Kierownicy statków rybackich zobowiązani są do przekazywania informacji o:

  • wyjściu
  • ilości osób na pokładzie
  • przewidywanym czasie powrotu
  • planowanym akwenie połowowym
  • powrocie

na kanale 12 UKF do służby dyżurnej Kapitanatu portu w Kołobrzegu

Pełna treść komunikatu > Komunikat nr 1/23 Kapitana Portu Kołobrzeg