04 kwiecień 2019      Michał Mofina      Artykuły

Od marca trwają roboty budowlane związane z remontem i renowacją tarasu, elewacji ścian poniżej tarasu oraz głównych schodów od wschodniej strony budynku Czerwonego Ratusza w Szczecinie. Pierwszy etap remontu, które będzie realizowany do końca listopada tego roku, obejmie renowację tarasu i schodów zejściowych z poziomu parkingu. W jego ramach wykonane zostaną następujące prace: demontaż wszystkich warstw wtórnych na posadzce tarasu, wybranie zasypki z pach sklepień, oczyszczenie powierzchni wewnętrznej sklepień mechanicznie i przy pomocy preparatów biobójczych, ponowne zasypanie pach sklepień warstwą keramzytu, wykonanie warstw izolacji poziomej na powierzchni tarasu, wykonanie izolacji ścian poniżej poziomu posadzki tarasu, wykonanie warstw podposadzkowych na tarasie, rozbiórka schodów granitowych prowadzących z parkingu na taras, przemurowanie odcinków balustrad o znacznym stopniu uszkodzenia wzdłuż biegów schodowych, wykucie wszystkich fug w obrębie balustrad biegów schodowych, usunięcie przemalowań z balustrad, wszystkich zaprawek cementowych, nieoryginalnych kształtek wykonanych z betonu i zniszczonych elementów ceramicznych, wykonanie izolacji przeciwwodnej pod biegami schodowymi, renowacja granitowych biegów schodowych, ponowny montaż stopni granitowych, wymiana uszkodzonych i silnie zniszczonych kształtek ceramicznych, uzupełnienie fug, wykonanie nowych nakryć balustrad biegów schodowych z piaskowca, scalenie kolorystyczne cegieł i kształtek balustrad biegów schodowych, wymiana wpustów grzewczych kanalizacji deszczowej na posadzce tarasu. Wszystkie prace są prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.


 Trwa remont tarasu Czerwonego Ratusza  Trwa remont tarasu Czerwonego Ratusza  Trwa remont tarasu Czerwonego RatuszaMetryka informacji

  Utworzono: 04 kwiecień 2019   Poprawiono: 04 kwiecień 2019 Odsłony: 1020