Aktualne zasady obsługi i godziny przyjmowania klientów w Wydziale Dokumentów Marynarzy:

Osobistego stawiennictwa w Urzędzie wymagają jedynie poniższe sprawy:

- odbiór książeczki żeglarskiej,
- potwierdzenie zgodności z zapisami w książeczce żeglarskiej dla potrzeb zewnętrznych instytucji (np. UKE - GMDSS).

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące złożenia wniosku o książeczkę żeglarską, jej odbiór, albo chcesz uzyskać informacje na temat potwierdzenia wyciągu pływania dla potrzeb zewnętrznych instytucji (np. UKE - GMDSS) – zadzwoń:

tel. 91 44 03 412 - Wydział Dokumentów Marynarzy w Szczecinie,
tel. 59 84 74 225 - Wydział Dokumentów Marynarzy w Słupsku.

W przypadku pozostałych spraw wizyta w Urzędzie nie jest konieczna.


Wnioski o wydanie lub odnowienie dokumentów kwalifikacyjnych (dyplomów, świadectw, świadectw przeszkoleń) można składać również drogą pocztową (listownie) albo poprzez platformę ePUAP (nie wysyłaj wniosku e-mailem!). Wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej można złożyć przez platformę ePUAP (w przypadku książeczki wniosku nie można złożyć listownie).

Gotowe dokumenty kwalifikacyjne (dyplomy, świadectwa) mogą być odbierane przez marynarzy osobiście (lub przez upoważnioną osobę) albo przesłane na wskazany przez interesanta adres, w następującej formie:
- listem poleconym – na koszt Urzędu,
- pocztą kurierską (Pocztex) - na koszt marynarza, na jego wniosek. Opłata wynosi 17,95 zł.

Nie ma możliwości odesłania książeczki żeglarskiej - ten dokument należy odebrać osobiście.

Biura przyjęć interesantów w Szczecinie i Słupsku są czynne w godzinach od 8.00 do 14.00.

Kasa w budynku Kapitanatu Portu Szczecin jest czynna w godzinach od 8.00 do 13.00, płatności w kasie można dokonywać w formie gotówkowej i bezgotówkowej przez terminal płatniczy.

Osoby składające wnioski w Słupsku mogą dokonać płatności bezgotówkowej na miejscu - stanowisko obsługi jest wyposażone w terminal płatniczy.

Przy stanowiskach obsługi może znajdować się tylko jedna, obsługiwana osoba. Prosimy podejść do stanowiska z wypełnionymi dokumentami. Prosimy wypełnić dokumenty w domu lub przy stolikach obok biura podawczego lub przy wejściu głównym.


I. Odnowienie dyplomu – złożenie wniosku drogą elektroniczną przez platformę ePUAP

1. Upewnij się, że masz założony profil zaufany, ePodpis lub podpis kwalifikowany. Profil zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu przez bankowość elektroniczną lub korzystając z innych możliwości, szczegóły znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

2. Przygotuj potrzebne dokumenty:

Uwaga: wniosek, wyciąg pływania, oświadczenie i formularz dot. wysyłki dokumentów należy własnoręcznie podpisać, zeskanować i przesłać wraz z resztą wymaganych skanów dokumentów poprzez platformę ePUAP (Skrzynka ePUAP: /Urzmorszc/SkrytkaESP).
Jeśli Twój wniosek nie będzie kompletny lub skany będą nieczytelne – skontaktujemy się Tobą, żeby jak najszybciej wyjaśnić sprawę. Prosimy – podaj we wniosku swój nr telefonu, to ułatwi szybki kontakt.


II. Odnowienie świadectw przeszkoleń na statki pasażerskie lub świadectw przeszkoleń stopnia wyższego na zbiornikowce (chemikalia, produkty naftowe, gazy skroplone) - złożenie wniosku drogą elektroniczną przez platformę ePUAP.

1. Upewnij się, że masz założony profil zaufany, ePodpis lub podpis kwalifikowany. Profil zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu przez bankowość elektroniczną lub korzystając z innych możliwości, szczegóły znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

2. Sprawdź czy posiadasz odpowiednią praktykę pływania:

 • 12 miesięcy praktyki pływania na statkach pasażerskich w okresie ostatnich 5 lat – gdy odnawiasz świadectwo przeszkolenia na statki pasażerskie,
 • 3 miesiące praktyki pływania na danym typie zbiornikowca w okresie ostatnich 5 lat – gdy odnawiasz świadectwo stopnia wyższego na zbiornikowce.

