• Budowa opasek brzegowych w m. Pleśna (km 316,31 – 317,05) i na wysokości Ekoparku Wschodniego w Kołobrzegu (km 327,42 – 328,74)
  Znak sprawy PO-II.2610.67.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Świadczenia zdrowotne na 2022 rok dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie.
  Znak sprawy PO-II.2610.63.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Lodołamanie w okresie zimowym 2021/2022.
  Znak sprawy PO-II.2610.65.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH.
  Znak sprawy PO-II.2610.66.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Serwisowanie Zintegrowanego Systemu Hydrograficznego 2040CD zainstalowanego na jednostce sondażowej „WEGA”.
  Znak sprawy PO-II.2610.64.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nabrzeża i slipu wraz z infrastrukturą w porcie Wolin.
  Znak sprawy PO-II.2610.60.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa sprzętu komputerowego, macierzy praz oprogramowania dla potrzeb UMS.
  Znak sprawy PO-II.2610.61.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Sztuczne zasilanie brzegu w miejscowości Wicie.
  Znak sprawy PO-II.2610.62.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH.
  Znak sprawy PO-II.2610.54.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Ochrona osób i mienia na nieruchomościach będących we władaniu Urzędu Morskiego w Szczecinie.
  Znak sprawy PO-II.2600.5.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO POMOSTU CUMOWNICZNEGO ORAZ POLA REFULACYJNEGO D.
  Znak sprawy PO-II.2610.57.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa mebli biurowych i warsztatowych dla BONn.
  Znak sprawy PO-II.2610.58.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa samochodu typu pick up.
  Znak sprawy PO-II.2610.59.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa składników umundurowania i oznak służbowych dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Znak sprawy PO-II.2610.56.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wywóz stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z nieruchomości Urzędu Morskiego w Szczecinie.
  Znak sprawy PO-II.2610.50.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wykonanie sztucznego zasilania brzegu morskiego w m. Kołobrzeg i m. Ustronie Morskie
  Znak sprawy PO-II.2610.55.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Prace remontowe stałego oznakowania nawigacyjnego: Remont dalb nawigacyjnych
  Znak sprawy PO-II.2610.53.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wydobycie i transport do Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu wraku łodzi rybackiej MIZ-20.
  Znak sprawy PO-II.2610.52.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont pokrycia dachu na budynku „Czerwonego Ratusza” w Szczecinie.
  Znak sprawy PO-II.2610.49.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynku Latarni Morskiej w Świnoujściu.
  Znak sprawy PO-II.2610.48.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Prace czerpalno-refulacyjne na torach podejściowych i torze przelotowym w porcie Trzebież.
  Znak sprawy PO-II.2610.46.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, macierzy, firewalla, serwera wirtualizacji, oprogramowania, stacji roboczych dla potrzeb UMS.
  Znak sprawy PO-II.2600.4.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wykonanie projektu odbudowy stawy zachodniej III BT oraz nadzór autorski w całym okresie trwania robót budowlanych.
  Znak sprawy PO-II.2610.47.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Przebudowa (wymiana) 3 ostróg brzegowych w miejscowości Dziwnów km 388,100-388,500.
  Znak sprawy PO-II.2610.42.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Przebudowa Nabrzeża Postojowego wraz z wyciągiem łodziowym w Morskim Porcie Lubin” .
  Znak sprawy PO-II.2610.44.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Pełnienie funcji Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. „Przebudowa Nabrzeża Postojowego wraz z wyciągiem łodziowym w Morskim Porcie Lubin".
  Znak sprawy PO-II.2610.43.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Prace czerpalne na torze podejściowym do portu w Darłowie.
  Znak sprawy PO-II.2610.45.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Prace konserwacyjno-remontowe w obiektach UMS w Porcie Świnoujście.
  Znak sprawy PO-II.2610.40.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Konserwacja wałów i rowów opaskowych na Polu refulacyjnym Mańków wraz z budową mnichów stalowych.
  Znak sprawy PO-II.2610.41.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Prace czerpalno-refulacyjne w 2021 r.
  Znak sprawy PO-II.2610.39.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Rozbudowa zaplecza warsztatowego dla Ochrony Wybrzeża w Ustroniu Morskim
  Znak sprawy PO-II.2610.34.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Budowa opasek brzegowych na trzech odcinkach brzegu morskiego w miejscowości Kołobrzeg, Międzywodzie, Jarosławiec (w systemie zaprojektuj i wybuduj)
  Znak sprawy PO-II.2610.39.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Szczecinie (edycja 2021 r.)
