Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przeprowadza obowiązkowe audyty agencji pośrednictwa pracy marynarzy w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o pracy na morzu. Świadczenie usług pośrednictwa pracy może nastąpić dopiero po pozytywnym audycie i uzyskaniu właściwego dla siedziby agencji Dyrektora Urzędu Morskiego dokumentu uprawniającego do kierowania Marynarzy do pracy na statkach. Wymagania dla agencji zawarte są w rozdziale 3 ustawy o pracy na morzu i rozporządzeniach wykonawczych.

Opłaty
•    Opłaty za przeprowadzenie audytów zawarte są w art. 18 pkt. 9 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o pracy na morzu
•    Opłata za wydanie dokumentu podana jest w art. 18 pkt. 10 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o pracy na morzu

Informacje prawne
•    Konwencja o pracy na morzu z 2006 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 845)
•    Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o pracy na morzu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1569)

Wnioski:
Wniosek o wydanie świadectwa zgodności agencji pośrednictwa pracy marynarzy - PS17.PD-1F01 (DOCX) (PDF)
 
Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC):
ul. Jana z Kolna 9 (budynek Kapitanatu Portu)
71-603 Szczecin
tel.: 91 44 03 594
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC filia Świnoujście:
ul. Wybrzeże Władysława IV 7
72-600 Świnoujście
tel.: 91 44 03 559
fax: 91 44 03 385
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Słupsk:
Al. Henryka Sienkiewicza 18,
76-200 Słupsk
tel.: 59 84 74 212
fax: 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Kołobrzeg:
ul. Morska 8,
78-104 Kołobrzeg
tel.: 94 35 227 03
fax: 94 35 227 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szczegółowe informacje:
- Michał Czubakowski – Główny Inspektor – pok. 115, tel.: 91 44 03 594
- Leszek Skowroński – Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: 59 84 74 233
- Agata Hoppe – Z-ca Głównego Inspektora - pok. 115, tel.: 91 44 03 594


Wykaz agencji pośrednictwa pracy dla Marynarzy uznanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC):
ul. Jana z Kolna 9
71-603 Szczecin
Tel.(091) 44 - 03 - 594, fax.(+48 91) 44-03-385
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC - filia Słupsk:
Al. Henryka Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk
tel. 59 84 74 212, tel/fax. (+48) 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje:
Joanna Suszko-Nowak – Szczecin, pok. 113, tel.: (91) 44 03 598
Bernadeta Krzeszczyk – Słupsk, pok.4, tel.: (58) 84 74 212

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego

Wnioski:

  • wniosek o zatwierdzenie/wykreślenie nazwy statku morskiego – PS15.PD-01.F01 (doc)  (pdf)

Opłaty:
Od decyzji o zatwierdzeniu/wykreśleniu nazwy statku morskiego należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł, zgodnie z Załącznikiem (Część I., poz.53) ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek Gminy Miasto Szczecin 20 1020 4795 0000 9302 0277 94 29
W tytule należy wpisać nazwę statku

Termin załatwienia sprawy:
W trybie ar. 35 k.p.a.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo do odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

PREZENTACJE: 

POIiŚ VII/7.2-1 Moderniacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin - etap II - 2011 rok

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

Zamówienia poniżej 30 000 euro:

Przetargi Nieograniczone:


PartiSEApate

 

Spotkanie Projektu Baltic SCOPE w Szczecinie

W dniach 20-22 czerwca 2016 r. Urząd Morski w Szczecinie był gospodarzem VI Spotkania Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku oraz IV Spotkania Partnerów Projektu.

VI Spotkanie Planistów poświęcone było omówieniu zaawansowania prac i zdobytych doświadczeń partnerów projektu na poszczególnych polach współpracy, a także podsumowaniu wyników spotkań dwu i trójstronnych przeprowadzonych w celu zidentyfikowania interesów poszczególnych krajów i oceny występujących transgranicznych synergii i konfliktów. Przedyskutowano także wstępne rekomendacje płynące z prac nad obszarami tematycznymi i transgranicznymi.

Spotkanie Partnerów Projektów służyło wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy obszarami Centralnego i Południowo Zachodniego Bałtyku oraz w zakresie podejścia ekosystemowego w MSP, a także wypracowaniu rekomendacji dla rozwiązania ujawnionych problemów.

W spotkaniach wzięli udział uczestnicy reprezentujący organy administracji odpowiedzialnej za morskie planowanie przestrzenne z Polski (Urząd Morski w Szczecinie, Słupsku i Gdyni oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), Niemiec (Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna - BSH), Danii (Duńska Administracja Morska), Szwecji (Szwedzka Agencja ds. Gospodarki Morskiej i Wodnej), Łotwy (Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego) i Estonii (Ministerstwo Finansów), a także przedstawiciele regionalnych organizacji (HELCOM i VASAB) oraz jednostek naukowo-badawczych (Nordregio, Fiński Instytut Środowiska SYKE i Instytut Morski w Gdańsku).

