Od 12 do 15 listopada, w Wenecji, odbywa się sesja plenarna forum ECGFF (European Coast Guard Functions Forum), której tematyka obejmuje m.in. funkcje straży przybrzeżnych w dziedzinie nieustannie rozwijających się technologii zapewniających bezpieczeństwo morskie oraz ochronę środowiska morskiego. W sesji uczestniczą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX, Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa EFCA, a także przedstawiciele państw członkowskich i posiadających status obserwatora tego unijnego forum.

CGF (Coast Guard Functions), zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, obejmuje następujące funkcje:

 • bezpieczeństwo morskie, w tym monitorowanie ruchu statków (maritime safety, including vessel traffic management),
 • ochrona żeglugi i portów (maritime, ship and port security),
 • morskie działania celne (maritime customs activities),
 • zapobieganie przemytom i przerzutom oraz egzekwowanie obowiązującego prawa morskiego (the prevention and suppression of trafficking and smuggling and connected maritime law enforcement),
 • kontrola granic morskich (maritime border control),
 • monitoring i nadzór morski (maritime monitoring and surveillance),
 • ochrona środowiska morskiego i zwalczanie zanieczyszczeń (maritime environmental protection and response),
 • ratownictwo życia na morzu (maritime search and rescue),
 • badanie wypadków i służby asysty (ship casualty and maritime assistance service),
 • reagowanie na wypadki i katastrofy morskie (maritime accident and disaster response),
 • kontrola rybołówstwa (fisheries inspection and control),
 • inne działania związane z powyższymi (activities related to the above Coast Guard Functions).

W Polsce funkcje straży przybrzeżnych wykonują m.in. urzędy morskie, MSPiR SAR, Straż Graniczna, administracja skarbowa, Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego.

W sesji plenarnej forum ECGFF Polskę reprezentują dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, oraz zastępca komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Wojciech Heninborch.


ECGFF Plenary Conference ECGFF Plenary Conference ECGFF Plenary Conference