W najbliższy poniedziałek, 12 sierpnia, marynarze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzą kolejną operację wydobycia i neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych zalegających na torze wodnym Świnoujście - Szczecin.

Kolejne pozostałości po II wojnie światowej zostały znalezione pod koniec lipca, podczas prac prowadzonych na Zalewie Szczecińskim. Identyfikacji obiektów dokonali specjaliści od zadań podwodnych z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz po analizie zebranego materiału wykryte w wodzie obiekty sklasyfikowano jako: brytyjską lotniczą minę morską typu Mark VI oraz niemiecką bombę głębinową typu DM. Obiekty znajdują się na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, na głębokościach 6 i 12 metrów.

Wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, działający przy wojewodzie z udziałem m.in. UM Świnoujście, 8. FOW, Policji i Urzędu Morskiego, ustalił termin wydobycia niewybuchów na 12 sierpnia. Operację przeprowadzą marynarze i nurkowie-minerzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Do akcji zaangażowana zostanie załoga trałowca ORP Gopło z 13. Dywizjonu Trałowców oraz żołnierze i Grupa Nurków Minerów z 12. Dywizjonu Trałowców. Podniesienie niewybuchów rozpocznie się ok. godz. 5:00 i potrwa ok. 3 godzin. Transport niebezpiecznych ładunków rozpocznie się ok. godz. 8:00. Plan przewiduje, że ok. godz. 9.30 okręt z ładunkiem wypłynie z rejonu Świnoujścia na bezpieczną odległość. Neutralizacja ładunku nastąpi na poligonie morskim.

Na czas wydobycia oraz transportu niewybuchów poza główki portu w Świnoujściu będą obowiązywały następujące ograniczenia:

 • dla statków wchodzących z redy portu Świnoujście w kierunku Zalewu Szczecińskiego ruch zostanie wstrzymany w godz. 03:00 – 10:00,
 • dla statków wychodzących z Zalewu Szczecińskiego na Zatokę Pomorską ruch zostanie wstrzymany w godz. 05:00 – 09:30,
 • dla statków nawigujących w granicach portu Świnoujście ruch zostanie wstrzymany w godz. 08:30 – 09:30,
 • wejście na Zalew Szczeciński zostanie zamknięte przez służby zarówno ze strony Szczecina, jak i Świnoujścia. Od godz. 05:00 w poniedziałek do czasu podjęcia obiektów na pokład okrętu i jej transport w kierunku wyjścia z portu Świnoujście w morze obowiązywać będzie całkowity zakaz wchodzenia do wody i ruchu wszelkich jednostek pływających na Zalewie Szczecińskim.
 • Przewiduje się, że okręt przepłynie przez kanał w godzinach 8.30 -09.30. Na czas transportu ładunku kanałem, w związku z zagrożeniem zdrowia i życia, Prezydent Miasta Świnoujście zarządził ewakuację dla osób przebywających w strefie bezwzględnej, której zewnętrzna granica obejmuje teren do 200 metrów od osi toru wodnego. Ewakuacji podlegają osoby znajdujące się w budynkach nr 25 przy ulicy Karsiborskiej, nr 2, 3, 4 przy ulicy Barkowej oraz nr 1 przy ulicy Kanałowej.
  • Miejsce gromadzenia (przebywania) ludności na czas ewakuacji:
   • Ochotnicza Straż Pożarna-Świnoujście, Karsibór, ul. 1 Maja 34A.
 • Transport ewakuowanych osób do miejsca gromadzenia (przebywania) od godz. 07.30 zabezpieczy samochód Lublin 2 OSP Karsibór, podstawiony przy skrzyżowaniu ul. Kanałowej z ul. Barkową.

Osoby przebywające na terenie Portu Jachtowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” (Basen Północny) zobowiązane są do opuszczenia jachtów i udania się na czas transportu niewybuchów do hali nr 10 na Basenie Północnym. Ewakuacja zostanie przeprowadzona w godzinach 7:30 – 08:30. Powrót ewakuowanych mieszkańców oraz osób przebywających w Porcie Jachtowym nastąpi po opuszczeniu toru wodnego przez okręt z niewybuchami. W związku ze zmianą toru przepływającego przez miasto okrętu i jego oddaleniem od lewobrzeża (wyspa Uznam), nie zostaje wprowadzona ewakuacja mieszkańców budynków po tej stronie miasta, które znajdują się najbliżej toru wodnego.

Osoby znajdujące się w strefie otwartej przestrzeni, która obejmuje teren do 750 metrów od kanału, zobowiązane są do pozostania w miejscu zamieszkania, niezbliżania się do okien, nieprzebywania na balkonach i tarasach. Nie wolno przebywać poza budynkami. Powyższe dotyczy również korzystających z punktów handlowych, gastronomicznych i usługowych znajdujących się w strefie.

W godzinach 8:00 – 10:00 obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do morza i na plażę w odległości 750 metrów od falochronu zachodniego, tj. w pobliżu do wejścia na plażę Aleją Interferie oraz na falochrony zachodni i centralny.

* Na czas transportu miny poza port Świnoujście wstrzymane zostanie kursowanie promów na obu świnoujskich przeprawach. Wstrzymany zostanie także ruch pociągów.

 • Ostatnie promy „Karsibór” na ogólnodostępnej przeprawie „Centrum” z obu stron odbiją o godzinie 8:00. Wznowienie ruchu przewidywane jest około godzinę 9:00.
 • Ostatnie promy „Bielik” na przeprawie „Warszów” z obu stron odbiją o godzinie 8:20. Wznowienie ruchu przewidziane jest około godziny 9.20.
 • Pociąg wyjeżdżający ze Świnoujścia do Katowic o godzinie 9:36 będzie czekał na pasażerów z pierwszego wznowionego promu typu „Bielik”.
 • Informacja dla osoby planujących przeprawę w godzinach trwania akcji transportu niewybuchów - czas wznowienia ruchu na przeprawach promowych jest uzależniony od przebiegu akcji transportu niewybuchów i w związku z tym przewidywane godziny mogą ulec zmianie.
 • Kierowcy muszą liczyć się z okresowym, na czas transportu niewybuchów, wstrzymaniem dojazdu w teren strefy zagrożenia, zarówno po stronie centrum miasta, jak i na Warszowie. Ruch wstrzymany będzie przez funkcjonariuszy Policji lub innych służb biorących udział w akcji.

Nad bezpieczeństwem na lądzie i wodzie czuwać będą patrole Policji, Straży Granicznej, Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej, Straż Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Ratownictwa Wodnego. Prosimy o stosowanie się do ich poleceń i komunikatów.

Wszelkie informacje dot. ewakuacji można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 10.08.2019 - piątek od 08.30 do 13.30;
 • 11.08.2019 - sobota od 08.30 do 13.30;
 • 12.08.2019 - poniedziałek od 05.00 do czasu zakończenia przedsięwzięcia; nr tel. 91 327 8397.