16 maja 2019      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Od 13 do 17 maja trwa w Londynie 74. sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Jej główne tematy to:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych ze statków w świetle przyjętej przez IMO strategii; przygotowanie zakresu czwartego studium emisji gazów cieplarnianych w żegludze światowej,
  • dalsze techniczne i operacyjne środki dla zwiększenia efektywności energetycznej w żegludze międzynarodowej,
  • zagadnienia związane z międzynarodową Konwencją o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (BWM 2004), w tym implementacja fazy budowania doświadczeń i gromadzenia danych, a także kwestie związane z testowaniem urządzeń instalowanych na statkach,
  • plan działań na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniom morza odpadami z tworzyw sztucznych ze statków,
  • zagadnienia związane z wdrożeniem w roku 2020 globalnego limitu siarki w paliwie okrętowym na poziomie 0,50%.

W sesji uczestniczy zastępca dyrektora UMS ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.

Więcej informacji na temat 74. sesji komitetu IMO MEPC znajdą Państwo tutaj: MEPC 74 media information

 74. sesja komitetu IMO MEPC  74. sesja komitetu IMO MEPC  74. sesja komitetu IMO MEPCMetryka informacji

  Utworzono: 16 maja 2019   Poprawiono: 16 maja 2019 Odsłony: 823