W piątek,13 października, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisano umowę z Biurem Projektów Budownictwa Morskiego „PROJMORS” z Gdańska na wykonanie analizy nawigacyjnej dla ruchu statków po nowym podejściowym torze wodnym do portu w Świnoujściu. Umowę zawarto w obecności wiceministra Marka Gróbarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Wartość umowy to 602 700,00 złotych, a termin jej wykonania to koniec lutego 2024 roku.

Wykonanie analizy jest związane z zadaniem pn. „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”, dla którego w lipcu podpisano z Centrum Unijnych Projektów Transportowych pre-umowę na dofinansowanie z krajowego programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” na lata 2021–2027. Wartość tego przedsięwzięcia to 7 mld 331 mln 25 tys. złotych, a kwota dofinansowania z programu FEnIKS wynosi 2 mld 805 mln 770 tys. złotych. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia, o głębokości technicznej 17,0 m i szerokości 500 m, obejmującego odcinek długości ok. 70 km. Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Obszar, w którym będzie się mieścił tor, to korytarz wyznaczony dla tras żeglugowych, zawarty w „Planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów i uzgodnionym transgranicznie. Czas realizacji robót budowlanych: lata 2027 – 2029. Ilość urobku do wydobycia podczas prac pogłębiarskich to ok. 130 – 150 mln metrów sześciennych.

Podpisanie umowy na wykonanie analizy nawigacyjnej 2023 Podpisanie umowy na wykonanie analizy nawigacyjnej 2023 Podpisanie umowy na wykonanie analizy nawigacyjnej 2023

Inwestycja jest jednym z trzech elementów, uchwalonego przez Radę Ministrów w maju 2023 roku, programu wieloletniego pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu” na lata 2023 - 2029. Elementami programu są: budowa wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia, budowa falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu oraz zakup pogłębiarki na potrzeby utrzymania parametrów torów podejściowych do Świnoujścia oraz toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Koszt całego programu, na który składać się będą środki finansowe budżetu państwa oraz programu FEnIKS, to ok. 10,3 mld złotych.

Wykonanie analizy nawigacyjnej wraz z modelem toru dotyczy przede wszystkim wyznaczenia i określenia szczegółowych współrzędnych tego toru pod kątem bezpieczeństwa nawigacji maksymalnych statków, jakie będą zawijać do portu, zarówno kontenerowców, jak i masowców. Parametry tych statków to ok. 400 metrów długości i 60 metrów szerokości. Analiza nawigacyjna jest niezbędna do tego, aby określić wszystkie bezpieczne parametry toru, związane z manewrowaniem statków, a także jego oznakowanie nawigacyjne i lokalizację kotwicowisk w taki sposób, by żegluga mogła odbywać się płynnie i bezpiecznie.