KOMUNIKAT – ograniczenia w obsłudze interesantów Wydziału Dokumentów Marynarzy w Szczecinie i Słupsku

W związku z kolejnymi ograniczeniami, wynikającymi z sytuacji epidemicznej, mając na uwadze zagrożenia dla zdrowia zarówno klientów jak i pracowników Urzędu, informujemy o zasadach obsługi spraw, załatwianych przez Wydział Dokumentów Marynarzy:

osobistego stawiennictwa w Urzędzie wymagają jedynie poniższe sprawy:

- złożenie wniosku o wydanie książeczki żeglarskiej,
- odbiór książeczki żeglarskiej,
- potwierdzenie wyciągu pływania za zgodność z zapisami w książeczce żeglarskiej dla potrzeb zewnętrznych instytucji. .

W przypadku pozostałych spraw wizyta w Urzędzie nie jest konieczna. Wnioski o wydanie lub odnowienie dokumentów kwalifikacyjnych (dyplomów, świadectw, świadectw przeszkoleń) można składać również drogą pocztową albo poprzez platformę ePUAP.
Wnioski wymagające przedłożenia wyciągów pływania oraz oryginałów innych dokumentów, takich jak świadectwa zdrowia, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, zaświadczenia o rozliczeniu książek praktyk itp. mogą być składane w postaci elektronicznej, pod warunkiem przesłania wyraźnych skanów wymaganych dokumentów wraz ze stosownym oświadczeniem dot. zgodności przesyłanych skanów z oryginałami. W takich przypadkach opłatę należy uiścić przelewem na konto Urzędu. W przypadku dokumentów ze zdjęciem, do wniosku składanego elektronicznie należy dołączyć plik zawierający kolorową fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB w formacie: jpg, bmp, tiff lub png.

Uwaga: wniosek, wyciąg pływania, oświadczenie i zgodę na wysyłkę dokumentów należy własnoręcznie podpisać, zeskanować i przesłać wraz z resztą wymaganych skanów dokumentów poprzez platformę ePUAP (Skrzynka ePUAP: /Urzmorszc/SkrytkaESP)

ODNOWIENIE DYPLOMU – ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Potrzebne dokumenty:

wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgody na wysyłkę:

Adresy do wysyłki: Skrzynka ePUAP: /Urzmorszc/SkrytkaESP

W przypadku wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną: wniosek, wyciąg pływania, oświadczenie dot. zgodności przesyłanych kopii dokumentów z oryginałami i formularz dot. wysyłki dokumentów należy własnoręcznie podpisać i przesłać wraz z kopiami wymaganych dokumentów na adres Wydziału Dokumentów Marynarzy w Szczecinie lub Słupsku:

Urząd Morski w Szczecinie
Wydział Dokumentów Marynarzy
ul. Jana z Kolna 9,
71-603 Szczecin

Urząd Morski w Szczecinie
Zespół Dokumentów Marynarzy w Słupsku
ul. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk

Wszystkie formularze, cennik, nr konta, dane telefoniczne i adresowe Wydziału Dokumentów Marynarzy a także inne przydatne informacje są dostępne w zakładce dokumenty marynarzy.

Uwaga: w okresie trwania epidemii gotowe dokumenty będą przesyłane na wskazany przez interesanta adres przesyłki, w następującej formie:
- tradycyjną pocztą w formie przesyłki poleconej – na koszt Urzędu,
- pocztą kurierską (Pocztex) - na koszt marynarza, na jego wniosek.

Odbiór osobisty dokumentu innego niż książeczka żeglarska zostaje ograniczony tylko do wyjątkowych sytuacji, związanych z wyjazdem na statek.

Biura przyjęć interesantów Wydziału w Szczecinie są czynne w zwykłych godzinach, tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00.

Wizyta w biurze przyjęć w Słupsku jest możliwa po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu (tel.: 59 8474 213, 59 8474 263, 59 8474 254)

Kasa w budynku Kapitanatu Portu Szczecin jest czynna w godzinach od 8.00 do 13.00, płatności w kasie można dokonywać w formie bezgotówkowej przez terminal płatniczy.

Osoby składające wnioski w Słupsku mogą dokonać płatności bezgotówkowej na miejscu - stanowisko obsługi jest wyposażone w terminal płatniczy.

W czasie wizyty w Urzędzie należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz zasłaniać usta i nos.
Przy stanowiskach obsługi może znajdować się tylko jedna, obsługiwana osoba.