3. Przygotuj potrzebne dokumenty:

Uwaga: wniosek, wyciąg pływania, oświadczenie i formularz dot. wysyłki dokumentów należy własnoręcznie podpisać, zeskanować i przesłać wraz z resztą wymaganych skanów dokumentów poprzez platformę ePUAP
Skrzynka ePUAP: /Urzmorszc/SkrytkaESP
Jeśli Twój wniosek nie będzie kompletny lub skany będą nieczytelne – skontaktujemy się Tobą, żeby jak najszybciej wyjaśnić sprawę. Prosimy – podaj we wniosku swój nr telefonu, to ułatwi szybki kontakt.


III. Wydanie dyplomu/ świadectwa/ świadectwa przeszkolenia po raz pierwszy, odnowienie/ wymiana świadectw z przeszkoleń - złożenie wniosku drogą elektroniczną przez platformę ePUAP.

1. Upewnij się, że masz założony profil zaufany, ePodpis lub podpis kwalifikowany. Profil zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu przez bankowość elektroniczną lub korzystając z innych możliwości, szczegóły znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

2. Przygotuj potrzebne dokumenty. Wnioski wymagające przedłożenia wyciągów pływania oraz oryginałów innych dokumentów, takich jak świadectwa szkolne, świadectwa zdrowia, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, zaświadczenia o rozliczeniu książek praktyk itp. mogą być składane w postaci elektronicznej, pod warunkiem przesłania wyraźnych skanów wymaganych dokumentów wraz ze stosownym oświadczeniem dot. zgodności przesyłanych skanów z oryginałami. Jeśli nie jesteś pewny jakie dokumenty powinieneś przesłać – zadzwoń: tel. 91 44 03 463 - Wydział Dokumentów Marynarzy w Szczecinie,
tel. 59 84 74 213 - Wydział Dokumentów Marynarzy w Słupsku.

3. Wszystkie potrzebne formularze znajdziesz w zakładce dokumenty marynarzy, wnioski i formularze

4. Jeśli Twoja sprawa wymaga udokumentowania praktyki pływania przygotuj:

 • wypełniony, podpisany i zeskanowany wyciąg pływania,
 • skan książeczki żeglarskiej (strona z danymi osobowymi i strony z wpisami uwzględnionymi w wyciągu pływania, skanuj rozłożoną książeczkę a nie pojedyncze strony)

Pamiętaj by przed zeskanowaniem podpisać dokumenty, które tego wymagają (np. odpowiedni wniosek, formularz wysyłki, formularz oświadczenia). Opieramy się na skanach Twoich dokumentów, potrzebne jest zatem wypełnione, podpisane i zeskanowane oświadczenie o zgodności skanów z oryginałami.

5. Pamiętaj o niezbędnych opłatach, zdjęciu, formularzu wysyłki, potrzebne będą:

 • wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgody na wysyłkę:
  listem poleconym – na koszt urzędu
  kurierem Pocztex – na koszt marynarza
 • dowód opłaty (przesyłka zwykła)    (nr konta: NBP O/O Szczecin nr 17 1010 1599 0028 9922 3100 0000 , tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opłata za …., wysokość opłat za poszczególne dokumenty znajdziesz w cenniku)
 • dowód opłaty (przesyłka kurierska) (nr konta: NBP O/O Szczecin nr 67 1010 1599 0028 9922 3000 0000 , tylko jeśli wybierasz przesyłkę kurierską (17,95 zł), nr konta, tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opłata za przesyłkę kurierską)
 • plik zawierający kolorową fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB w formacie: jpg, bmp, tiff lub png

Uwaga: wniosek, formularz dot. wysyłki dokumentów, wyciąg pływania i oświadczenie (jeśli są w danej sprawie wymagane) należy własnoręcznie podpisać, zeskanować i przesłać wraz z resztą wymaganych skanów dokumentów poprzez platformę ePUAP (Skrzynka ePUAP: /Urzmorszc/SkrytkaESP).


Jeśli Twój wniosek nie będzie kompletny lub skany będą nieczytelne – skontaktujemy się Tobą, żeby jak najszybciej wyjaśnić sprawę. Prosimy – podaj we wniosku swój nr telefonu, to ułatwi szybki kontakt.
Informacje na temat odnowienia poszczególnych świadectw przeszkoleń są dostępne w zakładce dokumenty marynarzy, Świadectwa przeszkoleń – warunki uzyskania, odnowienia i wymiany


IV. Złożenie wniosku drogą pocztową.

Jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego, nie chcesz lub nie możesz złożyć wniosku elektronicznego lub mieszkasz za granicą, dokumenty możesz przesłać pocztą. Tak jak w przypadku wniosków elektronicznych potrzebny będzie wniosek oraz dokumenty wymagane do załatwienia danej sprawy. Skorzystaj z formularzy i informacji podanych powyżej, w punktach I, II i III, w Twoim przypadku zamiast skanów prześlij nam:

