W środę, 31 maja, w Mielnie odbyła się konferencja informacyjna, poświęcona realizowanemu przez Urząd Morski w Szczecinie projektowi pn. „Przebudowa wraz z rozbudową systemu umocnień brzegowych w Mielnie”. W konferencji wzięli udział m.in. Czesław Hoc, poseł na Sejm RP, a także Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020. Wartość projektu to 63,4 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniesie 100%. Zakończenie projektu nastąpi pod koniec września tego roku.

Wykonane elementy projektu to:
- nowa opaska brzegowa z kamienia łamanego (1673 m) i nowy system drewnianych ostróg brzegowych (33 szt.) w Mielnie,
- modernizacja istniejącej opaski z gwiazdobloków w Mielnie (924 m),
- dwie nowe, kamienne opaski brzegowe w Kołobrzegu (1320 m) i Pleśnej (740 m),
- sztuczne zasilanie brzegu, na odcinku ok. 2330 m, w Mielnie, gdzie odłożono 175 tys. m sześciennych piasku..

Ostatnim elementem projektu, będzie, wykonane po zakończeniu sezonu letniego, sztuczne zasilanie brzegu na tym samym odcinku mieleńskiej plaży, gdzie zostanie odłożona taka sama ilość materiału piaszczystego.
Wykonawcą robót w projekcie (opaski, ostrogi) była firma PHU „HYDROBUD” Adam Dzik z Ustronia Morskiego, natomiast sztucznego zasilania (I etap) – firma PRCiP z Gdańska.
Sztuczne zasilanie plaży to jedna z metod ochrony brzegu morskiego, polegająca na przetransportowaniu i rozprowadzeniu piasku pobranego z dna morskiego na wybranym odcinku brzegu, w celu podniesienia poziomu i poszerzenia plaży. Materiał piaszczysty z dna morskiego, który jest odkładamy na plażę, jest wcześniej badany pod kątem odpowiedniej granulacji i czystości. Pobierany jest z dna w odległości kilku, kilkunastu kilometrów od brzegu przez pogłębiarkę ssącą, a następnie „wyrzucany” na plażę poprzez system rurociągów, połączonych z pogłębiarką. Później piasek jest równomiernie rozprowadzany po zasilanym odcinku plaży za pomocą spycharek.

 

Konferencja w Mielnie 2023 Konferencja w Mielnie 2023 Konferencja w Mielnie 2023

Konferencja w Mielnie 2023 Konferencja w Mielnie 2023 Konferencja w Mielnie 2023