• Szanowni Państwo,
    w związku z wdrożeniem teleinformatycznego systemu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zwanego systemem REJA24, którego prowadzenie i administrowanie powierzone zostało Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie, do Dyrektora Urzędu kierowane są liczne pytania dotyczące funkcjonowania systemu REJA24, jak i wykładni przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. 1716). W celu udzielenia Państwu jak najszerszej informacji przedstawiamy poniżej zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Informujemy jednocześnie, że odpowiedzi poniższe nie mają charakteru wiążącego, gdyż Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie nie jest organem uprawnionym do dokonywania legalnej wykładni prawa.
  • Dodatkowe szkolenia dla merytorycznych pracowników organów rejestrujących.
  • Informujemy użytkowników Systemu REJA24, że w dniach 15-16.08 oraz 22-23.08.2020 nastąpi aktualizacja systemu, w trakcie której możliwe są zakłócenia lub przerwy w jego funkcjonowaniu.
    Przeraszamy za utrudnienia.