Od jesieni ubiegłego roku trwało w Urzędzie Morskim w Szczecinie wdrażanie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników. Jest to odpowiednio zaprojektowany i zorganizowany system komputerowy, który pozwala nam na wymianę, magazynowanie i archiwizację formularzy elektronicznych. Dodatkowo, system ten umożliwia monitorowanie trwających procesów, kontrolę ich historii oraz szybkie przeszukiwanie zgromadzonych dokumentów, według rozmaitych kryteriów. System pozwala na usprawnienie wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jest wygodnym narzędziem wspierającym jego codzienną pracę. Obecnie już tylko niewielka część wpływających do nas dokumentów funkcjonuje w tradycyjnym obiegu papierowym.

Zachęcamy wszystkich Państwa do kontaktowania się z nami przez skrzynkę ePUAP, skonfigurowaną z systemem, dzięki czemu Państwa sprawa szybciej trafi do realizacji.

Nasza skrzynka ePUAP:
/Urzmorszc/SkrytkaESP