Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu kpt. ż. w. Macieja Jeleniewskiego, zastępcy dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. inspekcji morskiej. Składamy nasze najszczersze kondolencje Rodzinie i Bliskim kapitana oraz naszym Kolegom i Koleżankom z Urzędu Morskiego w Gdyni.

Kapitan Maciej Jeleniewski urodził się 24 sierpnia 1954 roku w Gdańsku. Był absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Przeszedł wszystkie szczeble kariery nawigatora, na statkach zarówno pod polską, jak i obcą banderą. Od 2016 roku był związany zawodowo z administracją morską, pełniąc w latach 2016 – 2019 funkcję zastępcy dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku ds. inspekcji morskiej, a od 23 stycznia 2020 roku zastępcy dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. inspekcji morskiej. W ramach swoich obowiązków nadzorował m.in. bezpieczeństwo i inspekcje statków, wydawanie dokumentów marynarskich i statkowych, warunki pracy marynarzy, ochronę żeglugi i portów morskich, bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochronę środowiska morskiego. Był przedstawicielem polskiej administracji morskiej w gremiach międzynarodowych i krajowych, brał udział m.in. w posiedzeniach komitetów i podkomitetów Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO.