Na najbliższy poniedziałek, 25 listopada, zaplanowano wydobycie z Kanału Piastowskiego brytyjskiej lotniczej miny morskiej, typu Mk VI. Obiekt znajduje się na torze wodnym Świnoujście - Szczecin. Operację wydobycia i neutralizacji przeprowadzą marynarze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Do akcji zaangażowana zostanie załoga niszczyciela min ORP Flaming z 13. Dywizjonu Trałowców oraz żołnierze i Grupa Nurków Minerów z 12. Dywizjonu Trałowców. Prace rozpoczną się w poniedziałek, we wczesnych godzinach porannych.

Na czas wydobycia oraz transportu obiektów poza główki portu w Świnoujściu będą obowiązywały następujące ograniczenia:

  • Dla statków wchodzących z redy portu Świnoujście w kierunku Zalewu Szczecińskiego ruch zostanie wstrzymany w godz. 6.30 – 10.00.
  • Dla statków wychodzących z Zalewu Szczecińskiego na Zatokę Pomorską ruch zostanie wstrzymany w godz. 6.30 – 10.00.
  • Dla statków nawigujących w granicach portu Świnoujście ruch zostanie wstrzymany w godz. 9.00-10.00.
  • Zamyka się dla żeglugi akwen kanału Mieleńskiego oraz cieśniny Świny, na południe od północnego cypla wyspy Mielin, w godz. 7.15 – 9.30.

Kapitan Portu Szczecin wstrzymuje wyjście statków planujących udać się w morze:

  • z portu Szczecin od godz. 3.30 do 10.00
  • z portu Police od godz. 4.00 do 10.00

Z utrudnieniami muszą liczyć się także mieszkańcy Świnoujścia i użytkownicy przeprawy promowej:

W godzinach 7.15 - 9.15 zamknięta będzie przeprawa promowa „Centrum” (popularne Karsibory). Ostatni prom z Uznamu odbije o godz. 7.00, a z wyspy Wolin o godzinie 6.40. Samochody kierujące się na tę przeprawę po stronie Uznamu od godziny 7.00 będą zatrzymywane na ulicy Karsiborskiej, na wysokości skrętu do jednostki wojskowej. Wznowienie kursowania promów planowane jest na godzinę 9.15.

Promy na przeprawie „Warszów” (Bieliki) nie będą pływały w godzinach 9.30 – 9.55. Ostatnie kursy z obu stron o godzinie 9.00.

Uwaga mieszkańcy Karsiboru. W godzinach od 7.45 do 9.15 zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego będzie most łączący wyspy Wolin i Karsibór.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świnoujście, ewakuacji podlegają osoby znajdujące się w budynkach nr 25 przy ulicy Karsiborskiej. Ewakuacja zostanie przeprowadzona 25 listopada br. w godzinach 6.35 – 7.15.

Podobnie, jak to było podczas poprzedniej akcji, na czas transportu miny poza świnoujski port, będą czasowe zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego ulic położonych najbliżej toru wodnego, m.in. Wybrzeże Władysława IV, Bohaterów Września, Chrobrego, Jana z Kolna. Nad bezpieczeństwem czuwać będą patrole Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Prosimy o podporządkowywanie się ich poleceniom.

Osoby, które w tym czasie będą znajdowały się w strefie otwartej przestrzeni (do 550 metrów od nabrzeża), są zobowiązane do pozostania w miejscu zamieszkania, w budynkach. Prosimy o niezbliżanie się do okien, niewychodzenie na balkony i tarasy oraz na zewnątrz budynków.

Dotyczy to również korzystających z punktów handlowych, gastronomicznych i usługowych, znajdujących się w strefie.

Uwaga! Podane godziny mogą ulec zmianie.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
tel. 91 322 00 08, 91 322 00 09, 91 321 44 26

  • 23 listopada 2019 - sobota od 9.00 do 14.00;
  • 24 Listopada 2019 - niedziela od 9.00 do 13.00;
  • 25 listopada 2019 - poniedziałek od 6.30 do czasu zakończenia przedsięwzięcia: nr tel. 91 327 8397.

Komunikat nr 17 Kapitana Portu Świnoujście
Komunikat nr 7 Kapitana Portu Szczecin