lata 2023-2032 wraz z Programami Ochrony Przyrody i Prognozami Oddziaływania na Środowisko.


OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 4 maja 2022 r., znak: OW.5220.2.22.AZ(4), w sprawie przyjęcia tymczasowych celów ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (PLH990002). Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 4 maja 2022 r., znak: OW.5220.2.22.AZ(4), w sprawie przyjęcia tymczasowych celów ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (PLH990002).


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o dzierżawę terenu w Porcie Dźwirzyno przeznaczonego pod parking samochodowy. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o dzierżawę terenu w Porcie Dźwirzyno przeznaczonego pod parking samochodowy.

Załączniki:


OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 14 lutego 2022 r., w sprawie listy obiektów portowych.


OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2022 r., znak: OW.5220.2.22.AZ(2), w sprawie sporządzenia projektu tymczasowych celów ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002), o możliwości zapoznania się z rzeczonym projektem, oraz możliwości zgłaszania uwag i propozycji względem tych celów.


OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2022 r., znak: OW.5220.1.22.AZ(6), w sprawie przyjęcia tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 "Zatoka Pomorska" (PLB990003). .


OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2022 r., znak: OW.5220.1.22.AZ(7), w sprawie rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych do projektu tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 "Zatoka Pomorska" (PLB990003).


OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 18 listopada 2021 r., znak: OW.5220.9.21.AZ(1), w sprawie sporządzenia projektu tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003), o możliwości zapoznania się z rzeczonym projektem, oraz możliwości zgłaszania uwag i propozycji względem tych celów.


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy odziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego.

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy odziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego.

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o poszukiwaniu właściciela pontonu wędkarskiego wydobytego z Zalewu Szczecińskiego.

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy odziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych –port morski w Świnoujściu

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Mrzeżynie.


Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 "Delta Świny" (PLB320002) i "Wolin i Uznam" (PLH320019) - w części obejmującej obszary morskie nadzorowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM Organizator przetargu publicznego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na " Najem lokalu w celu prowadzenia kiosku prasowego w budynku Urzędu Morskiego w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4".

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Szczecinie

Załączniki:

 


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Dziwnowie

Załączniki:

 


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Trzebieży

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2020 r. o zawieszeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych: port morski w Darłowie, port morski w Kołobrzegu i port morski w Dźwirzynie oraz o odwołaniu dyskusji publicznych.


Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Obwieszczenia z dnia 28 stycznia 2019 r. o wydaniu postanowienia (znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.KK.53) prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Nr 6/2017 z dnia 14.06.2017 r. znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”.


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. dokumentach

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Kamieńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. dokumentach

Załączniki:


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, opracowywanych w ramach projektu pn.: „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000”, oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Świnoujściu

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Szczecinie

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Policach

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Dziwnowie

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Trzebieży

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego.

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Kamieńskiego

Załączniki:


Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Obwieszczenia z dnia 21 listopada 2017 r. o wydaniu postanowienia (znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.KK.49) wyjaśniającego zapisy decyzji Nr 6/2017 z dnia 14.06.2017 r. znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”.


Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 5 października 2017 r. znak: DOOŚ-DŚII.4211.5.2017.EK uchylającego w całości skarżone postanowienie i przekazującego sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 października 2017 r. o wydaniu z urzędu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Nr 6/2017 z dnia 14.06.2017 r. znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”.


Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 9 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia "Projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – port morski w Świnoujściu"

Załączniki:


Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 9 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia "Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – port morski w Szczecinie"

Załączniki:


Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 9 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia "Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – port morski w Policach"

Załączniki:


Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 9 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia "Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – port morski w Dziwnowie"

Załączniki:


Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 9 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia "Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – port morski w Trzebieży"

Załączniki:


Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Obwieszczenia z dnia 08 września 2017 r. zawiadamiającego wszystkie Strony w sprawie o wniesieniu przez wnioskodawcę tj. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zażalenia od postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.08.2017 r., znak: WONS-OŚ.4211.17.2017.AT.39, prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Nr 6/2017 z dnia 14.06.2017 r. znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 2017 r. o wydaniu z urzędu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Nr 6/2017 z dnia 14.06.2017 r. znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”.


Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Obwieszczenia zawiadamiającego społeczeństwo o wydaniu decyzji nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”. Z treścią Zawiadomienia mogą się Państwo zapoznać tutaj lub korzystając z zakładki „Zawiadomienia”.


Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Obwieszczenia zawiadamiającego wszystkie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” o zebraniu przez organ dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Z treścią Zawiadomienia mogą się Państwo zapoznać tutaj lub korzystając z zakładki „Zawiadomienia”.


Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego

Załączniki:


Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Kamieńskiego

Załączniki:


Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Obwieszczenia o podaniu do publicznej informacji i informującego strony postępowania o przedłożeniu przez Urząd Morski w Szczecinie uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” oraz wezwaniu o ponownym przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Z treścią Zawiadomienia mogą się Państwo zapoznać tutaj lub korzystając z zakładki „Zawiadomienia”.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.


Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie taryfy opłat portowych w portach oraz w przystaniach morskich.


Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Zawiadomienia powiadamiającego strony o przedłożeniu przez Urząd Morski w Szczecinie uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” oraz wezwaniu do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu na środowisko w skali 1 : 200 000.

Załączniki:


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o zakończeniu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu Programu wieloletniego pod nazwą „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2017-2028” wraz prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353.), zwanej dalej „ustawą ooś”.

Załączniki :


Obwieszczenia RDOŚ z dnia 29 marca 2016 r. zawiadamia się wszystkie Strony w sprawie, że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” wpłynęły uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji.


Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2016 r. (znak: DBM-I-070/01/01/16) w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu wieloletniego pod nazwą „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2017-2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki :


Obwieszczenia RDOŚ dot. podania do publicznej informacji dla postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości - 12,5”


Zawiadomienie RDOŚ o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości - 12,5”


Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu OOŚ przedsięwzięcia „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m” oraz wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu OOŚ


Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 listopada 2014 r. o sporządzeniu projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000.


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że Minister Środowiska decyzją z dnia 17 lutego 2014 r. (znak: DLP-I-611-13/7226/14/ŁP), zatwierdził plan urządzania lasu dla lasów Skarbu Państwa w pasie technicznym wybrzeża morskiego i morskich wód wewnętrznych Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata od 01.01.2013 – 31.12.2022.
Plan Urządzenia Lasu wraz z podsumowaniem jest do wglądu w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie (pok.124), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. 91 44 03 487.

Załączniki :

 


Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody i prognozą oddziaływania na środowisko – dla lasów Skarbu Państwa w pasie technicznym wybrzeża morskiego i morskich wód wewnętrznych Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata od 1.1.2013-31.12.2022.

Załączniki :


Zawiadomienie o terminie i miejscu III. spotkania (II. dotyczącego projektów planów ochrony) w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000.


Zawiadomienie o terminie i miejscu II spotkania (I dotyczącego projektów planów ochrony) w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000.


Zawiadomienie o terminie i miejscu I. spotkania w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000.


Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody i prognozą oddziaływania na środowisko – dla lasów Skarbu Państwa w pasie technicznym wybrzeża morskiego i morskich wód wewnętrznych Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata od 1.01. 2013 – 31.12 2022


Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na układanie i utrzymywanie podmorskiego gazociągu na obszarze morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej


Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wraz z opisem założeńbaza 1080

 

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza zmianę miejsca przetargu publicznego w sprawie sprzedaży niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego:

 • samochód ciężarowy do 3,5 t VW Transporter (nr rej. ZS 153MP)
 • przyczepa rolnicza Pronar (nr rej. ZS 4578A)
 • motorower Romet (nr rej. ZS 6914)

ogłoszenie o zmianie miejsca przetargu

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w poniższym ogłoszeniu o przetargu publicznym z dnia 12 kwietnia 2024 r.


Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż niżej wymienionego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • samochód ciężarowy do 3,5 t VW Transporter (nr rej. ZS 153MP)
 • przyczepa rolnicza Pronar (nr rej. ZS 4578A)
 • motorower Romet (nr rej. ZS 6914)

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 10.05.2024 r., do godziny 13:00.


Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż niżej wymienionego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • maszt stalowy kratowy usytuowany przy Bosmanacie Portu w Darłowie

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 13.05.2024 r., do godziny 13:00.


Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż niżej wymienionego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • maszt stalowy kratowy usytuowany przy Bosmanacie Portu w Darłowie

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 18.03.2024 r., do godziny 13:00.


Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż nw. zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • samochód ciężarowy do 3,5 t VW Transporter (nr rej. ZS 153MP)
 • przyczepa OPC-1 (nr rej. ZS 6064A)
 • przyczepa rolnicza Pronar (nr rej. ZS 4578A)
 • motorower Romet (nr rej. ZS 6914)
 • samochód ciężarowy Star (nr rej. ZS 889MM)
 • samochód ciężarowy do 3,5 t Nissan Pickup (nr rej. ZS 635MM)
 • przyczepa OPC-1 (nr rej. ZS 3531A)

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 15.03.2024 r., do godziny 13:00.


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania, na czas nieoznaczony, zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. samochodu osobowego FIAT Scudo – nr rejestracyjny: ZS 2028S (z wyposażeniem dodatkowym). Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 02.06.2023 r.


Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morsk​iego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. samochodu osobowego FIAT Scudo – nr rejestracyjny: ZS 2028S (z wyposażeniem dodatkowym). Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 12.05.2023 r., do godziny 13:00.


Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. samochodu osobowego FIAT Scudo – nr rejestracyjny: ZS 2028S (z wyposażeniem dodatkowym). Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 07.04.2023 r., do godziny 13:00.


 

 AKTUALNE OFERTY PRACY DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

 1. Inspektor ds. elektroniki w Zespole Elektroniki w Wydziale Elektroniki i Łączności w Szczecinie (ogłoszenie nr 139187)
 2. Specjalista ds. hydrotechnicznych w Wydziale Dróg i Budowli Morskich (ogłoszenie nr 138984)
 3. Operator  Służby  Kontroli  Ruchu Statków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego  -  Świnoujście  (ogłoszenie nr 138963)
 4. Asystent ds. Służby Kontroli Ruchu Statków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego - Świnoujście (ogłoszenie nr 138961)

Oświadczenia wymagane przy rekrutacji na stanowiska należące do korpusu służby cywilnej:

Wzór


WYNIKI NABORU - KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

 1. Inspektor ds. elektroniki w Wydziale Elektroniki i Łączności Oddział w Świnoujściu (ogłoszenie nr 136920)
 2. Inspektor ds. łączności telefonicznej w Wydziale Elektroniki i Łączności (ogłoszenie nr 136899)
 3. Inspektor Realizujący Funkcje Publicznoprawne ds. Inspekcji Statków (FSC) w Inspektoracie Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC) (ogłoszenie nr 136562)
 4. Bosman Portu ds. nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi i utrzymaniem porządku portowo-żeglugowego w Kapitanacie Portu Darłowo- Umowa o pracę na czas zastępstwa (ogłoszenie nr 137467)
 5. Bosman Portu ds. nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi i utrzymaniem porządku portowo-żeglugowego w Kapitanacie Portu Darłowo (ogłoszenie nr 137186)
 6. Operator Służby Kontroli Ruchu Statków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego - Świnoujście (ogłoszenie nr 136770)
 7. Specjalista ds. hydrotechnicznych w Wydziale Dróg i Budowli Morskich (ogłoszenie nr 136671)
 8. Asystent ds. Służby Kontroli Ruchu Statków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego - Świnoujście (ogłoszenie nr 136011)
 9. Inspektor Realizujący Funkcje Publicznoprawne ds. Inspekcji Statków (FSC) w Inspektoracie Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC)(ogłoszenie nr 136287)
 10. Inspektor ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowo-Księgowym (ogłoszenie nr 136586)
 11. Inspektor Realizujący Funkcje Publicznoprawne ds. Inspekcji Statków (FSC) w Inspektoracie Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC) (ogłoszenie nr 136290)
 12. Bosman Portu w Kapitanacie Portu Kołobrzeg (ogłoszenie numer 136269)
 13. Bosman Portu ds. nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi i utrzymaniem porządku portowo-żeglugowego w Kapitanacie Portu Darłowo (ogłoszenie nr 136631)
 14. Operator Służby Kontroli Ruchu Statków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego - Świnoujście (ogłoszenie nr 136004)
 15. Starszy Inspektor Do spraw: finansowych w Wydziale Finansowo-Księgowym (ogłoszenie nr 135271)
 16. Starszy Oficer Portu Do spraw: nawigacyjnych w Kapitanacie Portu Szczecin (ogłoszenie nr 133720)
 17. Oficer Portu Do spraw: Służby Dyżurnej KPn w Kapitanacie Portu Szczecin (ogłoszenie nr 132914)

