Już po raz dziewiętnasty odbyło się w Szczecinie coroczne spotkanie, dotyczące polskiej żeglugi śródlądowej, w którym uczestniczyli przedstawiciele armatorów śródlądowych, organów administracji rządowej i samorządowej, a także szkół, instytucji, firm i stowarzyszeń żeglugowych. Na naradzie omawiano bieżące zagadnienia związane m.in. z rozwojem polskich dróg wodnych, projektami nowych regulacji prawnych, bezpieczeństwem żeglugi czy aktualną sytuacją hydrologiczną. W XIX. edycji narady wzięli udział przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie: zastępca dyrektora UMS ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard, zastępca dyrektora UMS ds. technicznych, Paweł Szumny, oraz kapitanowie portów w Szczecinie i Trzebieży.


XIX Narada Przednawigacyjna XIX Narada Przednawigacyjna XIX Narada Przednawigacyjna