 • wypełniony, podpisany i zeskanowany wniosek,
 • wypełniony, podpisany i zeskanowany wyciąg pływania (jeśli jest wymagany w Twojej sprawie),
 • kopię książeczki żeglarskiej (strona z danymi osobowymi i strony z wpisami uwzględnionymi w wyciągu pływania),
 • kopię świadectwa zdrowia (jeśli jest wymagane w Twojej sprawie)
 • oryginały potrzebnych załączników (w zależności od sprawy mogą być to np. zaświadczenie o zdanym egzaminie, zaświadczenie o ukończonych szkoleniach w ośrodku szkoleniowym, zaświadczenie o zaliczeniu książki praktyk itp.)
 • kopię dyplomu uczelni lub świadectwa szkolnego (jeśli są wymagane w Twojej sprawie)
 • wypełnione i podpisane oświadczenie o zgodności załączonych do wniosku kopii dokumentów z oryginałami,
 • wypełniony i podpisany formularz wysyłki (do wyboru list polecony lub kurier)
  listem poleconym – na koszt urzędu
  kurierem Pocztex – na koszt marynarza
 • wyraźne aktualne zdjęcia legitymacyjne lub paszportowe (jeśli są wymagane do danej sprawy: w przypadku dyplomów i świadectw kwalifikacyjnych potrzebne są 2 sztuki, w przypadku świadectw z przeszkoleń – tych ze zdjęciem, potrzebna jest jedna fotografia)
 • dowód opłaty (przesyłka zwykła)    (nr konta: NBP O/O Szczecin nr 17 1010 1599 0028 9922 3100 0000 , tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opłata za …., wysokość opłat za poszczególne dokumenty znajdziesz w cenniku)
 • dowód opłaty (przesyłka kurierska) (nr konta: NBP O/O Szczecin nr 67 1010 1599 0028 9922 3000 0000 , tylko jeśli wybierasz przesyłkę kurierską (17,95 zł), nr konta, tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opłata za przesyłkę kurierską)

Jeśli nie jesteś pewny jakie dokumenty powinieneś przesłać – zadzwoń i upewnij się:
tel. 91 44 03 463 - Wydział Dokumentów Marynarzy w Szczecinie,
tel. 59 84 74 213 - Wydział Dokumentów Marynarzy w Słupsku.

Wniosek, wyciąg pływania, oświadczenie dot. zgodności przesyłanych kopii dokumentów z oryginałami i formularz dot. wysyłki dokumentów należy własnoręcznie podpisać i przesłać wraz z kopiami wymaganych dokumentów na adres Wydziału Dokumentów Marynarzy w Szczecinie lub Słupsku (wybierz ten oddział, w którym do tej pory załatwiałeś większość spraw):

Urząd Morski w Szczecinie
Wydział Dokumentów Marynarzy
ul. Jana z Kolna 9,
71-603 Szczecin

Urząd Morski w Szczecinie
Zespół Dokumentów Marynarzy w Słupsku
ul. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk

Jeśli Twój wniosek nie będzie kompletny lub kopie będą nieczytelne – skontaktujemy się Tobą, żeby jak najszybciej wyjaśnić sprawę. Prosimy – podaj we wniosku swój nr telefonu, to ułatwi szybki kontakt.
Wszystkie formularze, cennik, nr konta, dane telefoniczne, mailowe i adresowe Wydziału Dokumentów Marynarzy a także inne przydatne informacje są dostępne w zakładce dokumenty marynarzy.


V. Wydanie książeczki żeglarskiej - złożenie wniosku drogą elektroniczną przez platformę ePUAP.

Wniosek o wydanie/ wymianę książeczki żeglarskiej można złożyć elektronicznie przez platformę ePUAP, w tym przypadku wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym (e-dowodem).

Co trzeba załączyć do wniosku?

