W mijającym tygodniu zakończyły się pierwsze, trwające cztery dni, próby morskie statku wielozadaniowego „Planeta I”, zbudowanego dla Urzędu Morskiego w Szczecinie przez stocznię Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. Pierwsza, z dwóch tego typu, bliźniacza jednostka „Zodiak II”, została już formalnie przekazana Urzędowi Morskiemu w Gdyni i pełni swoją służbę na podległych mu akwenach. Chrzest i uroczyste podniesienie bandery odbyło się 25 września, przy nabrzeżu Pomorskim w Gdyni. Obydwie jednostki powstały w ramach, realizowanego przez nasz Urząd, projektu „NostriMaris - budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 - 2020.

W kilkudniowych próbach morskich, na akwenie Zatoki Gdańskiej, uczestniczyli przedstawiciele armatora (UMS), wykonawcy (Remontowa Shipbuilding) oraz klasyfikatora (Polski Rejestr Statków S.A.). Podczas prób regulowane i kalibrowane były wszystkie urządzenia, znajdujące się na statku, m.in. silniki, pędniki czy ster strumieniowy. Testowane były urządzenia nawigacyjne, radarowe, system autopilotowy, a także system „fire-fighting” wraz z kurtyną wodną oraz system rozstawiania zapory przeciwrozlewowej i neutralizacji rozlewów. Odbyły się również próby manewrowania jednostką, uciągu i awaryjnego zwalniania holu oraz próby opuszczania i podejmowania na pokład łodzi ratowniczej, która jest elementem wyposażenia statku. Pod kątem bezpieczeństwa załogi sprawdzano natomiast m.in. poprawność działania systemu wentylacyjnego i czujników przeciwpożarowych na statku, wykonywano także pomiary natężenia hałasu i wibracji. Działanie wszystkich systemów testowano zarówno w warunkach dziennych, jak i nocnych.

Już dziś „Planeta I” wyruszy w kolejne próby – teraz testowane będzie m.in. działanie systemu pomiarów hydrograficznych, sterowanego pojazdu podwodnego ROV (Remotely Operated Vehicle), służącego do przeszukiwania dna i identyfikacji znajdujących się na nim obiektów, oraz motorówka hydrograficzna (druga, samodzielna jednostka będąca elementem wyposażenia statku), mogąca wykonywać pomiary na mniejszych głębokościach, niedostępnych dla wielozadaniowca.

Fot. PORTALMORSKI.PL / Marcin Koszałka Fot. PORTALMORSKI.PL / Marcin Koszałka Fot. PORTALMORSKI.PL / Marcin Koszałka