Informujemy Państwa, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, pod pozycjami 3443 i 3442, a także na naszej stronie, w zakładce „Akty prawne – Zarządzenia Dyrektora Urzędu – Zarządzenia DU” zostały opublikowane dwa nowe zarządzenia Dyrektora UMS:

  • Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Przepisów portowych,
  • Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego.

Wprowadzone w zarządzeniach zmiany modyfikują, przede wszystkim, zasady pilotażu obowiązkowego dla zespołu portów w Szczecinie i Świnoujściu, co przyczyni się do ich dalszego rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu bezpiecznej żeglugi na akwenach administrowanych przez UMS.

Za wszystkie nadesłane przez Państwa uwagi i propozycje zmian do Przepisów Portowych, zebrane przez nas w ramach konsultacji (zarówno tych na początku roku, jak i obecnych), serdecznie dziękujemy – zostaną one wykorzystane do kompleksowej analizy i projektowania Przepisów, których przeprowadzenie planujemy jeszcze do końca tego roku.