 OFERTY PRACY NA STANOWISKA NIENALEŻĄCE DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

 1. Kierownik statku II kat. w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie (nabór na zastępstwo)
 2. Starszy marynarz w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
 3. Robotnik Ochrony Wybrzeża w Urzędzie Morskim w Szczecinie - Obwód Ochrony Wybrzeża Ustronie Morskie - Obchód Ochrony Wybrzeża Gąski (nabór na zastępstwo)
 4. Elektryk ds. obsługi jednostek pływających w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie

Oświadczenia wymagane przy rekrutacji na stanowiska nienależące do korpusu służby cywilnej:

Wzór

Podanie o przyjęcie na praktyki studenckie/uczniów szkół ponadpodstawowych należy złożyć osobiście w kancelarii Urzędu I piętro pok. 130 lub przesłać je pocztą tradycyjną, bądź przesłać skan podania na adres e-mail Urzędu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie o praktyki powinno zawierać:

 • miejscowość i datę
 • Twoje dane osobowe i kontaktowe
 • dane adresata (w tym pełną nazwę i adres firmy)
 • nazwę Twojej uczelni/szkoły, kierunek studiów i specjalizację
 • termin praktyki
 • informację do jakiego Wydziału na praktyki
 • krótkie umotywowanie Twojej prośby
 • własno ręczny podpis podania

Informacje w sprawie praktyk są udzielane pod numerem telefonu 91/4403-240

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC):
ul. Jana z Kolna 9
71-603 Szczecin
Tel.(091) 44 03 594, fax.(+48 91) 44 03 385
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC - filia Słupsk:
Al. Henryka Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk
tel. 59 84 74 212, tel/fax. (+48) 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje:
Joanna Suszko-Nowak – Szczecin, pok. 113, tel.: (91) 44 03 598
Bernadeta Krzeszczyk – Słupsk, pok.4, tel.: (58) 84 74 212

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich

Wnioski:

 • wniosek o rejestrację statku – PS15.PD-02.F01 (doc) (pdf)
 • wniosek o rejestrację statku w budowie – PS15.PD-02.F02 (doc) (pdf)
 • wniosek o zmianę w dokumencie rejestracyjnym statku – PS15.PD-02.F03 (doc) (pdf)
 • wniosek o wykreślenie statku z rejestru – PS.15.PD-02.F06 (doc) (pdf)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku o rejestrację statku w eksploatacji należy dołączyć:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku,
 • jeżeli właścicielem statku jest osoba prawna: dokument stwierdzający pełną nazwę i siedzibę osoby prawnej oraz wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby lub uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu uprawniającego armatora do żeglugi statkiem we własnym imieniu – jeżeli armator nie jest właścicielem statku,
 • jeżeli statek był wcześniej wpisany do jakiegokolwiek innego rejestru – dowód wykreślenia statku t wcześniejszego rejestru,
 • decyzję o nadaniu nazwy zatwierdzoną przez właściwego pod względem terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego lub w przypadku łodzi rybackich decyzję Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

Do wniosku o zmianę w dokumencie rejestracyjnym statku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający dane, które uległy zmianie,
 • oryginał dokumentu rejestracyjnego oraz wszystkie wydane jego odpisy

Do wniosku o wykreślenie statku z rejestru należy dołączyć:

 • oryginał dokumentu rejestracyjnego oraz wszystkie wydane jego odpisy
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek Gminy Miasto Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 94 29
W tytule należy wpisać nazwę statku

Opłaty:
Opłaty za rejestrację statku w eksploatacji, rejestrację statku w budowie, zgłoszenie zmiany w rejestrze – wg. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich

Termin załatwienia sprawy:
W trybie art. 35 k.p.a.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo do odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podkategorie