W czwartek, 11 stycznia, w Mielnie odbyła się konferencja informacyjna, poświęcona zrealizowanemu przez Urząd Morski w Szczecinie projektowi pn. „Przebudowa wraz z rozbudową systemu umocnień brzegowych w Mielnie”. W konferencji wzięli udział m.in. Dominik Gronet, zastępca burmistrza Mielna, Sylwia Halama, wójt gminy Będzino oraz Mirosława Diwyk-Koza, rzecznik Urzędu Miejskiego w Mielnie, a także przedstawiciele wykonawców, inżyniera kontraktu i pomocy technicznej, uczestniczący w pracach przy tym wieloelementowym, złożonym projekcie. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to 83,4 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło ostatecznie 100%.

 

Konferencja informacyjna w Mielnie Konferencja informacyjna w Mielnie Konferencja informacyjna w Mielnie

Mielno Pleśna Kołobrzeg

Wykonane elementy projektu:
- nowa opaska brzegowa z kamienia łamanego (1673 m) i nowy system drewnianych ostróg brzegowych (33 szt.) w Mielnie,
- modernizacja istniejącej opaski z gwiazdobloków w Mielnie (924 m),
- dwie nowe, kamienne opaski brzegowe w Kołobrzegu (1320 m) i Pleśnej (740 m),
- dwa etapy sztucznego zasilania brzegu w Mielnie (dwa razy po ok. 175 tys. m sześciennych piasku) oraz sztuczne zasilanie plaży w Kołobrzegu i w Pleśnej (Kołobrzeg - ok. 185 tys. m³, Pleśna – ok. 104 tys. m³).

Wykonawcy, wyłonieni w postępowaniach przetargowych to m.in.:
roboty budowlane - PHU „HYDROBUD” z Ustronia Morskiego,
sztuczne zasilanie - konsorcjum firm PRCiP Sp. z o.o. z Gdańska (lider konsorcjum), Hegemann GmbH oraz Rohde Nielsen A/S.

Szczegółowe informacje na temat realizacji poszczególnych etapów projektu znajdą Państwo tutaj:
https://www.ums.gov.pl/projekty_unijne/info-o-projekcie-mielno.pdf