Działając na podstawie art. 37b ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135, z późn. zm.) oraz art. 30, w związku z art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przystąpił do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Mrzeżynie.

Opracowana dokumentacja ww. projektu planu wraz z prognozą odziaływania na środowisko została wyłożona do publicznego wglądu od 31 maja 2021 r. do 12 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin i jest dostępna w pokoju nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 268) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozami ooś odbędzie się dnia 15 czerwca 2021 r. i przeprowadzona zostanie w formie on-line.

Transmisja dyskusji odbędzie się na oficjalnym kanale YouTube Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Link do transmisji dostępny tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=93O11BusV-w
W trakcie dyskusji udostępniony zostanie chat, możliwy jest także kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 91 44 03 346.

Dyskusja publiczna rozpocznie się o godzinie 11.00

Jednocześnie zapraszamy Państwa do wcześniejszego zapoznania się z dokumentacją projektu planu przed dyskusją publiczną. Istnieje możliwość zgłaszania pytań i sugestii do ww. opracowania - do omówienia na dyskusji - na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.