Dziś, 30 kwietnia, w siedzibie Urzędu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych, w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, w ramach projektu POIiŚ „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno”. Wykonawcą zadania jest, wyłonione w przeprowadzonej procedurze zamówień publicznych, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Wartość umowy to 21 milionów 475 tys. 380 złotych.

Projekt jest realizowany w ramach unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020, a jego realizacja obejmie sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych, tj. budowę trzech odcinków nowej opaski brzegowej, remont istniejącej opaski brzegowej z gwiazdobloków, rozbiórkę ok. 36 sztuk zniszczonych ostróg brzegowych, wykonanie ok. 34 sztuk nowych ostróg, budowę nowego, schodkowego zejścia na plażę, a także wykonanie sztucznego zasilania plaży na odcinku ok. 2330 metrów (na wykonanie tego zadania ogłoszone będzie osobne postępowanie przetargowe). Roboty budowlane potrwają do końca stycznia 2023 roku (z przerwami w sezonie letnim), a cały projekt zakończy się do 30 czerwca 2023 roku.

Celem projektu jest zabezpieczenie, w sumie, ponad 3 kilometrów brzegu morskiego. Całkowita wartość projektu to 54 mln złotych, z czego dofinansowanie UE wyniesie 85%, czyli ok. 45,9 mln złotych.

Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę umocnień brzegowych w Mielnie Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę umocnień brzegowych w Mielnie Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę umocnień brzegowych w Mielnie