16 maja 2019      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Zakończyła się budowa stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy. Wykonawca zadania, wyłoniony w ramach przeprowadzonej procedury zamówień publicznych, Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o.o. ze Szczecina, zbudował falochron wyspowy, niemający połączenia z lądem. Prostoliniowa konstrukcja falochronu o długości około 95 m usytuowana jest, w przybliżeniu, na linii północny zachód – południowy wschód. Falochron został wykonany jako grodza z dwóch równoległych stalowych ścianek szczelnych, wypełnionych zasypem piaszczystym i zwieńczonych płytą żelbetową z parapetem osłonowym. Na konstrukcji falochronu zostały zainstalowane dwa rodzaje oświetlenia ostrzegawczego:

  • ostrzegawcze światło nawigacyjne, oznakowujące głowicę falochronu,
  • punktowe światła oświetlające zewnętrzną, pionową ścianę parapetu falochronu, aby sygnalizować jednostkom pływającym obecność długiego obiektu liniowego w porze nocnej.

Funkcje tej nowej budowli hydrotechnicznej są związane, przede wszystkim, z bezpieczeństwem: osłoną basenu przed falowaniem oraz minimalizowaniem wypłycania akwenu, z którego korzystają manewrujące tam jednostki pływające.

Koszt realizacji inwestycji to 1.948.000,00 zł.


 Zakończenie budowy falochronu w Stepnicy  Zakończenie budowy falochronu w Stepnicy  Zakończenie budowy falochronu w StepnicyMetryka informacji

  Utworzono: 16 maja 2019   Poprawiono: 16 maja 2019 Odsłony: 1233