Projekt "Pan Baltic Scope" ma na celu wsparcie wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz celów określonych w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, strategii Niebieskiej Gospodarki (Blue Economy), Strategii Europa 2020, a także Bałtyckiego planu działań HELCOM i długoterminowej perspektywy VASAB dla Terytorialnego Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego. Planuje się podjęcie prac zmierzających do osiągnięcia spójności w planowaniu przestrzennym obszarów morskich w regionie Morza Bałtyckiego pomiędzy krajami sąsiednimi oraz stworzenie trwałych mechanizmów dla transgranicznej współpracy w tej dziedzinie.

Działania będą się skupiały na: współpracy i konsultacjach wspierających krajowe procesy planistyczne, wdrażaniu podejścia ekosystemowego, udostępnianiu danych oraz integracji interakcji na styku woda - ląd. Planuje się wykorzystanie doświadczeń i rekomendacji opracowanych podczas projektu "Baltic Scope Towards coherence and cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans" (2015-2017).

Projekt będzie realizowany przez 12 partnerów: 8 instytucji odpowiedzialnych za morskie planowania przestrzenne z siedmiu krajów unijnych basenu Morza Bałtyckiego (Szwecję, Danię, Niemcy, Polskę, Łotwę, Estonię i Finlandię) oraz 4 regionalne organizacje pan-bałtyckie (HELCOM, VASAB, SYKE, Nordregio). Liderem projektu jest Szwedzka Agencja Zarządzania Zasobami Morskimi i Wodnymi (SwAM). Urząd Morski w Szczecinie przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Urzędu Morskiego w Gdyni pełni rolę partnera projektu, jako przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej.

Dnia 10 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Grant agreement for an action with multiple beneficiaries" pomiędzy EASME (Agencją działającą na podstawie uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską), a Liderem Projektu SwAM. Dnia 10 stycznia 2018 r. została podpisana umowa o współpracy "Cooperation agreement for the implementation of the project Pan Baltic Scope" pomiędzy Liderem Projektu, a Urzędem Morskim w Szczecinie.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 r. - 31 grudnia 2019 r.

Projekt będzie realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (zarządzanie i finansowanie bezpośrednie poza programem operacyjnym) na postawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie EFMR.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu całkowity koszt projektu wynosi 3 315 113 EUR, w tym część dotycząca Urzędu Morskiego w Szczecinie 177 427 EUR. Współfinansowanie z Unii Europejskiej stanowi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Koordynator prac polskiego zespołu:
Pani Marta Konik, tel. 91 4403 268, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.