W środę, 9 listopada, na terenie szczecińskiej Łasztowni miała miejsce symboliczna uroczystość odsłonięcia obiektu, upamiętniającego realizację projektu „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra”. W uroczystości wziął udział Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, Eric Tancré, dyrektor Dredging International i Govert van Oord, dyrektor Van Oord Dredging and Marine Contractors. Fundatorem pamiątkowej ławki jest wykonawca inwestycji, belgijsko-holenderskie konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv, autorem projektu natomiast dr hab. prof. AS Małgorzata Kopczyńska – Matusewicz, kierownik katedry architektury wnętrz i pracowni projektowania form przestrzennych Akademii Sztuki w Szczecinie.

Przypomnijmy, że pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 metra to najważniejsza i największa inwestycja hydrotechniczna szczecińskiego Urzędu Morskiego w ostatnich latach. Projekt był współfinansowany z Programu Operacyjnego ”Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020, a jego całkowita wartość wyniosła ok. 1,9 mld złotych. Dzięki jego realizacji maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do wartości ok. 11,0 m, a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków.

Tego samego dnia minister Marek Gróbarczyk wziął udział w krótkiej uroczystości oddania do użytku dwóch zmodernizowanych, w ramach realizowanej przez Urząd Morski w Szczecinie inwestycji „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”, postojowych nabrzeży rybackich w Trzebieży. W uroczystości uczestniczyli również: Paweł Szumny, zastępca dyrektora UMS ds. technicznych oraz Małgorzata Siemianowska, sołtys Trzebieży.

Wykonawcą przebudowy postojowych nabrzeży rybackich w basenie nr 1 i w basenie nr 2 jest firma Aarsleff Sp. z o. o. z Warszawy. Przebudowano dwa nabrzeża, o łącznej długości ponad 185 metrów, wraz z niezbędną infrastrukturą. Nabrzeża zostały wyposażone w pachoły cumownicze, belki odbojowe, drabinki wyjściowe i stanowiska ratownicze. W części zachodniej nabrzeża w basenie nr 1 przebudowano także slip do wodowania i wyciągania z wody jednostek pływających, głównie kutrów rybackich. Koszt przebudowy to ponad 3,8 mln złotych. Na torach podejściowych do portu wykonano prace czerpalno – refulacyjne, o łącznej kubaturze ponad 34 tys. metrów sześciennych. Wykonawcą robót czerpalnych była firma Van den Herik Kust -en Oeverwerken B.V. z Holandii, a ich koszt to ponad 1,4 mln złotych.

Projekt „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” jest realizowany przez Urząd Morski w Szczecinie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, z perspektywy 2014-2020. W jego ramach przebudowano już falochron wschodni wraz z umocnieniem brzegowym w Mrzeżynie, dwa postojowe nabrzeża rybackie w Trzebieży i jedno w Lubinie, rozbudowano pomost rybacki nr 1 w Niechorzu, a także wykonano prace czerpalne w trzebieskim porcie. Aktualnie kończy się przebudowa mrzeżyńskiego falochronu zachodniego i trwają prace projektowe, związane z przebudową jeszcze jednego nabrzeża rybackiego w Lubinie. Łączny koszt całego projektu, który zakończy się w drugim kwartale 2023 roku, to ok. 45,5 mln złotych.

Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka Uroczystości z udziałem ministra Gróbarczyka