18 październik 2019      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze portu morskiego w Mrzeżynie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. planu.

Mapa obrazująca obszar projektu planuMetryka informacji

  Utworzono: 18 październik 2019   Poprawiono: 18 październik 2019 Odsłony: 803