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz
  od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (fotografia paszportowa, dobrej jakości),
 • wzór podpisu,
 • ważne świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w zakresie bezpieczeństwa, wydane w oparciu o Prawidło VI Konwencji STCW, czyli:
  • zintegrowane świadectwo w zakresie bezpieczeństwa, albo
  • świadectw w zakresie: indywidualnych technik ratunkowych, bezpieczeństwa własnego odpowiedzialności wspólnej, p-poż stopnia podstawowego lub wyższego, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej lub w zakresie pierwszej pomocy medycznej, albo
  • świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych;
 • oświadczenie o posiadaniu świadectwa zdrowia stwierdzającego zdolność do pracy na statku, wystawionego przez uprawnionego lekarza. Oświadczenie nie jest wymagane, gdy wniosek składa praktykant (czyli uczeń lub student kierowany na praktykę na statku).
  Oświadczenie jest wpisane we wniosku, wystarczy je zaznaczyć,
 • dowód wniesienia opłaty za wystawienie książeczki żeglarskiej,

Jeśli osoba ubiegająca się o wydanie książeczki żeglarskiej jest skierowanym do odbycia praktyki na statku uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem, młodocianym, który zawarł z armatorem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub osobą, która nie ukończyła szkoleń w zakresie bezpieczeństwa wymienionych powyżej, ale pozostaje w stosunku pracy z armatorem, to zamiast świadectw ukończenia szkolenia podstawowego w zakresie bezpieczeństwa dołącza do wniosku:

 • zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie książeczki żeglarskiej, w przypadku ucznia niepełnoletniego, oraz oświadczenie dyrektora szkoły ponadpodstawowej, że osoba składająca wniosek jest uczniem kierowanym na praktykę ujętą w programie nauczania, lub oświadczenie armatora statku o rodzaju zawartej lub zamierzonej umowy o praktyczną naukę zawodu ucznia szkoły ponadpodstawowej - w przypadku gdy wniosek składa uczeń szkoły ponadpodstawowej
 • oświadczenie rektora uczelni, że osoba składająca wniosek jest studentem kierowanym na praktykę ujętą w programie kształcenia – w przypadku gdy wniosek składa student;
 • zgodę rodziców lub opiekunów prawnych młodocianego na wydanie książeczki żeglarskiej oraz oświadczenie armatora statku o zawartej z młodocianym umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego – w przypadku gdy wniosek składa młodociany;
 • oświadczenie armatora statku o zawartej umowie o pracę – w przypadku gdy wniosek składa osoba, która nie posiada podstawowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, pozostająca z armatorem w stosunku pracy.

Jak poprawnie złożyć wniosek?

 1. Upewnij się, że masz założony profil zaufany, ePodpis lub podpis kwalifikowany. Profil zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu przez bankowość elektroniczną lub korzystając z innych możliwości, szczegóły znajdziesz na stronie: : https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
 2. Wypełnij i wydrukuj wniosek o wydanie/ wymianę książeczki żeglarskiejoraz złóż w wyznaczonym miejscu wyraźny wzór podpisu. Do złożenia wzoru podpisu należy użyć czarnego długopisu lub cienkopisu. Wzór podpisu zostanie przeniesiony do książeczki żeglarskiej, dlatego tak ważne jest, by był wyraźny. Pamiętaj, żeby zaznaczyć miejsce odbioru książeczki (musisz ją odebrać osobiście). Odpowiednio przygotowany wniosek należy zeskanować i zapisać w formacie jpg, tiff lub png.
 3. Przygotuj odpowiedni plik, zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. Plik trzeba zapisać w formacie jpg, png lub tiff. Potrzebujemy fotografię wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami ( musi być to zdjęcie paszportowe, dobrej jakości).
 4. Wygeneruj lub zeskanuj dowód opłaty za wydanie książeczki żeglarskiej (nr konta: NBP O/O Szczecin nr 17101015990028992231000000, tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opłata za książeczkę żeglarską. Opłata za wydanie książeczki wynosi 200 zł, w przypadku gdy książeczka wystawiana jest dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub studenta - opłata wynosi 100 zł)..
 5. Przygotuj potrzebne dokumenty, opisane w punkcie V, które Ciebie dotyczą.
 6. Wniosek wraz z cyfrowym zdjęciem i resztą wymaganych skanów dokumentów należy wysłać poprzez platformę ePUAP (Skrzynka ePUAP: /Urzmorszc/SkrytkaESP). Pamiętaj, że wniosek należy opatrzyć elektronicznym podpisem!.

Jeśli Twój wniosek nie będzie kompletny lub skany będą nieczytelne – skontaktujemy się z Tobą, żeby jak najszybciej wyjaśnić sprawę. Prosimy – podaj we wniosku swój nr telefonu, to ułatwi szybki kontakt.

Wszystkie formularze, cennik, nr konta, dane telefoniczne, mailowe i adresowe Wydziału Dokumentów Marynarzy, a także instrukcja składania wniosków przez ePUAP inne przydatne informacje są dostępne w zakładce dokumenty marynarzy https://www.ums.gov.pl/dokumenty-marynarzy


 Pozostałe instrukcje