Więcej informacji na temat projektu dostępne na stronie www.balticscope.eu


20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 21.06.2016 Gościnny wykład przedstawiciela PTMEW 21.06.2016 Oficjalne powitanie uczestników Spotkania Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21.06.2016 Spotkanie Grupy Sterującej 21.06.2016 Spotkanie Grupy Sterującej Uczestnicy spotkań 21.06.2016 Wspólne zwiedzanie miastaSpotkanie inaugurujące projekt

W dniach 18-19 marca 2015 roku, w Göteborgu, odbyło się spotkanie oficjalnie inaugurujące międzynarodowy projekt "Baltic SCOPE Towards coherence and cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans".

Projekt jest poświęcony wypracowaniu procedur uzgodnień transgranicznych dla planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich nakazanych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r., ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Działania objęte projektem stanowią realizację jednego z celów Zintegrowanej Polityki Morskiej UE. Zgodnie z dyrektywą, wszystkie kraje nadbałtyckie mają objąć planami zagospodarowania przestrzennego obszary Bałtyku do roku 2021, w związku z czym wypracowanie zasad sporządzania i uzgadniania tych planów w kontekście transgranicznym jest bardzo istotne. Biorąc pod uwagę specyfikę lokalną i różnice prawne, występujące w każdym z krajów, projekt podzielono na dwie części (studia przypadków).

Pierwszy dotyczy obszaru południowo-zachodniego Bałtyku, gdzie partnerami są: Polska, Szwecja, Niemcy i Dania, drugi Bałtyku centralnego - z partnerami ze Szwecji, Estonii i Łotwy. Uzgodnienia obejmą: żeglugę, rybołówstwo, infrastrukturę i energetykę oraz oddziaływanie na środowisko morskie. Liderem projektu jest Szwedzka Agencja ds. Gospodarki Morskiej i Wodnej (Swedish Agency for Marine and Water Management - SwAM). Partnerami projektu są przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne na obszarach morskich z krajów nadbałtyckich: Niemiec, Polski, Danii, Łotwy, Estonii oraz organizacji: VASAB i HELCOM, a także instytutów badawczych: Nordregio i SYKE. Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, który jako partner projektu reprezentuje Ministra Infrastuktury i Rozwoju, Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Baltic SCOPE jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (poza programem operacyjnym) na postawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym ogólna wartość umowy wynosi 2 638 852 EUR. Czas trwania projektu - 24 miesiące.

Wniosek aplikacyjny został zatwierdzony przez Komisję Europejską i planowane jest podpisanie umowy z KE przez Lidera Projektu, reprezentującego wszystkich partnerów przed końcem marca 2015 r. W następnej kolejności Lider Projektu podpisze umowy partnerskie z poszczególnymi partnerami. Dodatkowe informacje na temat projektu Baltic SCOPE dostępne są w języku angielskim na stronie SwAM.

 

Fot. Kat Singer - SwAM

 

Opracowania mapowe lądowych granic kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie w formacie graficznym PDF do przeglądania z użyciem oprogramowania Adobe Acrobat Reader.

Program do pobrania ze strony: https://get.adobe.com/pl/reader/

Aktualizacja 2020-11-18.

 


DU
DYREKTOR URZĘDU
DIM
Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej
DT
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
DON
Zastępca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
FK Wydział Finansowo-Księgowy FSC/PSC Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu OW Inspektorat Ochrony Wybrzeża ON Wydział Oznakowania Nawigacyjnego
PO Wydział Prawno-Organizacyjny CMKE Sekretariat Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej GPG Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji PM Wydział Pomiarów Morskich
SP Wydział Spraw Pracowniczych DM Wydział Dokumentów Marynarzy TI Wydział Techniczno-Inwestycyjny E Wydział Energetyczny
BSOŻ Biuro Spraw Obronnych Żeglugi KPn Kapitanat Portu Szczecin DBM Wydział Dróg i Budowli Morskich Wydział Elektroniki i Łączności
BDU Biuro Dyrektora Urzędu KPe Kapitanat Portu Świnoujscie ZT Wydział Zaopatrzenia i Transportu BONn Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
ISO Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania KPd Kapitanat Portu Dziwnów GA Wydział Gospodarczo - Administracyjny BONe Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujsciu
IN Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPt Kapitanat Portu Trzebież     WiT Wydział Technologii Informatycznych
BHP Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KPk Kapitanat Portu Kołobrzeg        
KAW Zespół ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego KPdr Kapitanat Portu Darłowo        
KZ Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej P.POŻ. Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej        
    IRM Inspektorat Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego        
    Wydział Środowiska        

Podkategorie