  Znak sprawy PO-II.2610.32.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont nabrzeża i wymiana systemu odbojowego BON w Świnoujście
  Znak sprawy PO-II.2610.35.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont jednostki pływającej Galaktyka w celu odnowienia klasy PRS
  Znak sprawy PO-II.2610.36.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych oraz jednostek pływających z dodatkowym wyposażeniem, dronów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  Znak sprawy PO-II.2600.3.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wykonanie modernizacji obiektu i terenu nieruchomości Punktu Obserwacyjnego ul. Ku Morzu 1, 72-600 Świnoujście
  Znak sprawy PO-II.2610.30.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej
  Znak sprawy PO-II.2610.28.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont jednostki pływającej Galaktyka w celu odnowienia klasy PRS
  Znak sprawy PO-II.2610.29.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa z montażem 2 dźwigów osobowych w budynku „Czerwonego Ratusza”
  Znak sprawy PO-II.2610.19.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Prace czerpalne w Dziwnowie, Darłowie i Kołobrzegu
  Znak sprawy PO-II.2610.26.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont oznakowania nawigacyjnego: Stawa zachodnia I Brama Torowa, Stawa światła wejściowego na wschodniej i zachodniej głowicy falochronu- K. Piastowski, Stawa cyplowa nacyplu N - Półwysep Kosa..
  Znak sprawy PO-II.2610.25.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa z montażem wind (wciągarek hydraulicznych)na pogłębiarkę Mątwa.
  Znak sprawy PO-II.2610.27.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Wykonanie modernizacji obiektu i terenu nieruchomości Punktu Obserwacyjnego ul. Ku Morzu 1, 72-600 Świnoujście.
  Znak sprawy PO-II.2610.16.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Bieżące utrzymanie wałów na polu refulacyjnym D.
  Znak sprawy PO-II.2610.21.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Znak sprawy PO-II.2610.17.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont stałego oznakowania nawigacyjnego Stawa Dolna oraz Stawa Górna nabieżnika Krępa.
  Znak sprawy PO-II.2610.22.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont jednostki k/h "GALAKTYKA" w celu odnowienia klasy PRS
  Znak sprawy PO-II.2610.23.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Podział nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów leśnych Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, na terenie powiatu Koszalińskiego
  Znak sprawy PO-II.2610.24.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Prace czerpalne na Odrze Zachodniej w 2021 r.
  Znak sprawy PO-II.2610.20.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Pełnienie funkcji Pomocy technicznej w ramach projektu: ,,Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno" POIS.02.01.00-00-0028/17-00.
  Znak sprawy PO-II.2610.18.21.
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Projekt przebudowy falochronów w Porcie Darłowo wraz z poprawą warunków falowania wewnątrz basenu poprzez budowę nowych obiektów hydrotechnicznych,
  Znak sprawy PO-II.2610.11.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu: ,,Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno" POIS.02.01.00-00-0028/17-00
  Znak sprawy PO-II.2600.1.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont oznakowania nawigacyjnego
  Znak sprawy PO-II.2610.9.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa z montażem wind (wciągarek hydraulicznych) na pogłębiarkę Mątwa
  Znak sprawy PO-II.2610.12.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont stałego oznakowania nawigacyjnego: „Stawa Dolna nabieżnika Święta”
  Znak sprawy PO-II.2610.15.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • P Dostawa dwóch samochodów z napędem 4×4 typu pick-up
  Znak sprawy PO-II.2610.13.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Podział nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów leśnych Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, na terenie powiatu Kołobrzeskiego
  Znak sprawy PO-II.2610.14.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl
 • Aktualizacja oprogramowania hydrograficznego Hypack do wersji programu 2021-2022 oraz rozszerzenie dwóch licencji do wersji Hypack Max & Hysweep
  Znak sprawy PO-II.2610.10.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Przeglądy okresowe obiektów budowlanych Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Znak sprawy PO-II.2610.8.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Podział nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów leśnych Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, na terenie gminy Międzyzdroje i Dziwnów”.
  Znak sprawy: PO-II.2610.7.21.
  • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Podział nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów leśnych Skarbu Państwa położonych w obszarze pasa technicznego, przekazanych w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, na terenie miasta Świnoujście
  Znak sprawy: PO-II.2610.6.21
  • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Podział nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów leśnych Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, na terenie powiatu Sławieńskiego
  Znak sprawy: PO-II.2610.5.21
  • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Budowa budynku magazynowego na potrzeby m. in. przechowywania hydrografu na terenie bazy remontowej ul. Wilków Morskich 13, 76-153 Darłowo
  Znak sprawy: PO-II.2610.2.21
  • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Analiza bezpiecznej eksploatacji statków na torze wodnym Świnoujście- Szczecin
  Znak sprawy: PO-II.2610.1.21
  • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl
 • Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”- zadanie 4.
  Termin składania ofert 12.02.2021 r godz. 10:30
  Znak sprawy: PO-II.260.55.20

 • Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb UMS w latach 2021-2024.
  Termin składania ofert 21.12.2020 r godz. 10:30
  Znak sprawy: PO-II.260.49.2020